Fastrentene på nye lån faller

Publisert:

Fastrentene på nye boliglån falt med 0,08 prosentpoeng fra august til september 2019 til 2,72 prosent. Renta på nye boliglån i alt til husholdninger fra banker og kredittforetak var uendret på 2,87.

Rentestatistikken fra et utvalg av banker og kredittforetak viser at renta på nye nedbetalingslån med pant i bolig var uendret på 2,85 prosent, mens renta på nye rammelån med pant i bolig økte med 0,04 prosent til 3,05 prosent fra august til september. Renten på nye boliglån i alt (nedbetalingslån og rammelån med pant i bolig) var uendret på 2,87 prosent.

Flytrenta på nye boliglån var tilnærmet uendret på  2,88 prosent, mens fastrenta falt med 0,08 prosentpoeng til 2,72 prosent. Flytrenta på utestående boliglån var uendret på 2,91 prosent, mens fastrente på utestående boliglån var uendret på 2,85 prosent.

Figur 1. Renter på nye og utestående utlån med pant i bolig til husholdninger. Månedsutvalg av banker og kredittforetak

Nye lån, flytende rente Nye lån, fast rente Utestående utlån, flytende rente Utestående utlån, fast rente Styringsrenten
Sep. 2017 2.49 2.45 2.50 2.84 0.50
Okt. 2017 2.45 2.42 2.48 2.84 0.50
Nov. 2017 2.45 2.44 2.47 2.84 0.50
Des.2017 2.42 2.43 2.47 2.87 0.50
Jan.2018 2.42 2.59 2.46 2.88 0.50
Feb. 2018 2.42 2.72 2.46 2.87 0.50
Mar.2018 2.41 2.79 2.44 2.85 0.50
Apr. 2018 2.40 2.78 2.43 2.86 0.50
Mai 2018 2.42 2.77 2.43 2.86 0.50
Juni 2018 2.41 2.83 2.43 2.86 0.50
Juli 2018 2.44 2.79 2.42 2.86 0.50
Aug 2018 2.42 2.77 2.42 2.86 0.50
Sep 2018 2.42 2.81 2.41 2.81 0.75
Okt. 2018 2.54 2.84 2.41 2.83 0.75
Nov.2018 2.57 2.89 2.57 2.83 0.75
Des.2018 2.54 2.9 2.58 2.84 0.75
Jan.2019 2.50 2.9 2.57 2.84 0.75
Feb 2019 2.49 2.86 2.57 2.84 0.75
Mar 2019 2.52 2.86 2.56 2.84 1.00
Apr.2019 2.64 2.84 2.55 2.84 1.00
Mai 2019 2.68 2.87 2.74 2.84 1.00
Juni 2019 2.72 2.84 2.74 2.84 1.25
Juli 2019 2.81 2.85 2.74 2.85 1.25
Aug 2019 2.87 2.80 2.91 2.85 1.25
Sep. 2019 2.88 2.72 2.91 2.85 1.50

Stabil innskuddsrente for husholdninger

Renta på innskudd i alt fra husholdninger var tilnærmet uendret på 1,0 prosent i september. Renta på ikke-bundne og bundne innskudd fra husholdninger var henholdsvis 0,84 prosent og 2,31 prosent i september 2019. Rente på innskudd fra ikke-finansielle foretak økte med 0,07 prosentpoeng til 1,02 prosent.

Utlånsmarginene falt

Utlånsmarginene på utestående og nye boliglån til husholdninger falt med 0,14 prosentpoeng til henholdsvis 1,10 og 1,06 prosent fra august til september 2019. Bankenes innskuddsmargin økte med 0,11 prosentpoeng til 0,80 prosent. Innskuddsmarginen har stort sett økt hver måned i 2018 og 2019. Pengemarkedsrenten [NIBOR]økte i samme periode med 0,14 prosentpoeng til 1,81 prosent.

Figur 2. Utlånsmarginer på nye og utestående lån med pant i bolig til husholdninger. Utvalg av banker og kredittforetak

Utlånsmargin, nye totale boliglån Utlånsmargin, utestående totale boliglånr NIBOR Innskuddsmargin
Sep. 2017 1.67 1.71 0.82 0.10
Okt. 2017 1.64 1.7 0.81 0.10
Nov. 2017 1.67 1.72 0.78 0.07
Des.2017 1.60 1.67 0.82 0.12
Jan.2018 1.57 1.63 0.86 0.16
Feb. 2018 1.41 1.45 1.03 0.31
Mar.2018 1.24 1.28 1.19 0.45
Apr. 2018 1.29 1.33 1.13 0.40
Mai 2018 1.41 1.44 1.02 0.31
Juni 2018 1.43 1.46 1.00 0.31
Juli 2018 1.40 1.40 1.05 0.35
Aug 2018 1.38 1.39 1.05 0.34
Sep 2018 1.32 1.32 1.12 0.39
Okt. 2018 1.37 1.26 1.18 0.44
Nov.2018 1.34 1.35 1.24 0.47
Des.2018 1.26 1.31 1.29 0.46
Jan.2019 1.22 1.30 1.29 0.51
Feb 2019 1.20 1.28 1.30 0.51
Mar 2019 1.15 1.21 1.37 0.53
Apr.2019 1.22 1.14 1.43 0.59
Mai 2019 1.15 1.22 1.53 0.64
June 2019 1.17 1.19 1.55 0.65
Juli 2019 1.15 1.09 1.66 0.74
Aug 2019 1.20 1.24 1.67 0.69
Sep. 2019 1.06 1.10 1.81 0.8

Høyere renter på utlån og innskudd i totaltellingen

Renter på utlån og innskudd er gjennomgående noe høyere for totaltellingen enn for utvalget. Renter på innskudd fra husholdninger var i september 1,07 prosent i totaltellingen og 1,0 prosent for utvalget. Renter på innskudd fra [ikke-finansielle foretak] var 1,04 prosent i totaltellingen og 1,02 prosent for utvalget i september. Renter på utlån med pant i bolig fra banker og kredittforetak til husholdninger var 2,95 prosent i totaltellingen og 2,91 prosent for utvalget.

Uendret andel rentebinding

Totaltellingen viser at andelen fast rente på nedbetalingslån med pant i bolig fra banker og kredittforetak til husholdninger var 8,1 prosent ved utgangen av september 2019 som er omtrent på samme nivå som i forrige kvartal.

Faktaside

Kontakt