Statistikkområde

Bank og finansmarked: Finansinstitusjoner og andre finansielle foretak

Alt innhold for delområdet finansinstitusjoner og andre finansielle foretak

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Rentestatistikk 1820 - 2020

  Notater 2021/20

  Hovedformålet med notatet er å dokumentere endringer i rentestatistikken. Fra 1979 er det publisert kvartalsstatistikk over utlåns- og innskuddsrenter basert på en totaltelling for banker, kredittforetak og andre finansforetak.

  Publikasjon
 • Økning i verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene

  Livsforsikringsselskapene hadde et verdijustert resultat på 1,8 milliarder kroner i 1 kvartal 2021. Dette er en økning på 41,8 milliarder kroner i forhold til samme kvartal i fjor. Hovedårsaken er økningen i netto verdiendringer på aksjer og andeler.

  Artikkel
 • Økt fastrente på nye boliglån

  Fastrenta på nye boliglån økte i mars 2021 med 0,13 prosentpoeng til 2,18 prosent. Fastrentene på nye boliglån økte også i de fire foregående månedene. Renta på utestående boliglån og innskudd til husholdninger var omtrent uendret.

  Artikkel
 • Økt fastrente på nye boliglån

  Fastrenta på nye boliglån økte i februar 2021 slik den har gjort de foregående månedene. Renta på utestående boliglån og innskudd til husholdninger var omtrent uendret.

  Artikkel
 • Enda lavere innskuddsrenter

  Renta på utestående boliglån og innskudd til husholdninger fortsetter å falle. Men renta på nye boliglån med fast rente økte, mens renten på nye boliglån med flytende rente var uendret fra desember 2020 til januar 2021.

  Artikkel
 • Nedgang i verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene

  Livsforsikringsselskapene hadde et verdijustert resultat på 9 milliarder kroner i 4 kvartal 2020. Dette er en nedgang på 39,4 milliarder kroner i forhold til samme kvartal i fjor. Hovedårsaken er en nedgang i netto verdiendringer på aksjer og ande...

  Artikkel
 • Svakere årsresultat for bankene

  Bankenes resultat før andre inntekter og kostnader var 38,9 milliarder kroner i 2020. Dette er 22,3 milliarder kroner lavere enn i 2019. Netto renteinntekter var 3,8 milliarder kroner lavere enn året før. Kredittap på utlån utgjorde 26,3 milliarde...

  Artikkel
 • Rekordlave renter

  Renta på nye boliglån til husholdninger falt fra november til desember 2020. Innskuddsrenta og utlånsrenta for totaltellingen er på det laveste nivået som er målt. Andelen lån med pant i bolig med fast rente falt til 7,1 prosent.

  Artikkel
 • Lavere boliglånsrenter

  Renta på nye og utestående boliglån til husholdninger falt fra oktober til november 2020. Utlånsmarginene på boliglån økte i den samme perioden. Renten på innskudd falt.

  Artikkel
 • Uendrede boliglånsrenter

  Renta på nye og utestående boliglån til husholdninger var tilnærmet uendret fra september til oktober 2020. Det var et relativt stort fall i utlånsmarginene i den samme perioden.

  Artikkel
 • Nedgang i verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene

  Livsforsikringsselskapene hadde et verdijustert resultat på minus 5,3 milliarder kroner i 3 kvartal 2020. Dette er en nedgang på 47,3 milliarder kroner i forhold til samme kvartal i fjor. Hovedårsaken er en nedgang i netto verdiendringer på aksjer...

  Artikkel
 • Svakere resultat for bankene

  Bankenes akkumulerte resultat før andre inntekter og kostnader var 23,8 milliarder kroner i slutten av tredje kvartal 2020. Dette er 18,9 milliarder kroner lavere enn i samme periode i fjor. Kredittap på utlån utgjorde 22,2 milliarder kroner, men ...

  Artikkel
 • Historisk lave renter

  Renta på utestående boliglån til husholdninger falt med 0,02 prosentpoeng mens renta på nye boliglån var tilnærmet uendret i september 2020. Rentene på innskudd og utlån var på det laveste nivået for den perioden vi har data for.

  Artikkel
 • Lave renter

  Renta på boliglån til husholdninger var tilnærmet uendret i august 2020. Utlånsmarginen på boliglån økte. Innskuddsrentene var på det laveste nivået for den perioden vi har data for.

  Artikkel
 • Økte renter på nye lån

  Renta på nye lån til husholdninger med pant i bolig økte med 0,02 prosentpoeng til 1,82 prosent i juli 2020. Renta på utestående boliglån falt med 0,02 prosentpoeng til 1,96 prosent.

  Artikkel