Alt innhold for området arbeid og lønn

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • 4 prosent utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet

  4 prosent av alle sysselsatte ble jevnlig utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen i 2016. Sykepleiere er den yrkesgruppen som er mest utsatt.

  Artikkel
 • Vekst i antall jobber

  Det var i overkant av 2,8 millioner jobber i 3. kvartal 2017, en økning på 49 000, eller 1,7 prosent, sammenlignet med 3. kvartal 2016.

  Artikkel
 • Ulike tall om lønnstakere

  Antall lønnstakere formidles gjennom flere av SSBs statistikker. Denne artikkelen forklarer forskjellen på statistikkene og hvorfor de gir ulike tall.

  Artikkel
 • Arbeidsløysa på 4,0 prosent

  Justert for sesongvariasjonar var det 111 000 arbeidslause i oktober. Det utgjorde 4,0 prosent av arbeidsstyrken, ned 0,1 prosentpoeng frå juli.

  Artikkel
 • Sammensetningseffekter mellom næringer og veksten i gjennomsnittlig årslønn

  Notater 2017/45

  Sammensetningseffekter mellom næringer trakk ned veksten i gjennomsnittlig årslønn med 0,3 prosentpoeng i 2016. Dette notatet utleder det analytiske rammeverket for å dekomponere lønnsveksten i lønns- og sammensetningseffekter.

  Publikasjon
 • Fortsatt stabilt sykefravær

  Det sesong- og influensajusterte sykefraværet var 6,5 prosent i 3. kvartal 2017. Dette er omtrent uendret fra kvartalet før. Sykefraværet har ligget rundt dette nivået de siste fire årene.

  Artikkel
 • Framskrivning av sysselsettingen etter næring og utdanning

  Notater 2017/43

  I dette notatet dokumenteres en modell for det norske arbeidsmarkedet som skal brukes til å framskrive sysselsetting etter forskjellige typer utdanning. 

  Publikasjon
 • Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn vedvarer

  I 2016 utgjorde kvinners gjennomsnittlige månedslønn bare 86 prosent av menns lønn. Lønnsforskjellene er størst for heltidsansatte og for dem med høyere utdanning.

  Artikkel
 • Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn vedvarer

  Samfunnsspeilet 4/2017

  I 2016 utgjorde kvinners gjennomsnittlige månedslønn bare 86 prosent av menns lønn. Lønnsforskjellene er størst for heltidsansatte og for dem med høyere utdanning.

  Artikkel
 • Gjennomgang av tidligere LÆRERMOD-framskrivinger

  Notater 2017/42

  Siden 1998, da modellen LÆRERMOD ble etablert, har Statistisk sentralbyrå (SSB) regelmessig publisert framskrivninger av tilbud og etterspørsel for ulike typer lærere.

  Publikasjon
 • Avtalt lønn opp 0,9 prosent i industri

  Foreløpig lønnsindeks for gjennomsnittlig avtalt månedslønn for heltidsansatte i industri viser en endring på 0,9 prosent fra 2. kvartal 2017 til 3. kvartal 2017.

  Artikkel
 • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2017

  Rapporter 2017/33

  I 2017 oppgav 17 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år å ha ei funksjonshemming. Av desse var 43 prosent i arbeid, om lag same nivå som dei fire føregåande åra.

  Publikasjon
 • Om avrunding av små tall i sysselsettingsstatistikkene

  Den registerbaserte sysselsettingsstatistikken har mulighet til å gi tall på detaljert regionalt nivå. Når vi lager tall på regionalt nivå får vi utfordringer med få observasjoner i mange tabeller. Derfor blir alle ett- og to-tall avrundet tilfeld...

  Artikkel
 • Arbeidsløysa på 4,0 prosent

  Justert for sesongvariasjonar var det 110 000 arbeidslause i september. Det utgjorde 4,0 prosent av arbeidsstyrken, ned 0,3 prosentpoeng frå juni.

  Artikkel
 • Lavere lønn blant innvandrere

  Innvandrere hadde en månedslønn som i gjennomsnitt utgjorde 86 prosent av lønna for ikke-innvandrere. Lønnsnivået varierer mye avhengig av hvor innvandrerne kommer fra og hvilket yrke de har.

  Artikkel