Svakere innenlandsk gjeldsvekst

Publisert:

Nye tall fra kredittindikatorstatistikken viser at tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld var 4,6 prosent fram til utgangen av september, ned fra 4,7 prosent måneden før.

Ved utgangen av september 2020 var publikums innenlandske lånegjeld (K2) 6 259 milliarder kroner, viser nye tall fra statistikken Kredittindikator.

Figur 1. Kredittindikator K2. Tolvmånedersvekst

Publikum Husholdninger Ikke-finansielle foretak Kommuner
sep. 2015 5.5 6.3 3.7 7.2
okt. 2015 5.6 6.4 3.7 7.6
nov. 2015 5.2 5.9 3.2 8.1
des. 2015 5.3 6.1 3.2 7.6
jan. 2016 5.1 6.1 3.2 6.2
feb. 2016 5.1 6.0 3.4 5.3
mar. 2016 4.8 5.8 3.0 5.1
apr. 2016 4.9 6.0 2.9 5.7
mai 2016 4.7 5.9 2.2 5.7
jun. 2016 4.8 6.0 2.7 5.4
juli 2016 4.9 5.9 2.9 5.1
aug. 2016 4.9 6.1 2.6 5.0
sep. 2016 5.0 6.3 2.2 6.4
okt. 2016 4.9 6.1 2.4 5.9
nov. 2016 5.1 6.5 2.5 5.0
des. 2016 4.8 6.3 1.8 5.6
jan. 2017 5.0 6.5 2.1 5.8
feb. 2017 5.0 6.6 1.7 6.4
mar. 2017 5.2 6.7 2.1 6.1
apr. 2017 5.1 6.5 2.2 5.6
mai 2017 5.4 6.7 3.0 5.2
jun. 2017 5.6 6.6 4.0 5.3
juli 2017 5.7 6.6 4.1 5.8
aug. 2017 5.6 6.5 3.7 6.0
sep. 2017 5.8 6.4 4.7 5.3
okt. 2017 5.7 6.3 4.7 5.4
nov. 2017 5.8 6.4 4.9 5.3
des. 2017 6.4 6.4 6.7 5.3
jan. 2018 6.2 6.2 6.6 5.1
feb. 2018 6.3 6.0 7.4 4.3
mar. 2018 6.3 6.0 7.5 4.6
apr. 2018 6.4 6.0 7.8 4.9
mai 2018 6.2 5.8 7 5.8
jun. 2018 5.9 5.9 6.2 5.4
juli 2018 5.8 5.8 6.2 5
aug. 2018 5.9 5.8 6.5 4.8
sep. 2018 5.5 5.8 5 4.8
okt. 2018 5.8 5.8 6 4.7
nov. 2018 5.7 5.6 6.2 5.3
des. 2018 5.6 5.6 5.5 6.6
jan. 2019 5.8 5.7 5.8 6.4
feb. 2019 5.8 5.7 5.7 7.3
mar. 2019 5.9 5.7 5.8 7.6
apr. 2019 5.8 5.7 5.7 7
mai 2019 5.7 5.6 5.7 6.8
jun. 2019 5.8 5.6 5.8 6.8
juli 2019 5.6 5.3 5.8 7
aug. 2019 5.5 5.2 5.7 6.9
sep. 2019 5.8 5.1 6.9 7
okt. 2019 5.6 5 6.1 7.6
nov. 2019 5.6 5.2 5.7 7.8
des. 2019 5.1 5 4.9 7.1
jan. 2020 5 4.9 4.5 7.4
feb. 2020 4.8 4.8 4.1 7.4
mar. 2020 4.7 4.7 4 6.9
apr. 2020 4.6 4.6 3.7 7.7
mai 2020 4.6 4.4 4.2 7.5
jun. 2020 4.5 4.4 3.5 8.1
juli 2020 4.5 4.6 3.3 8.4
aug. 2020 4.7 4.6 3.9 8.1
sep. 2020 4.6 4.7 3.1 8.6

Sterkere gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes innenlandske lånegjeld utgjorde 3 766 milliarder kroner ved utgangen av september. Tolvmånedersveksten var 4,7 prosent fram til utgangen av september, opp fra 4,6 prosent måneden før.

Svakere gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske lånegjeld utgjorde 1 914 milliarder kroner ved utgangen av september. Tolvmånedersveksten var 3,1 prosent fram til utgangen av september, ned fra 3,9 prosent forrige måned.

Svakere utlånsvekst i banker og kredittforetak

Av publikums innenlandske gjeld var 81 prosent utlån fra banker og kredittforetak ved utgangen av september. Dette beløp seg til 5 073 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak samlet var 4,6 prosent fram til utgangen av september, ned fra 4,7 prosent måneden før.

Sterkere vekst i verdipapirlån

Tolvmånedersveksten i publikums verdipapirlån var 5,6 prosent ved utgangen av september, opp fra 5,4 prosent måneden før.