Alt innhold for området bank og finansmarked

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Reviderte tidsserier i finansregnskapet

  Nettofinansinvesteringene til husholdningene øker. I finansregnskapet for 2. kvartal 2019 publiseres også reviderte tidsserier bakover i tid som en del av hovedrevisjonen i nasjonalregnskapet.

  Artikkel
 • Renta på nye lån øker

  Renta på nye boliglån til husholdninger fra banker og kredittforetak økte med 0,09 prosentpoeng fra juni til juli 2019 til 2,81.

  Artikkel
 • Svakere innenlandsk gjeldsvekst

  Nye tall fra kredittindikatorstatistikken viser at tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld var 5,6 prosent fram til utgangen av juli, ned fra 5,7 prosent måneden før.

  Artikkel
 • Økning i verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene

  Livsforsikringsselskapene hadde et verdijustert resultat på 31,1 milliarder kroner i 2 kvartal 2019. Dette er en økning på 31,3 milliarder kroner i forhold til samme kvartal i fjor. Hovedårsaken er en økning i netto verdiendringer på aksjer og and...

  Artikkel
 • Økt utbytte i 1. halvår 2019

  Markedsverdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) har gått ned med 1,4 prosent i løpet av 2. kvartal 2019. Utbetalt utbytte på noterte aksjer økte med 8,4 prosent i 1. halvår 2019 i forhold til 1. halvår 2018.

  Artikkel
 • Moderate nettotegninger i verdipapirfond

  Det ble nettotegnet verdipapirfondsandeler til en verdi av 12,7 milliarder kroner i 2. kvartal 2019. Nettotegningene ble plassert i ulike rentefond mens det i aksjefond var negative nettotegninger i kvartalet.

  Artikkel
 • Renta på nye lån øker

  Renta på nye boliglån til husholdninger fra banker og kredittforetak økte med 0,04 prosentpoeng fra mai til juni 2019 til 2,73.

  Artikkel
 • Økning i tjenesteforpliktelsene

  Forpliktelsene til tjenestepensjonene økte med 4,4 prosent til 1 992 milliarder kroner i 2018.

  Artikkel
 • Godt resultat for bankene

  Bankenes resultat før andre inntekter og kostnader i første halvår 2019 var på 31,6 milliarder kroner. Netto renteinntekter økte med 3,9 milliarder kroner, sammenlignet med samme periode i fjor.

  Artikkel
 • Færre konkursar

  Det vart opna 1294 konkursar i 2. kvartal i år. Dette er ein nedgang på 5 prosent samanlikna med det same kvartalet i fjor.

  Artikkel
 • Rentene øker

  Renta på nye boliglån til husholdninger fra banker og kredittforetak økte med 0,09 prosentpoeng fra april til mai 2019 til 2,69.

  Artikkel
 • Uendret innenlandsk gjeldsvekst

  Ved utgangen av juni 2019 var publikums innenlandske lånegjeld (K2) 5 903 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Nedgang i verdijustert resultat for pensjonskassene

  Pensjonskassene hadde et verdijustert resultat på minus 6,1 milliarder kroner i 2018, en nedgang på 28,4 milliarder fra året før. Hovedårsaken er en nedgang i netto verdiendringer på aksjer og andeler.

  Artikkel
 • Økning i premieinntektene for livsforsikring

  Livsforsikringsselskapene hadde en økning i brutto premieinntekter på 7 prosent fra 2017 til 2018. Skadeforsikringsselskapenes premieinntekter økte med 3,3 prosent i samme periode.

  Artikkel
 • Svakere innenlandsk gjeldsvekst

  Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld (K2) var 5,6 prosent fram til utgangen av mai 2019, ned fra 5,7 prosent måneden før.

  Artikkel