Lave renter

Publisert:

Renta på boliglån til husholdninger var tilnærmet uendret i august 2020. Utlånsmarginen på boliglån økte. Innskuddsrentene var på det laveste nivået for den perioden vi har data for.

Månedsstatistikken for renter fra et utvalg av banker og kredittforetak viser at for nye boliglån i alt (nedbetalingslån og rammelån med pant i bolig) var renta uendret på 1,82 prosent. Renta på utestående boliglån i alt var også tilnærmet uendret på 1,95 prosent.

Figur 1. Renter på nye og utestående utlån med pant i bolig til husholdninger. Månedsutvalg av banker og kredittforetak

Nye lån, flytende rente Nye lån, fast rente Utestående utlån, flytende rente Utestående utlån, fast rente Styringsrenten
Okt. 2017 2.45 2.42 2.48 2.84 0.50
Nov. 2017 2.45 2.44 2.47 2.84 0.50
Des.2017 2.42 2.43 2.47 2.87 0.50
Jan.2018 2.42 2.59 2.46 2.88 0.50
Feb. 2018 2.42 2.72 2.46 2.87 0.50
Mar.2018 2.41 2.79 2.44 2.85 0.50
Apr. 2018 2.40 2.78 2.43 2.86 0.50
Mai 2018 2.42 2.77 2.43 2.86 0.50
Juni 2018 2.41 2.83 2.43 2.86 0.50
Juli 2018 2.44 2.79 2.42 2.86 0.50
Aug 2018 2.42 2.77 2.42 2.86 0.50
Sep 2018 2.42 2.81 2.41 2.81 0.75
Okt. 2018 2.54 2.84 2.41 2.83 0.75
Nov.2018 2.57 2.89 2.57 2.83 0.75
Des.2018 2.54 2.9 2.58 2.84 0.75
Jan.2019 2.50 2.9 2.57 2.84 0.75
Feb 2019 2.49 2.86 2.57 2.84 0.75
Mar 2019 2.52 2.86 2.56 2.84 1.00
Apr.2019 2.64 2.84 2.55 2.84 1.00
Mai 2019 2.68 2.87 2.74 2.84 1.00
Juni 2019 2.72 2.84 2.74 2.84 1.25
Juli 2019 2.81 2.85 2.74 2.85 1.25
Aug 2019 2.87 2.80 2.91 2.85 1.25
Sep. 2019 2.88 2.72 2.91 2.85 1.50
Okt. 2019 2.98 2.76 2.94 2.84 1.50
Nov.2019 3.04 2.83 3.10 2.85 1.50
Des.2019 3.04 2.92 3.10 2.87 1.50
Jan.2020 3.03 2.94 3.09 2.87 1.50
Feb 2020 3.03 2.94 3.08 2.88 1.50
Mar 2020 2.77 2.54 2.99 2.86 0.25
Apr 2020 2.23 2.29 2.33 2.86 0.25
Mai 2020 1.88 1.88 1.97 2.84 0.00
Juni 2020 1.80 1.74 1.92 2.75 0.00
Juli 2020 1.81 1.90 1.91 2.78 0.00
Aug 2020 1.82 1.82 1.89 2.76 0.00

Lave innskuddsrenter

Renta på innskudd i alt falt marginalt til 0,36 prosent i august. Det er den laveste innskuddsrenten for den perioden vi har månedsdata for (fra desember 2013). Renta på innskudd i alt fra husholdninger var tilnærmet uendret i august 2020 på 0,44 prosent. Renta på innskudd fra ikke-finansielle foretak falt med 0,02 prosentpoeng til 0,20 prosent.

Økt utlånsmargin

Pengemarkedsrenten NIBOR falt med 0,05 prosentpoeng i august til 0,23 prosent, det laveste nivået for den perioden vi har månedsdata for (fra desember 2013). Utlånsmarginen på nye boliglån til husholdninger økte med 0,05 prosentpoeng til 1,59 prosent mens utlånsmarginen på utestående utlån økte med 0,04 prosentpoeng til 1,72 prosent.

Figur 2. Utlånsmarginer på nye og utestående lån med pant i bolig til husholdninger. Utvalg av banker og kredittforetak

Utlånsmargin, nye totale boliglån Utlånsmargin, utestående totale boliglån NIBOR Innskuddsmargin
Okt. 2017 1.64 1.7 0.81 0.10
Nov. 2017 1.67 1.72 0.78 0.07
Des.2017 1.60 1.67 0.82 0.12
Jan.2018 1.57 1.63 0.86 0.16
Feb. 2018 1.41 1.45 1.03 0.31
Mar.2018 1.24 1.28 1.19 0.45
Apr. 2018 1.29 1.33 1.13 0.40
Mai 2018 1.41 1.44 1.02 0.31
Juni 2018 1.43 1.46 1.00 0.31
Juli 2018 1.40 1.40 1.05 0.35
Aug 2018 1.38 1.39 1.05 0.34
Sep 2018 1.32 1.32 1.12 0.39
Okt. 2018 1.37 1.26 1.18 0.44
Nov.2018 1.34 1.35 1.24 0.47
Des.2018 1.26 1.31 1.29 0.46
Jan.2019 1.22 1.30 1.29 0.51
Feb 2019 1.20 1.28 1.30 0.51
Mar 2019 1.15 1.21 1.37 0.53
Apr.2019 1.22 1.14 1.43 0.59
Mai 2019 1.15 1.22 1.53 0.64
June 2019 1.17 1.19 1.55 0.65
Juli 2019 1.15 1.09 1.66 0.74
Aug 2019 1.20 1.24 1.67 0.69
Sep. 2019 1.06 1.10 1.81 0.8
Okt. 2019 1.10 1.06 1.87 0.84
Nov.2019 1.15 1.20 1.88 0.81
Des.2019 1.16 1.20 1.88 0.79
Jan.2020 1.21 1.27 1.81 0.72
Feb 2020 1.27 1.31 1.76 0.67
Mar 2020 1.68 1.9 1.08 0.14
Apr 2020 1.72 1.86 0.51 -0.31
Mai 2020 1.60 1.75 0.28 -0.31
Juni 2020 1.43 1.61 0.37 -0.12
Juli 2020 1.54 1.68 0.28 -0.09
Aug 2020 1.59 1.72 0.23 -0.13

Faktaside