Rekordlave renter

Publisert:

Renta på nye boliglån til husholdninger falt fra november til desember 2020. Innskuddsrenta og utlånsrenta for totaltellingen er på det laveste nivået som er målt. Andelen lån med pant i bolig med fast rente falt til 7,1 prosent.

Månedsstatistikken for renter fra et utvalg av banker og kredittforetak viser at for nye boliglån i alt (nedbetalingslån og rammelån med pant i bolig) falt renta med 0,02 prosentpoeng til 1,77 prosent. Dette er det laveste nivået for den perioden vi har månedsdata for (fra desember 2013).

Renta på nye flytrentelån med pant i bolig falt med 0,02 prosentpoeng til 1,77 prosent. Renta på utestående rammelån til husholdninger var uendret på 1,96 prosent. Fastrenta på nye boliglån økte med 0,10 prosentpoeng til 1,9 prosent i desember. Fastrenta på utestående boliglån falt med 0,02 prosentpoeng til 2,66 prosent.

Figur 1. Renter på nye og utestående utlån med pant i bolig til husholdninger. Månedsutvalg av bank

Nye lån, flytende rente Nye lån, fast rente Utestående utlån, flytende rente Utestående utlån, fast rente Styringsrenten
Des.2018 2.54 2.9 2.58 2.84 0.75
Jan.2019 2.50 2.9 2.57 2.84 0.75
Feb 2019 2.49 2.86 2.57 2.84 0.75
Mar 2019 2.52 2.86 2.56 2.84 1.00
Apr.2019 2.64 2.84 2.55 2.84 1.00
Mai 2019 2.68 2.87 2.74 2.84 1.00
Juni 2019 2.72 2.84 2.74 2.84 1.25
Juli 2019 2.81 2.85 2.74 2.85 1.25
Aug 2019 2.87 2.80 2.91 2.85 1.25
Sep. 2019 2.88 2.72 2.91 2.85 1.50
Okt. 2019 2.98 2.76 2.94 2.84 1.50
Nov.2019 3.04 2.83 3.10 2.85 1.50
Des.2019 3.04 2.92 3.10 2.87 1.50
Jan.2020 3.03 2.94 3.09 2.87 1.50
Feb 2020 3.03 2.94 3.08 2.88 1.50
Mar 2020 2.77 2.54 2.99 2.86 0.25
Apr 2020 2.23 2.29 2.33 2.86 0.25
Mai 2020 1.88 1.88 1.97 2.84 0.00
Juni 2020 1.80 1.74 1.92 2.75 0.00
Juli 2020 1.81 1.90 1.91 2.78 0.00
Aug 2020 1.82 1.81 1.89 2.76 0.00
Sept 2020 1.81 1.80 1.88 2.69 0.00
Okt. 2020 1.81 1.75 1.86 2.70 0.00
Nov. 2020 1.79 1.80 1.85 2.68 0.00
Des.2020 1.77 1.90 1.85 2.66 0.00

Uendret innskuddsrenter

Renta på innskudd i alt var omtrent uendret på 0,35 prosent i desember. Renta på innskudd fra husholdninger var uendret på 0,4 prosent, mens renten på innskudd fra ikke-finansielle foretak økte med 0,03 prosentpoeng til 0,26 prosent.

Redusert utlånsmargin

Pengemarkedsrenten NIBOR økte med 0,13 prosentpoeng i desember til 0,5 prosent. Utlånsmarginen på nye boliglån til husholdninger gikk ned med 0,15 prosentpoeng til 1,27, mens for utestående boliglån ble den redusert med 0,13 prosentpoeng til 1,4 prosent. Innskuddsmarginen økte med 0,12 prosentpoeng til 0,15 prosent.

Figur 2. Utlånsmarginer på nye og utestående lån med pant i bolig til husholdninger. Utvalg av banker og kredittforetak

Utlånsmargin, nye totale boliglån Utlånsmargin, utestående totale boliglån NIBOR Innskuddsmargin
Des.2018 1.26 1.31 1.29 0.46
Jan.2019 1.22 1.30 1.29 0.51
Feb 2019 1.20 1.28 1.30 0.51
Mar 2019 1.15 1.21 1.37 0.53
Apr.2019 1.22 1.14 1.43 0.59
Mai 2019 1.15 1.22 1.53 0.64
June 2019 1.17 1.19 1.55 0.65
Juli 2019 1.15 1.09 1.66 0.74
Aug 2019 1.20 1.24 1.67 0.69
Sep. 2019 1.06 1.10 1.81 0.8
Okt. 2019 1.10 1.06 1.87 0.84
Nov.2019 1.15 1.20 1.88 0.81
Des.2019 1.16 1.20 1.88 0.79
Jan.2020 1.21 1.27 1.81 0.72
Feb 2020 1.27 1.31 1.76 0.67
Mar 2020 1.68 1.9 1.08 0.14
Apr 2020 1.72 1.86 0.51 -0.31
Mai 2020 1.60 1.75 0.28 -0.31
Juni 2020 1.43 1.61 0.37 -0.12
Juli 2020 1.54 1.68 0.28 -0.09
Aug 2020 1.59 1.72 0.23 -0.12
Sept 2020 1.53 1.65 0.28 -0.08
Okt. 2020 1.36 1.47 0.45 0.09
Nov. 2020 1.42 1.53 0.37 0.03
Des.2020 1.27 1.4 0.50 0.15

Litt høyere renter for totaltellingen

Rekordlave utlåns- og innskuddsrenter

Data fra totaltellingen viser at renter på innskudd i alt (ikke-finansielle foretak, husholdninger og kommuner) bare var på 0,41 prosent ved utgangen av 4. kvartal, mens renter på utlån fra banker og kredittforetak bare var på 2,31 prosent. Det er det laveste nivået for den perioden vi har «offisielle data for (fra 1953: https://www.ssb.no/renter: historiske tabeller og statistikkbanktabell 07200).

Figur 3. Renter på utlån og innskudd i alt

Innskuddsrente Utlånsrente
1954 1.2 3.5
1955 1.9 4.4
1956 2.1 4.5
1957 2.2 4.6
1958 2.2 4.7
1959 2.2 4.8
1960 2.2 4.8
1961 2.3 4.9
1962 2.4 5
1963 2.4 5.1
1964 2.5 5.2
1965 2.6 5.3
1966 2.6 5.4
1967 2.8 5.5
1968 2.8 5.6
1969 3.5 6.5
1970 3.8 6.6
1971 3.8 6.6
1972 3.8 6.7
1973 4 6.8
1974 4.4 7.6
1975 4.7 8.5
1976 4.9 8.9
1977 5.1 9.1
1978 6.3 10.9
1979 6.9 11.1
1980 7.3 12.4
1981 7.9 13.2
1982 8.4 13.8
1983 8.5 13.8
1984 8.9 13.4
1985 9.1 13.4
1986 10.4 16
1987 11.3 16.8
1988 10.7 16.4
1989 8.8 14.4
1990 8.9 14.2
1991 8.7 13.7
1992 9.1 13.8
1993 4.4 8.9
1994 4.3 8.2
1995 4 7.5
1996 3.3 6.6
1997 2.9 6
1998 6.3 9.7
1999 4.4 7.6
2000 5.8 8.9
2001 5.7 8.6
2002 5.8 8.6
2003 1.8 4.7
2004 1.3 4
2005 1.6 4
2006 2.6 4.7
2007 4.4 6.7
2008 4.6 7.3
2009 1.9 4.3
2010 2.2 4.6
2011 2.6 5
2012 2.4 4.7
2013 2.2 4.7
2014 1.9 4.4
2015 0.9 3.6
2016 0.8 3.5
2017 0.77 3.41
2018 0.91 3.51
2019 1.18 4.01
2020 0.41 2.72

Renter på innskudd fra husholdninger var 0,43 prosent i totaltellingen i desember og 0,4 prosent for utvalget. Renter på innskudd fra ikke-finansielle foretak var 0,28 prosent for totaltellingen og 0,26 prosent for utvalget i desember.

Renter på utlån og innskudd er gjennomgående noe høyere for totaltellingen enn for utvalget. Renter på utestående totale lån med pant i bolig til husholdninger fra banker og kredittforetak var 1,94 prosent i totaltellingen og 1,9 prosent for utvalget i desember 2020. Det er det laveste nivået for den perioden vi har data for (kvartalstall fra 1996 og månedstall fra desember 2013).

Nedgang i andel rentebinding

Totaltellingen viser at andelen fast rente på nedbetalingslån med pant i bolig fra banker og kredittforetak til husholdninger falt fra 7,6 prosent ved utgangen av september 2020 til 7,1 prosent ved utgangen av desember 2020.

Lavere renter på kredittkort

For lån til husholdninger falt renten på lån med kredittkort i alt fra 14,8 prosent til 13,9 prosent fra september 2020 til desember 2020. Kredittkort kan ofte ha en rentefri periode på 45 dager. For en tredjedel av utestående lån er det ikke betalt noen rente. For lån der det betales falt renten siste kvartal til 20,9 prosent i desember 2020.

Faktaside