251609_tabell_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/obligasjoner/kvartal
251609_tabell
statistikk
2016-02-22T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
true
Tallene gir en oversikt over utviklingen i obligasjons- og sertifikatmarkedet i Norge samt for obligasjoner og sertifikat som norske låntakere har emittert i utlandet.

Obligasjonar og sertifikat4. kvartal 2015

Statistikken Obligasjonar og sertifikat er frå mai 2016 slått saman med statistikken Verdipapirer registrert i VPS til ein ny statistikk, Verdipapirer

Innføring av ny sektorgruppering har ført til brot i statistikken. Nye tabellar inneheld tal frå og med mars 2012.

Innhald

Publisert:

Tabellar

Liste med Tabellar
NummerTabelltittelNytt vindauge ExcelCSV
Tabell 1Bruttoemisjonar av obligasjonar og sertifikat. Talet på emisjonar og pålydande verdi av emisjonane i millionar kroner.fullscreen-iconBruttoemisjonar av obligasjonar og sertifikat. Talet på emisjonar og pålydande verdi av emisjonane i millionar kroner.excel-iconBruttoemisjonar av obligasjonar og sertifikat. Talet på emisjonar og pålydande verdi av emisjonane i millionar kroner.csv-iconBruttoemisjonar av obligasjonar og sertifikat. Talet på emisjonar og pålydande verdi av emisjonane i millionar kroner.
Tabell 2Emisjonar av obligasjonar i pålydande verdi etter låntakarsektor. Millionar kronerfullscreen-iconEmisjonar av obligasjonar i pålydande verdi etter låntakarsektor. Millionar kronerexcel-iconEmisjonar av obligasjonar i pålydande verdi etter låntakarsektor. Millionar kronercsv-iconEmisjonar av obligasjonar i pålydande verdi etter låntakarsektor. Millionar kroner
Tabell 3Obligasjonsgjeld i pålydande verdi etter låntakarsektor. Millionar kronerfullscreen-iconObligasjonsgjeld i pålydande verdi etter låntakarsektor. Millionar kronerexcel-iconObligasjonsgjeld i pålydande verdi etter låntakarsektor. Millionar kronercsv-iconObligasjonsgjeld i pålydande verdi etter låntakarsektor. Millionar kroner
Tabell 4Obligasjonsgjeld frå emisjonar i Noreg i marknadsverdi etter låntakarsektor. Millionar kronerfullscreen-iconObligasjonsgjeld frå emisjonar i Noreg i marknadsverdi etter låntakarsektor. Millionar kronerexcel-iconObligasjonsgjeld frå emisjonar i Noreg i marknadsverdi etter låntakarsektor. Millionar kronercsv-iconObligasjonsgjeld frå emisjonar i Noreg i marknadsverdi etter låntakarsektor. Millionar kroner
Tabell 5Emisjon av sertifikat i pålydande verdi etter låntakarsektor. Millionar kronerfullscreen-iconEmisjon av sertifikat i pålydande verdi etter låntakarsektor. Millionar kronerexcel-iconEmisjon av sertifikat i pålydande verdi etter låntakarsektor. Millionar kronercsv-iconEmisjon av sertifikat i pålydande verdi etter låntakarsektor. Millionar kroner
Tabell 6Sertifikatgjeld i pålydande verdi etter låntakarsektor. Millionar kronerfullscreen-iconSertifikatgjeld i pålydande verdi etter låntakarsektor. Millionar kronerexcel-iconSertifikatgjeld i pålydande verdi etter låntakarsektor. Millionar kronercsv-iconSertifikatgjeld i pålydande verdi etter låntakarsektor. Millionar kroner
Tabell 7Sertifikatgjeld frå emisjonar i Noreg i marknadsverdi etter låntakarsektor. Millionar kronerfullscreen-iconSertifikatgjeld frå emisjonar i Noreg i marknadsverdi etter låntakarsektor. Millionar kronerexcel-iconSertifikatgjeld frå emisjonar i Noreg i marknadsverdi etter låntakarsektor. Millionar kronercsv-iconSertifikatgjeld frå emisjonar i Noreg i marknadsverdi etter låntakarsektor. Millionar kroner
Tabell 8Gjeld frå obligasjonar og sertifikat som er emitterte i Noreg ved utgangen av kvartalet etter låntakarsektor og attverande løpetid. Pålydande verdi. Millionar kronerfullscreen-iconGjeld frå obligasjonar og sertifikat som er emitterte i Noreg ved utgangen av kvartalet etter låntakarsektor og attverande løpetid. Pålydande verdi. Millionar kronerexcel-iconGjeld frå obligasjonar og sertifikat som er emitterte i Noreg ved utgangen av kvartalet etter låntakarsektor og attverande løpetid. Pålydande verdi. Millionar kronercsv-iconGjeld frå obligasjonar og sertifikat som er emitterte i Noreg ved utgangen av kvartalet etter låntakarsektor og attverande løpetid. Pålydande verdi. Millionar kroner
Tabell 9Gjeld frå obligasjonar og sertifikat som er emitterte i utlandet ved utgangen av kvartalet etter låntakarsektor og attverande løpetid. Pålydande verdi. Millionar kroner.fullscreen-iconGjeld frå obligasjonar og sertifikat som er emitterte i utlandet ved utgangen av kvartalet etter låntakarsektor og attverande løpetid. Pålydande verdi. Millionar kroner.excel-iconGjeld frå obligasjonar og sertifikat som er emitterte i utlandet ved utgangen av kvartalet etter låntakarsektor og attverande løpetid. Pålydande verdi. Millionar kroner.csv-iconGjeld frå obligasjonar og sertifikat som er emitterte i utlandet ved utgangen av kvartalet etter låntakarsektor og attverande løpetid. Pålydande verdi. Millionar kroner.

For fleire tabellar: Gå til statistikkbanken