Obligasjonar og sertifikat4. kvartal 2015

Statistikken Obligasjonar og sertifikat er frå mai 2016 slått saman med statistikken Verdipapirer registrert i VPS til ein ny statistikk, Verdipapirer

Innføring av ny sektorgruppering har ført til brot i statistikken. Nye tabellar inneheld tal frå og med mars 2012.

Innhald

Arkiv for Obligasjonar og sertifikat - kvartalvis

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
22. februar 2016 4. kvartal 2015 Framleis auke i verdipapirgjelda
12. november 2015 3. kvartal 2015 Fall i kroneverdien ga meir verdipapirgjeld
13. august 2015 2. kvartal 2015 Meir verdipapirgjeld trass lite nye lån
12. mai 2015 1. kvartal 2015 Fallande kronekurs ga meir verdipapirgjeld
18. februar 2015 4. kvartal 2014 Fall i kronekurs ga auke i verdipapirgjeld
13. november 2014 3. kvartal 2014 Mindre gjeld i Noreg, men meir i utlandet
13. august 2014 2. kvartal 2014 Færre nye lån, men framleis gjeldsvekst
19. mai 2014 1. kvartal 2014 Store obligasjonslån gir moderat gjeldsvekst
13. februar 2014 4. kvartal 2013 Moderate emisjonsvolum, men gjelda veks
13. november 2013 3. kvartal 2013 Mindre nye lån i Noreg, men gjelda veks
15. august 2013 2. kvartal 2013 Nye obligasjonslån ga meir verdipapirgjeld
16. mai 2013 1. kvartal 2013 Meir moderate låneopptak, men gjelda veks
18. februar 2013 4. kvartal 2012 Store lån i Noreg, men mindre lån i utlandet
13. november 2012 3. kvartal 2012 Framleis høgt lånevolum i Noreg
13. august 2012 2. kvartal 2012 Store sertifikatlån gir høg gjeld

Arkiv for Obligasjonar og sertifikat - månadleg (nedlagd)

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
22. februar 2016 Desember 2015 Framleis auke i verdipapirgjelda
12. november 2015 September 2015 Fall i kroneverdien ga meir verdipapirgjeld
13. august 2015 Juni 2015 Meir verdipapirgjeld trass lite nye lån
12. mai 2015 Mars 2015 Fallande kronekurs ga meir verdipapirgjeld
18. februar 2015 Desember 2014 Fall i kronekurs ga auke i verdipapirgjeld
13. november 2014 September 2014 Mindre gjeld i Noreg, men meir i utlandet
13. august 2014 Juni 2014 Færre nye lån, men framleis gjeldsvekst
19. mai 2014 Mars 2014 Store obligasjonslån gir moderat gjeldsvekst
13. februar 2014 Desember 2013 Moderate emisjonsvolum, men gjelda veks
13. november 2013 September 2013 Mindre nye lån i Noreg, men gjelda veks
15. august 2013 Juni 2013 Nye obligasjonslån ga meir verdipapirgjeld
16. mai 2013 Mars 2013 Meir moderate låneopptak, men gjelda veks
18. februar 2013 Desember 2012 Store lån i Noreg, men mindre lån i utlandet
13. november 2012 September 2012 Framleis høgt lånevolum i Noreg
13. august 2012 Juni 2012 Store sertifikatlån gir høg gjeld