Alt innhold for området bank og finansmarked

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Godt resultat for bankene

  Bankenes resultat før andre inntekter og kostnader i første halvår 2018 var på 25,7 milliarder kroner. Netto renteinntekter økte med 1,9 milliarder kroner, sammenlignet med samme periode i fjor.

  Artikkel
 • Økning i tjenestepensjonsforpliktelsene

  Forpliktelsene til tjenestepensjonene økte med 116,6 milliarder kroner mellom 2016 og 2017, til 1 908 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Rekordhøyt årsresultat for verdipapirfondene

  Verdipapirfondenes årsresultat i 2017 ble historisk høyt med 116 milliarder kroner. Dette var en sterk økning på 67 milliarder kroner eller 137 prosent sammenlignet med året før.

  Artikkel
 • Lave boliglånsrenter

  Renta på utestående boliglån til husholdninger fra banker og kredittforetak falt med 0,02 prosentpoeng fra mars til juni 2018 til 2,45 prosent.

  Artikkel
 • Revisjoner i finansregnskapet

  Husholdningenes innenlandske aksjer er denne gangen revidert ned, mens beholdningen av aksjer i utlandet er revidert opp. Samtidig er lån fra finansielle foretak til husholdningene revidert opp. 

  Artikkel
 • Svakere pengemengdevekst

  Tolvmånedersveksten i pengemengden M3 var 3,1 prosent fram til utgangen av juli 2018, ned fra 4,0 prosent fram til utgangen av juni. Husholdningenes pengemengdevekst var 5,0 prosent i samme periode, ned fra 5,4 prosent måneden før.

  Artikkel
 • Svakere innenlandsk gjeldsvekst

  Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld (K2) var 5,7 prosent fram til utgangen av juli 2018, ned fra 5,9 prosent måneden før.

  Artikkel
 • Kraftig verdistigning og økt utbytte på noterte aksjer

  Verdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) økte med 8,2 prosent i løpet av 2. kvartal i år. Utbetalt utbytte på noterte aksjer økte med 16 prosent i 1. halvår 2018 i forhold til 1. halvår 2017.

  Artikkel
 • Økt andelskapital tross nettoinnløsninger

  Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond økte med 35,3 milliarder kroner i 2. kvartal 2018. Dette til tross for at det i løpet av kvartalet ble nettoinnløst fondsandeler til en samlet verdi av 5,7 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Nedgang i verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene

  Livsforsikringsselskapene hadde et verdijustert resultat på 7,7 milliarder kroner i 2 kvartal 2018 – en nedgang på 13,5 milliarder fra samme kvartal i fjor. Hovedårsaken er en nedgang i netto verdiendring på aksjer og andeler.

  Artikkel
 • Fleire konkursar

  Talet på konkursar held fram å auke. Det vart opna drygt 1 360 konkursar i 2. kvartal i år, 21 prosent fleire enn i det same kvartalet i fjor.

  Artikkel
 • Godt resultat for pensjonskassene

  Pensjonskassene hadde en økning i verdijustert resultat på 10,2 milliarder kroner fra 2016 til 2017. En av årsakene er netto verdiøkning på aksjer og andeler.

  Artikkel
 • Svakere pengemengdevekst

  Tolvmånedersveksten i pengemengden M3 var 4,0 prosent fram til utgangen av juni 2018, ned fra 4,8 prosent fram til utgangen av mai. Husholdningenes pengemengdevekst var 5,4 prosent i samme periode, opp fra 4,8 prosent måneden før.

  Artikkel
 • Svakere innenlandsk gjeldsvekst

  Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld (K2) var 5,8 prosent fram til utgangen av juni 2018, ned fra 6,1 prosent måneden før.

  Artikkel
 • Revisjoner i finansregnskapet

  Fra og med januar 2018 er offentlig regnskapsrapportering fra banker og finansieringsforetak (ORBOF) tilpasset internasjonale regnskapsstandarder. Dette har medført vesentlige revisjoner i finansregnskapet. 

  Artikkel