Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte talmars 2020

Innhald

Arkiv for Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal - månadleg

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
31. juli 2013 Mai 2013 Arbeidsløysa 3,4 prosent
26. juni 2013 April 2013 Arbeidsløysa 3,5 prosent
27. mai 2013 Mars 2013 Arbeidsløysa 3,7 prosent
30. april 2013 Februar 2013 Uendra arbeidsløyse
3. april 2013 Januar 2013 Arbeidsløysa 3,6 prosent
27. februar 2013 Desember 2012 Auke i arbeidsløysa
30. januar 2013 November 2012 Auke i arbeidsløysa
7. januar 2013 Oktober 2012 Auke i sysselsetjinga
21. november 2012 September 2012 Vekst i sysselsetjinga
31. oktober 2012 August 2012 Ikkje lenger auke i sysselsetjinga
26. september 2012 Juli 2012 Stabil arbeidsløyse og sysselsetting
22. august 2012 Juni 2012 Små endringar på arbeidsmarknaden
2. august 2012 Mai 2012 Stabil arbeidsmarknad
27. juni 2012 April 2012 Vekst i sysselsetjinga
29. mai 2012 Mars 2012 Nedgang i arbeidsløysa