Svakere innenlandsk gjeldsvekst

Publisert:

Nye tall fra kredittindikatorstatistikken viser at tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld var 5,5 prosent fram til utgangen av august, ned fra 5,6 prosent måneden før.

Ved utgangen av august 2019 var publikums innenlandske lånegjeld (K2) 5 932 milliarder kroner, viser nye tall fra kredittindikatorstatistikken 

Figur 1. Kredittindikatoren K2

Publikum Husholdninger Ikke-finansielle foretak Kommuner
Aug. 2016 5 6.1 3 5
Sep. 2016 5.1 6.3 2.6 6.4
Okt. 2016 5 6.1 2.7 5.9
Nov. 2016 5.2 6.5 2.7 5
Des. 2016 4.8 6.3 1.9 5.6
Jan. 2017 5 6.5 2.2 5.8
Feb. 2017 5 6.6 1.8 6.4
Mar. 2017 5.2 6.7 2.2 6.1
Apr. 2017 5.1 6.5 2.3 5.6
Mai 2017 5.4 6.7 3.1 5.2
Juni 2017 5.6 6.6 4 5.3
Juli 2017 5.7 6.6 4.1 5.8
Aug. 2017 5.6 6.5 3.7 6
Sep. 2017 5.8 6.4 4.7 5.3
Okt. 2017 5.7 6.3 4.7 5.4
Nov. 2017 5.8 6.4 4.9 5.3
Des. 2017 6.4 6.4 6.7 5.3
Jan. 2018 6.2 6.2 6.6 5.1
Feb. 2018 6.3 6.0 7.4 4.3
Mar. 2018 6.3 6.0 7.5 4.6
Apr. 2018 6.4 6.0 7.8 4.9
Mai 2018 6.2 5.8 7.0 5.8
Juni 2018 5.9 5.9 6.2 5.4
Juli 2018 5.8 5.8 6.2 5.0
Aug. 2018 5.9 5.8 6.5 4.8
Sep. 2018 5.5 5.8 5.0 4.8
Okt. 2018 5.8 5.8 6.0 4.7
Nov. 2018 5.7 5.6 6.2 5.3
Des. 2018 5.6 5.6 5.5 6.6
Jan. 2019 5.8 5.7 5.8 6.4
Feb. 2019 5.8 5.7 5.7 7.3
Mar. 2019 5.9 5.7 5.8 7.6
Apr. 2019 5.8 5.7 5.7 7.0
Mai 2019 5.7 5.6 5.7 6.8
Juni 2019 5.7 5.6 5.8 6.8
Juli 2019 5.6 5.3 5.8 7.0
Aug. 2019 5.5 5.1 5.7 6.9

Svakere gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes innenlandske lånegjeld utgjorde 3 570 milliarder kroner ved utgangen av august. Tolvmånedersveksten var 5,1 prosent fram til utgangen av august, ned fra 5,3 prosent måneden før. Endret periode for årets omgjøring av studielån til stipend fører til at husholdningenes gjeldsvekst ligger på et lavere nivå sammenliknet med tidligere år, se forklaring under.

Svakere gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske lånegjeld utgjorde 1 828 milliarder kroner ved utgangen av august. Tolvmånedersveksten var 5,7 prosent fram til utgangen av august, ned fra 5,8 prosent forrige måned.

Svakere utlånsvekst i banker og kredittforetak

Av publikums innenlandske gjeld var 81 prosent utlån fra banker og kredittforetak ved utgangen av august. Dette beløp seg til 4 804 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak samlet var 5,6 prosent fram til utgangen av august, ned fra 5,8 prosent måneden før.

Sterkere vekst i verdipapirlån

Tolvmånedersveksten i publikums verdipapirlån var 2,5 prosent fram til utgangen av august, opp fra 2,2 prosent måneden før. 

Endret periode for omgjøring av studielån til stipend

Perioden for omgjøring av studielån til stipend er endret fra november til juli for 2019. Omgjøring medfører en reduksjon i husholdningenes gjeld. Endret periode for omgjøring vil trekke tolvmånedersveksten i husholdningenes gjeld noe ned i perioden juli til oktober 2019, sammenliknet med tidligere år.

Utlån fra banker og kredittforetak publiseres nå samlet

Fra og med publiseringen for august 2019 publiseres utlån fra banker og kredittforetak samlet i statistikkbanken. Alle tidsserier er reprodusert fra og med januar 2018.

Ny metode for sesongjustering fra januar 2019

Fra januar 2019 er metode og praksis for sesongjustering harmonisert med anbefalinger fra Eurostat. Sesongjusterte data fra og med januar 2018 er revidert.