Sterkere innenlandsk gjeldsvekst

Publisert:

Nye tall fra kredittindikatorstatistikken viser at tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld var 4,7 prosent fram til utgangen av november, opp fra 4,5 prosent måneden før.

Ved utgangen av november 2020 var publikums innenlandske lånegjeld (K2) 6 315 milliarder kroner, viser nye tall fra statistikken Kredittindikator.

Figur 1. Kredittindikator K2. Tolvmånedersvekst

Publikum Husholdninger Ikke-finansielle foretak Kommuner
nov. 2015 5.2 5.9 3.2 8.1
des. 2015 5.3 6.1 3.2 7.6
jan. 2016 5.1 6.1 3.2 6.2
feb. 2016 5.1 6.0 3.4 5.3
mar. 2016 4.8 5.8 3.0 5.1
apr. 2016 4.9 6.0 2.9 5.7
mai 2016 4.7 5.9 2.2 5.7
jun. 2016 4.8 6.0 2.7 5.4
juli 2016 4.9 5.9 2.9 5.1
aug. 2016 4.9 6.1 2.6 5.0
sep. 2016 5.0 6.3 2.2 6.4
okt. 2016 4.9 6.1 2.4 5.9
nov. 2016 5.1 6.5 2.5 5.0
des. 2016 4.8 6.3 1.8 5.6
jan. 2017 5.0 6.5 2.1 5.8
feb. 2017 5.0 6.6 1.7 6.4
mar. 2017 5.2 6.7 2.1 6.1
apr. 2017 5.1 6.5 2.2 5.6
mai 2017 5.4 6.7 3.0 5.2
jun. 2017 5.6 6.6 4.0 5.3
juli 2017 5.7 6.6 4.1 5.8
aug. 2017 5.6 6.5 3.7 6.0
sep. 2017 5.8 6.4 4.7 5.3
okt. 2017 5.7 6.3 4.7 5.4
nov. 2017 5.8 6.4 4.9 5.3
des. 2017 6.4 6.4 6.7 5.3
jan. 2018 6.2 6.2 6.6 5.1
feb. 2018 6.3 6.0 7.4 4.3
mar. 2018 6.3 6.0 7.5 4.6
apr. 2018 6.4 6.0 7.8 4.9
mai 2018 6.2 5.8 7 5.8
jun. 2018 5.9 5.9 6.2 5.4
juli 2018 5.8 5.8 6.2 5
aug. 2018 5.9 5.8 6.5 4.8
sep. 2018 5.5 5.8 5 4.8
okt. 2018 5.8 5.8 6 4.7
nov. 2018 5.7 5.6 6.2 5.3
des. 2018 5.6 5.6 5.5 6.6
jan. 2019 5.9 5.8 6.1 6.4
feb. 2019 6 5.8 5.9 7.3
mar. 2019 6 5.7 6.1 7.6
apr. 2019 5.9 5.7 6 7
mai 2019 5.9 5.7 6 6.8
jun. 2019 5.9 5.6 6.1 6.8
juli 2019 5.8 5.4 6.1 7
aug. 2019 5.6 5.3 6 6.9
sep. 2019 6 5.1 7.3 7
okt. 2019 5.7 5.1 6.4 7.6
nov. 2019 5.7 5.2 6 7.8
des. 2019 5.2 5 5.1 7.1
jan. 2020 5.1 4.9 4.8 7.4
feb. 2020 5 4.9 4.4 7.4
mar. 2020 4.8 4.8 4.2 6.9
apr. 2020 4.7 4.6 3.9 7.7
mai 2020 4.7 4.5 4.5 7.5
jun. 2020 4.6 4.5 3.8 8.1
juli 2020 4.7 4.6 3.6 8.4
aug. 2020 4.8 4.6 4.1 8.1
sep. 2020 4.6 4.7 3.3 8.6
okt. 2020 4.5 4.8 3.2 7.8
nov. 2020 4.7 4.8 3.6 7.7

Uendret gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes innenlandske lånegjeld utgjorde 3 806 milliarder kroner ved utgangen av november. Tolvmånedersveksten var 4,8 prosent fram til utgangen av november, uendret sammenliknet med måneden før.

Sterkere gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske lånegjeld utgjorde 1 923 milliarder kroner ved utgangen av november. Tolvmånedersveksten var 3,6 prosent fram til utgangen av november, opp fra 3,2 prosent forrige måned.

Sterkere utlånsvekst i banker og kredittforetak

Av publikums innenlandske gjeld var 81 prosent utlån fra banker og kredittforetak ved utgangen av november. Dette beløp seg til 5 123 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak samlet var 5,0 prosent fram til utgangen av november, opp fra 4,7 prosent måneden før.

Sterkere vekst i verdipapirlån

Tolvmånedersveksten i publikums verdipapirlån var 5,8 prosent ved utgangen av november, opp fra 4,2 prosent måneden før.

Konstaterte tap

Fra og med publisering av kredittindikatoren K2 for oktober 2020, korrigeres vekst- og transaksjonsserier for konstaterte tap. Denne endringen medfører at vekst- og transaksjon for enkelte serier blir revidert opp i allerede publiserte perioder. Vekst- og transaksjonsserier er oppdatert tilbake til januar 2019 og blir ikke direkte sammenliknbar med tidligere perioder. Dersom man ikke korrigerer for konstaterte tap, kan det gi et feilaktig bilde av gjeldsutviklingen, gitt at tapene blir store.