Statistikkområde

Bank og finansmarked: Finansinstitusjoner og andre finansielle foretak

Alt innhold for delområdet finansinstitusjoner og andre finansielle foretak

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Nedgang i verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene

  Livsforsikringsselskapene hadde et verdijustert resultat på minus 39,9 milliarder kroner i 1 kvartal 2020. Dette er en nedgang på 60,8 milliarder kroner i forhold til samme kvartal i fjor. Hovedårsaken er en nedgang i netto verdiendringer på aksje...

  Artikkel
 • Svakere resultat for bankene

  Bankenes resultat før andre inntekter og kostnader i første kvartal 2020 var på 4,8 milliarder kroner. Dette er 8,9 milliarder kroner lavere enn i samme periode i fjor. Kredittap på utlån økte med 9,7 milliarder, noe som reduserer resultatet i før...

  Artikkel
 • Rentene falt i mars

  Renta på nye lån til husholdninger med pant i bolig falt med 0,27 prosentpoeng til 2,76 prosent i mars 2020. Renta på utestående boliglån falt med 0,09 prosentpoeng til 2,98 prosent.

  Artikkel
 • Renta på nye boliglån faller

  Renta på nye boliglån til husholdninger falt med 0,02 prosentpoeng til 3,02 prosent i januar 2020.

  Artikkel
 • Økning i verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene

  Livsforsikringsselskapene hadde et verdijustert resultat på 48,4 milliarder kroner i 4. kvartal 2019, en økning på 54,3 milliarder kroner fra samme kvartal i fjor. Hovedårsaken er en økning i netto verdiendringer på aksjer og andeler.

  Artikkel
 • Godt årsresultat for bankene

  Bankenes resultat før andre inntekter og kostnader i 2019 var på 62,2 milliarder kroner. Netto renteinntekter økte med 8,0 milliarder kroner, sammenlignet med 2018.

  Artikkel
 • Fastrenta øker

  Renta på nye fastrentelån med pant i bolig til husholdninger økte med 0,09 prosentpoeng til 2,92 prosent i desember 2019. Flytrente på nye lån var omtrent uendret på 3,04 prosent.

  Artikkel
 • Renta øker

  Renta på nye boliglån i alt til husholdninger fra banker og kredittforetak økte med 0,06 prosentpoeng i november 2019, til 3,03 prosent. Renta på utestående lån med pant i bolig økte med 0,15 prosentpoeng, til 3,08 prosentpoeng.

  Artikkel
 • Renta på nye boliglån økte

  Renta på nye boliglån i alt til husholdninger fra banker og kredittforetak økte med 0,10 prosentpoeng til 2,97. For disse lånene var fastrenta 0,22 prosentpoeng mindre enn flytrenta.

  Artikkel
 • Økning i verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene

  Livsforsikringsselskapene hadde et verdijustert resultat på 42 milliarder kroner i 3 kvartal 2019. Dette er en økning på 33,9 milliarder kroner i forhold til samme kvartal i fjor. Hovedårsaken er en økning i netto verdiendringer på aksjer og andeler.

  Artikkel
 • Godt resultat for bankene

  Bankenes akkumulerte resultat før andre inntekter og kostnader t.o.m tredje kvartal 2019 var på 42,7 milliarder kroner. Netto renteinntekter økte med 5,8 milliarder kroner, sammenlignet med samme periode i fjor.

  Artikkel
 • Fastrentene på nye lån faller

  Fastrentene på nye boliglån falt med 0,08 prosentpoeng fra august til september 2019 til 2,72 prosent. Renta på nye boliglån i alt til husholdninger fra banker og kredittforetak var uendret på 2,87.

  Artikkel
 • Renta på nye lån øker

  Renta på nye boliglån til husholdninger fra banker og kredittforetak økte med 0,06 prosentpoeng fra juli til august 2019 til 2,87.

  Artikkel
 • Renta på nye lån øker

  Renta på nye boliglån til husholdninger fra banker og kredittforetak økte med 0,09 prosentpoeng fra juni til juli 2019 til 2,81.

  Artikkel
 • Økning i verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene

  Livsforsikringsselskapene hadde et verdijustert resultat på 31,1 milliarder kroner i 2 kvartal 2019. Dette er en økning på 31,3 milliarder kroner i forhold til samme kvartal i fjor. Hovedårsaken er en økning i netto verdiendringer på aksjer og and...

  Artikkel