Økning i verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene

Publisert:

Livsforsikringsselskapene hadde et verdijustert resultat på 31,1 milliarder kroner i 2 kvartal 2019. Dette er en økning på 31,3 milliarder kroner i forhold til samme kvartal i fjor. Hovedårsaken er en økning i netto verdiendringer på aksjer og andeler.

Sammenligner vi 2. kvartal 2019 med samme kvartalet året før, gikk resultat av ordinær virksomhet for livsforsikringsselskapene opp fra 5,1 milliarder til 5,6 milliarder kroner. Dette kommer frem i den nyeste statistikken over forsikringsselskapenes resultater.

Økning i andel i verdipapirfond for livsforsikring

Livsforsikringsselskapenes forvaltningskapital har steget 6,5 prosent i 2 kvartal 2019 i forhold til tilsvarende kvartal året før. Obligasjoner og sertifikater gikk opp 2 prosent, som andel av forvaltningskapitalen utgjorde dette 35 prosent. Andeler i verdipapirfond steg 8 prosent, som andel av forvaltningskapitalen utgjorde slike fond 38 prosent.

Nedgang i teknisk resultat for skadeforsikring

Teknisk resultat for skadeforsikring viste en nedgang på 21 prosent sammenlignet med 2 kvartal i fjor og endte på 2,4 milliarder kroner. Skadeforsikringsselskapenes resultat av ordinær virksomhet gikk opp med 6 milliarder kroner og endte på 10,4 milliarder kroner. Premieinntektene for skadeforsikring var på 35,7 milliarder kroner, som er en økning på 6 prosent i forhold til 2 kvartal 2018.

Kontakt