Svakere innenlandsk gjeldsvekst

Publisert:

Nye tall fra kredittindikatorstatistikken viser at tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld var 5,6 prosent fram til utgangen av juli, ned fra 5,7 prosent måneden før.

Ved utgangen av juli 2019 var publikums innenlandske lånegjeld (K2) 5 906 milliarder kroner, viser nye tall fra kredittindikatorstatistikken 

Figur 1. Kredittindikatoren K2

Publikum Husholdninger Ikke-finansielle foretak Kommuner
Juli 2016 5 5.9 3.3 5.1
Aug. 2016 5 6.1 3 5
Sep. 2016 5.1 6.3 2.6 6.4
Okt. 2016 5 6.1 2.7 5.9
Nov. 2016 5.2 6.5 2.7 5
Des. 2016 4.8 6.3 1.9 5.6
Jan. 2017 5 6.5 2.2 5.8
Feb. 2017 5 6.6 1.8 6.4
Mars 2017 5.2 6.7 2.2 6.1
April 2017 5.1 6.5 2.3 5.6
Mai 2017 5.4 6.7 3.1 5.2
Juni 2017 5.6 6.6 4 5.3
Juli 2017 5.7 6.6 4.1 5.8
Aug. 2017 5.6 6.5 3.7 6
Sep. 2017 5.8 6.4 4.7 5.3
Okt. 2017 5.7 6.3 4.7 5.4
Nov. 2017 5.8 6.4 4.9 5.3
Des. 2017 6.4 6.4 6.7 5.3
Jan. 2018 6.2 6.2 6.6 5.1
Feb. 2018 6.3 6.0 7.4 4.3
Mars 2018 6.3 6.0 7.5 4.6
April 2018 6.4 6.0 7.8 4.9
Mai 2018 6.2 5.8 7.0 5.8
Juni 2018 5.9 5.9 6.2 5.4
Juli 2018 5.8 5.8 6.2 5.0
Aug. 2018 5.9 5.8 6.5 4.8
Sep. 2018 5.5 5.8 5.0 4.8
Okt. 2018 5.8 5.8 6.0 4.7
Nov. 2018 5.7 5.6 6.2 5.3
Des. 2018 5.6 5.6 5.5 6.6
Jan. 2019 5.8 5.7 5.8 6.4
Feb. 2019 5.8 5.7 5.7 7.3
Mars 2019 5.9 5.7 5.8 7.6
April 2019 5.8 5.7 5.7 7.0
Mai 2019 5.7 5.6 5.7 6.8
Juni 2019 5.7 5.5 5.8 6.8
Juli 2019 5.6 5.3 5.8 7.0

Nedgang i gjeldsveksten for husholdningene

Husholdningenes innenlandske lånegjeld utgjorde 3 555 milliarder kroner ved utgangen av juli. Tolvmånedersveksten var 5,3 prosent fram til utgangen av juli, ned fra 5,5 prosent måneden før. Noe av nedgangen skyldes endret periodisering for omgjøring av studielån til stipend, se forklaring under.

Uendret gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske lånegjeld utgjorde 1 819 milliarder kroner ved utgangen av juli. Tolvmånedersveksten var 5,8 prosent fram til utgangen av juli, uendret fra måneden før.

Sterkere utlånsvekst i banker og kredittforetak

Av publikums innenlandske gjeld var 81 prosent utlån fra banker og kredittforetak ved utgangen av juli. Dette beløp seg til 4 782 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak samlet var 5,8 prosent fram til utgangen av juli, opp fra 5,7 prosent måneden før.

Svakere vekst i verdipapirlån

Tolvmånedersveksten i publikums verdipapirlån var 2,2 prosent fram til utgangen av juli, ned fra 3,5 prosent måneden før.

Utenlandsgjelden fortsatte å falle i 2. kvartal 2019

Publikums samlede lånegjeld inkludert utenlandsgjelden (K3) var 7 161 milliarder kroner ved utgangen av 2. kvartal 2019, hvorav utenlandsk lånegjeld utgjorde 1 259 milliarder kroner.

Publikums gjeld til utenlandske kreditorer fortsatte å falle i 2. kvartal. Tolvmånedersveksten styrket seg fra -5,6 prosent til -2,1 prosent fra 1. kvartal fram til utgangen av 2. kvartal 2019.

Størsteparten av utenlandsgjelden er tatt opp av ikke-finansielle foretak.

Endret periodisering for omgjøring av studielån til stipend

Perioden for omgjøring av studielån til stipend er endret fra november til juli. Omgjøring medfører en reduksjon i husholdningenes gjeld. Endret periode for omgjøring gir noe økt nedgang i beregningen av husholdningenes gjeldsvekst i juli, sammenliknet med tidligere år.

Flyttinger av utlån fra bank til kredittforetak

I mai 2019 er utlånsbeløp flyttet fra bank til kredittforetak. Følgelig vil dette vises i transaksjons- og vekstberegninger for bank og kredittforetak, da det ikke er bruddkorrigert for disse flyttingene.

Sektorendring for bompengeselskaper

Bompengeselskapene i Norge har endret sektortilhørighet fra kommunale aksjeselskaper til statsforvaltningen. Dette innebærer at gjelden til disse selskapene ikke lenger er inkludert i kredittindikatoren. Endringen er gjennomført i september 2018 med virkning i statistikken fra januar 2018.

Ny metode for sesongjustering fra januar 2019

Fra januar 2019 er metode og praksis for sesongjustering harmonisert med anbefalinger fra Eurostat. Sesongjusterte data fra og med januar 2018 er revidert.