Lønnsindeks2. kvartal 2003, foreløpige tall

Innhold

Arkiv for Lønnsindeks - kvartalsvis, foreløpige tall

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
26. november 2010 3. kvartal 2010 Vekst i avtalt industrilønn
27. august 2010 2. kvartal 2010 Lav vekst i avtalt lønn
28. mai 2010 1. kvartal 2010 Lønna opp 0,8 prosent i bygg og anlegg
26. februar 2010 4. kvartal 2009 Fortsatt moderat lønnsutvikling
26. november 2009 3. kvartal 2009 Lavere lønnsvekst i industrien
28. august 2009 2. kvartal 2009 Mindre lønnsvekst i industri
29. mai 2009 1. kvartal 2009 0,9 prosent lønnsvekst i industri
27. februar 2009 4. kvartal 2008 1 prosent lønnsvekst i industri
28. november 2008 3. kvartal 2008 Lønna opp 3,5 prosent i bygg og anlegg
29. august 2008 2. kvartal 2008 Lønna økte med 1,7 prosent i industrien
30. mai 2008 1. kvartal 2008 Liten vekst i avtalt lønn i bygg og anlegg
29. februar 2008 4. kvartal 2007 Lønna opp med 0,7 prosent i industri
29. november 2007 3. kvartal 2007 Avtalt lønn økte med 3,3 prosent i industrien
29. august 2007 2. kvartal 2007 Avtalt lønn økte med 0,6 prosent i bygg og anlegg
30. mai 2007 1. kvartal 2007 Mye bonuslønn i oljesektoren