Moderate nettotegninger i verdipapirfond

Publisert:

Det ble nettotegnet verdipapirfondsandeler til en verdi av 12,7 milliarder kroner i 2. kvartal 2019. Nettotegningene ble plassert i ulike rentefond mens det i aksjefond var negative nettotegninger i kvartalet.

Figur 1

Figur 1. Verdipapirfondenes andelskapital etter fondstype per 30. juni 2019.  Markedsverdi i millioner kroner

Den totale andelskapitalen til norskregistrert verdipapirfond utgjorde 1 285 milliarder kroner ved utgangen av 2. kvartal 2019, viser statistikken over verdipapirfond. Sammenlignet med forrige kvartal er det en økning på 35,8 milliarder kroner, tilsvarende 2,9 prosent. Størst økning var det i obligasjonsfond og aksjefond hvor andelskapitalen økte med henholdsvis 13,5 og 12,9 milliarder kroner.

Figur 2. Verdipapirfondenes andelskapital etter fondstype. Markedsverdi i millioner kroner

4. kv. 2013 1. kv. 2014 2. kv. 2014 3. kv. 2014 4. kv. 2014 1. kv. 2015 2. kv. 2015 3. kv. 2015 4. kv. 2015 1. kv. 2016 2. kv. 2016 3. kv. 2016 4. kv. 2016 1. kv. 2017 2. kv. 2017 3. kv. 2017 4. kv. 2017 1. kv. 2018 2. kv. 2018 3. kv. 2018 4. kv. 2018 1. kv. 2019 2. kv. 2019
Aksjefond 404036 405756 440333 439438 453391 486728 467946 441834 478327 466562 466380 485690 531336 581308 595148 610822 635593 612067 649142 675432 613861 679314 692228
Obligasjonsfond 143386 231026 240808 255901 258663 279237 279777 293062 285654 299479 310449 317841 305383 308527 317193 326505 312886 320540 318844 320874 311085 320620 333312
Pengemarkedsfond 89545 88812 91430 91455 86236 87332 87085 89158 81929 86760 94234 96192 95450 97572 106525 105996 105831 104052 104455 109156 109397 111691 115665
Andre fond 88883 98280 107174 110895 106464 116529 125100 118474 112213 106716 106422 111103 114162 124867 129175 124981 129777 132186 131687 135786 130530 137439 143622

Nettoinnløsninger i aksjefond

Størst nettotegning i kvartalet var det i obligasjonsfond hvor det ble tegnet fondsandeler til en verdi av 8,5 milliarder kroner. Deretter fulgte andre rentefond og pengemarkedsfond med henholdsvis 4,4 og 2,1 milliarder kroner.

I aksjefond ble det totalt nettoinnløst fondsandeler til en verdi av 2,9 milliarder kroner. De finansielle foretakene stod for hele denne nettoinnløsningen hvorav livsforsikringsselskaper og pensjonskasser, som største delsektor, solgte aksjefondsandeler for 1 milliard kroner. Etter flere sammenhengende kvartaler med nettoinnløsninger har utlendingene i 2. kvartal 2019 igjen nettotegnet andeler i norskregistrerte aksjefond for beskjedne 100 millioner kroner.

1 Husholdninger og ideelle organisasjoner er skilt i to sektorer fom. 1.kv.2012

Figur 3. Nettotegninger av andeler i aksjefond etter kjøpersektor

4. kv. 2013 1. kv. 2014 2. kv. 2014 3. kv. 2014 4. kv. 2014 1. kv. 2015 2. kv. 2015 3. kv. 2015 4. kv. 2015 1. kv. 2016 2. kv. 2016 3. kv. 2016 4. kv. 2016 1. kv. 2017 2. kv. 2017 3. kv. 2017 4. kv. 2017 1. kv. 2018 2. kv. 2018 3. kv. 2018 4. kv. 2018 1. kv. 2019 2. kv. 2019
Husholdninger¹ -0.2 -1.393 -1.049 -0.338 -1.04 0.612 0.045 -0.569 1.491 0.299 -0.42 0.839 0.774 0.798 0.652 0.671 0.007 -0.452 -2.642 0.168 -0.491 0.943 0.03
Utlandet 1.085 -1.395 1.519 2.449 -15.333 -7.46 -7.883 -3.567 -3.868 -2.866 -3.911 -0.744 0.737 -3.155 -2.663 -1.930 -7.215 -1.342 -1.165 -0.203 -2.112 -0.015 0.100
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser 8.723 1.198 4.572 3.268 -3.862 1.517 -7.574 0.398 -4.309 8.34 0.784 2.384 1.683 11.928 1.579 7.016 -0.116 9.304 1.552 1.133 2.298 2.914 -1.030

Hittil i 2019 har det blitt nettoinnløst andeler i aksjefond til en verdi av 900 millioner kroner. Samlet nettotegning i obligasjonsfond så langt i år summerer seg til 16,9 milliarder kroner.

Kontakt