Lavere boliglånsrenter

Publisert:

Endret:

Renta på nye og utestående boliglån til husholdninger falt fra oktober til november 2020. Utlånsmarginene på boliglån økte i den samme perioden. Renten på innskudd falt.

Månedsstatistikken for renter fra et utvalg av banker og kredittforetak viser at for nye og utestående boliglån i alt (nedbetalingslån og rammelån med pant i bolig) falt renta med 0,02 prosentpoeng til henholdsvis 1,79 og 1,9 prosent. Dette er det laveste nivået for den perioden vi har månedsdata for (fra desember 2013).

Renta på nye rammelån med pant i bolig falt med 0,1 prosentpoeng til 1,78 prosent. Renta på utestående rammelån til husholdninger falt med 0,02 prosentpoeng til 1,90 prosent. Fastrenta på nye boliglån økte med 0,05 prosentpoeng til 1,8 prosent i november etter et tilsvarende fall i oktober. Fastrenta på utestående boliglån falt med 0,02 prosentpoeng til 2,68 prosent.

Figur 1. Renter på nye og utestående utlån med pant i bolig til husholdninger. Månedsutvalg av banker og kredittforetak

Nye lån, flytende rente Nye lån, fast rente Utestående utlån, flytende rente Utestående utlån, fast rente Styringsrenten
Nov. 2017 2.45 2.44 2.47 2.84 0.50
Des. 2017 2.42 2.43 2.47 2.87 0.50
Jan. 2018 2.42 2.59 2.46 2.88 0.50
Feb. 2018 2.42 2.72 2.46 2.87 0.50
Mars 2018 2.41 2.79 2.44 2.85 0.50
April 2018 2.40 2.78 2.43 2.86 0.50
Mai 2018 2.42 2.77 2.43 2.86 0.50
Juni 2018 2.41 2.83 2.43 2.86 0.50
Juli 2018 2.44 2.79 2.42 2.86 0.50
Aug. 2018 2.42 2.77 2.42 2.86 0.50
Sep. 2018 2.42 2.81 2.41 2.81 0.75
Okt. 2018 2.54 2.84 2.41 2.83 0.75
Nov. 2018 2.57 2.89 2.57 2.83 0.75
Des. 2018 2.54 2.9 2.58 2.84 0.75
Jan. 2019 2.50 2.9 2.57 2.84 0.75
Feb. 2019 2.49 2.86 2.57 2.84 0.75
Mars 2019 2.52 2.86 2.56 2.84 1.00
April 2019 2.64 2.84 2.55 2.84 1.00
Mai 2019 2.68 2.87 2.74 2.84 1.00
Juni 2019 2.72 2.84 2.74 2.84 1.25
Juli 2019 2.81 2.85 2.74 2.85 1.25
Aug. 2019 2.87 2.80 2.91 2.85 1.25
Sep. 2019 2.88 2.72 2.91 2.85 1.50
Okt. 2019 2.98 2.76 2.94 2.84 1.50
Nov. 2019 3.04 2.83 3.10 2.85 1.50
Des. 2019 3.04 2.92 3.10 2.87 1.50
Jan. 2020 3.03 2.94 3.09 2.87 1.50
Feb. 2020 3.03 2.94 3.08 2.88 1.50
Mars 2020 2.77 2.54 2.99 2.86 0.25
April 2020 2.23 2.29 2.33 2.86 0.25
Mai 2020 1.88 1.88 1.97 2.84 0.00
Juni 2020 1.80 1.74 1.92 2.75 0.00
Juli 2020 1.81 1.90 1.91 2.78 0.00
Aug. 2020 1.82 1.81 1.89 2.76 0.00
Sep. 2020 1.81 1.80 1.88 2.69 0.00
Okt. 2020 1.81 1.75 1.86 2.70 0.00
Nov. 2020 1.79 1.80 1.85 2.68 0.00

Lavere innskuddsrenter

Renta på innskudd i alt falt med 0,02 prosentpoeng til 0,34 prosent i november, det laveste nivået for den perioden vi har data for. Renta på innskudd fra husholdninger var tilnærmet uendret på 0,4 prosent, mens renten på innskudd fra ikke-finansielle foretak falt med 0,04 prosentpoeng til 0,23 prosent etter en tilsvarende økning i oktober.

Økt utlånsmargin og lavere innskuddsmargin¹

Pengemarkedsrenten NIBOR falt med 0,08 prosentpoeng i november til 0,37 prosent. Utlånsmarginen på nye og utestående boliglån til husholdninger økte med 0,06 prosentpoeng til 1,42 og 1,53 prosent. Innskuddsmarginen falt med 0,06 prosentpoeng til 0,03 prosent.

Figur 2. Utlånsmarginer på nye og utestående lån med pant i bolig til husholdninger. Utvalg av banker og kredittforetak

Utlånsmargin, nye totale boliglån Utlånsmargin, utestående totale boliglån NIBOR Innskuddsmargin
Nov. 2017 1.67 1.72 0.78 0.07
Des. 2017 1.60 1.67 0.82 0.12
Jan. 2018 1.57 1.63 0.86 0.16
Feb. 2018 1.41 1.45 1.03 0.31
Mars 2018 1.24 1.28 1.19 0.45
April 2018 1.29 1.33 1.13 0.40
Mai 2018 1.41 1.44 1.02 0.31
Juni 2018 1.43 1.46 1.00 0.31
Juli 2018 1.40 1.40 1.05 0.35
Aug. 2018 1.38 1.39 1.05 0.34
Sep. 2018 1.32 1.32 1.12 0.39
Okt. 2018 1.37 1.26 1.18 0.44
Nov. 2018 1.34 1.35 1.24 0.47
Des. 2018 1.26 1.31 1.29 0.46
Jan. 2019 1.22 1.30 1.29 0.51
Feb. 2019 1.20 1.28 1.30 0.51
Mars 2019 1.15 1.21 1.37 0.53
April 2019 1.22 1.14 1.43 0.59
Mai 2019 1.15 1.22 1.53 0.64
Juni 2019 1.17 1.19 1.55 0.65
Juli 2019 1.15 1.09 1.66 0.74
Aug. 2019 1.20 1.24 1.67 0.69
Sep. 2019 1.06 1.10 1.81 0.8
Okt. 2019 1.10 1.06 1.87 0.84
Nov. 2019 1.15 1.20 1.88 0.81
Des. 2019 1.16 1.20 1.88 0.79
Jan. 2020 1.21 1.27 1.81 0.72
Feb. 2020 1.27 1.31 1.76 0.67
Mars 2020 1.68 1.9 1.08 0.14
April 2020 1.72 1.86 0.51 -0.31
Mai 2020 1.60 1.75 0.28 -0.31
Juni 2020 1.43 1.61 0.37 -0.12
Juli 2020 1.54 1.68 0.28 -0.09
Aug. 2020 1.59 1.72 0.23 -0.12
Sep. 2020 1.53 1.65 0.28 -0.08
Okt. 2020 1.36 1.47 0.45 0.09
Nov. 2020 1.42 1.53 0.37 0.03

¹ Tittel rettet 8. januar 2020, kl. 10:58

Faktaside