Flere arbeidsledige i juli

Publisert:

Ifølge Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) var det 57 000 flere arbeidsledige i juli enn i februar. Arbeidsledighetsprosenten lå på 5,8 prosent i juli, opp 2 prosentpoeng fra februar.

Det var 164 000 arbeidsledige personer i juli, viser de foreløpige sesongjusterte rene månedstallene.

Februar er den siste hele måneden uten noen effekt fra korona-utbruddet. Vi bruker den måneden som sammenligningsgrunnlag for juli, for å vise den nåværende effekten på arbeidsmarkedet. Vi sammenligner situasjonen februar/juli mot situasjonen februar/juni for å vise hvordan arbeidsmarkedet har utviklet seg fra juni til juli. Grunnen til at vi må gjøre sammenligningen slik, og ikke bare se på utviklingen fra måned til måned, er at Arbeidskraftundersøkelsen i utgangspunktet ikke er designet for å lage rene månedstall. SSB publiserer likevel et utvalg av slike rene månedstall på grunn av den ekstraordinære situasjonen vi er i.

Tabell 1. Sysselsetting og arbeidsledighet for personer 15-74 år. Månedlig sesongjusterte tall og trend. Nivåtall og endringstall i 1 000, i prosent og i prosentpoeng

Til tabellen

I juli var det en økning i antall arbeidsledige. Fra februar til juli ble det 57 000 flere arbeidsledige, mens tilsvarende økning fra februar til juni var på 31 000 personer. Økningen i arbeidsledige er også synlig i tallet for arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken. Det var en økning på 2 prosentpoeng fra februar til juli, mens for februar til juni var tilsvarende økning på 1,1 prosentpoeng.

Figur 1. Arbeidsledige, rene månedstall (AKU), registrerte ledige og registrerte ledige + ordinære tiltaksdeltakere (Nav)

Arbeidsledige (AKU) Registrerte ledige (NAV) Registrerte ledige + ordinære tiltaksdeltakere (NAV)
Juli 2006 80 63 74
Aug. 2006 84 63 73
Sep. 2006 77 61 70
Okt. 2006 65 58 68
Nov. 2006 71 56 66
Des. 2006 71 54 64
Jan. 2007 71 51 61
Feb. 2007 66 50 60
Mars 2007 64 48 58
April 2007 64 46 57
Mai 2007 61 45 55
Juni 2007 59 46 56
Juli 2007 70 47 57
Aug. 2007 64 46 56
Sep. 2007 56 45 55
Okt. 2007 65 44 54
Nov. 2007 62 43 53
Des. 2007 61 42 52
Jan. 2008 68 40 50
Feb. 2008 61 40 50
Mars 2008 60 40 49
April 2008 62 38 49
Mai 2008 65 40 51
Juni 2008 73 40 51
Juli 2008 74 40 51
Aug. 2008 68 41 52
Sep. 2008 79 44 55
Okt. 2008 77 46 57
Nov. 2008 75 50 61
Des. 2008 86 53 65
Jan. 2009 78 58 70
Feb. 2009 81 63 75
Mars 2009 78 66 79
April 2009 85 69 83
Mai 2009 86 71 86
Juni 2009 88 72 87
Juli 2009 81 73 90
Aug. 2009 89 73 90
Sep. 2009 82 71 90
Okt. 2009 83 72 91
Nov. 2009 99 71 91
Des. 2009 88 71 91
Jan. 2010 94 74 93
Feb. 2010 97 74 93
Mars 2010 108 75 94
April 2010 92 76 94
Mai 2010 99 75 91
Juni 2010 109 75 91
Juli 2010 91 74 90
Aug. 2010 94 74 89
Sep. 2010 99 75 89
Okt. 2010 94 75 89
Nov. 2010 89 76 89
Des. 2010 108 74 88
Jan. 2011 78 74 88
Feb. 2011 83 73 87
Mars 2011 89 71 86
April 2011 89 70 84
Mai 2011 89 69 84
Juni 2011 92 68 84
Juli 2011 86 68 84
Aug. 2011 95 69 86
Sep. 2011 87 68 85
Okt. 2011 97 68 85
Nov. 2011 90 67 84
Des. 2011 90 67 84
Jan. 2012 96 66 83
Feb. 2012 92 66 83
Mars 2012 70 65 82
April 2012 85 66 82
Mai 2012 90 65 82
Juni 2012 82 67 84
Juli 2012 86 67 84
Aug. 2012 85 66 82
Sep. 2012 85 66 82
Okt. 2012 99 65 82
Nov. 2012 93 65 82
Des. 2012 97 66 82
Jan. 2013 96 66 82
Feb. 2013 102 66 82
Mars 2013 99 67 83
April 2013 103 68 84
Mai 2013 102 70 86
Juni 2013 97 69 86
Juli 2013 95 70 87
Aug. 2013 113 71 87
Sep. 2013 101 72 88
Okt. 2013 94 72 89
Nov. 2013 104 73 89
Des. 2013 115 74 89
Jan. 2014 106 74 89
Feb. 2014 83 74 90
Mars 2014 99 74 90
April 2014 93 74 88
Mai 2014 87 77 89
Juni 2014 89 76 89
Juli 2014 108 75 88
Aug. 2014 94 77 87
Sep. 2014 108 77 87
Okt. 2014 105 76 86
Nov. 2014 105 76 87
Des. 2014 102 75 87
Jan. 2015 115 76 87
Feb. 2015 125 77 88
Mars 2015 117 78 89
April 2015 121 78 90
Mai 2015 118 79 91
Juni 2015 131 80 92
Juli 2015 139 81 95
Aug. 2015 111 83 96
Sep. 2015 129 83 97
Okt. 2015 132 84 98
Nov. 2015 121 84 99
Des. 2015 141 84 99
Jan. 2016 134 86 101
Feb. 2016 152 86 101
Mars 2016 128 86 101
April 2016 134 84 101
Mai 20I6 139 85 101
Juni 2016 127 85 102
Juli 2016 132 84 102
Aug. 2016 138 83 102
Sep. 2016 128 82 101
Okt. 2016 128 82 101
Nov. 2016 130 83 102
Des. 2016 110 82 101
Jan. 2017 110 81 100
Feb. 2017 120 80 99
Mars 2017 126 78 98
April 2017 125 77 97
Mai 2017 127 75 96
Juni 2017 122 75 95
Juli 2017 110 74 93
Aug. 2017 112 73 92
Sep. 2017 115 72 91
Okt. 2017 104 70 89
Nov. 2017 109 69 87
Des. 2017 120 68 87
Jan. 2018 105 66 84
Feb. 2018 107 66 84
Mars 2018 112 66 84
April 2018 112 66 84
Mai 2018 97 64 81
Juni 2018 117 64 80
Juli 2018 111 67 83
Aug. 2018 105 66 81
Sep. 2018 121 66 81
Okt. 2018 106 65 80
Nov. 2018 106 66 81
Des. 2018 98 66 81
Jan. 2019 104 65 80
Feb. 2019 119 65 79
Mars 2019 98 64 78
April 2019 85 63 77
Mai 2019 96 64 78
JunI 2019 105 63 78
JulI 2019 106 63 78
Aug. 2019 115 63 78
Sep. 2019 99 63 77
Okt. 2019 117 63 77
Nov. 2019 109 63 77
Des. 2019 111 63 77
Jan. 2020 109 62 76
Feb. 2020 98 62 75
MarS 2020 95 290 299
AprIL 2020 110 267 274
Mai 2020 144 191 198
JunI 2020 138 142 154
JulI 2020 164 137 153

De sesongjusterte tallene fra Nav viser at 137 000 var registrert som arbeidsledige i juli.

Hvorfor ulike arbeidsledighetstall?

Figur 2. Arbeidsledige og permitterte i AKU, personer 15-74 år. Sesong- og kalenderjusterte rene månedstall i antall personer. AKU

Permitterte totalt i AKU Permitterte regnet som arbeidsledig i AKU Arbeidsledige
Juli 2009 4757 1482 81000
Aug. 2009 3041 1028 89000
Sep. 2009 3357 1048 82000
Okt. 2009 3645 1342 83000
Nov. 2009 7023 3282 99000
Des. 2009 11562 722 88000
Jan. 2010 10465 1425 94000
Feb. 2010 10899 4378 97000
Mars 2010 12179 4992 108000
April 2010 5082 2703 92000
Mai 2010 4633 0 99000
Juni 2010 5214 2021 109000
Juli 2010 3267 1344 91000
Aug. 2010 2632 745 94000
Sep. 2010 3203 1223 99000
Okt. 2010 2537 0 94000
Nov. 2010 3884 747 89000
Des. 2010 3724 673 108000
Jan. 2011 3930 1437 78000
Feb. 2011 7735 951 83000
Mars 2011 6111 1869 89000
April 2011 3887 1046 89000
Mai 2011 3269 891 89000
Juni 2011 3092 1378 92000
Juli 2011 1891 1891 86000
Aug. 2011 2870 1155 95000
Sep. 2011 3661 1842 87000
Okt. 2011 2230 605 97000
Nov. 2011 3836 490 90000
Des. 2011 3173 680 90000
Jan. 2012 4553 643 96000
Feb. 2012 2116 0 92000
Mars 2012 1169 783 70000
April 2012 3704 1071 85000
Mai 2012 1480 723 90000
Juni 2012 2421 1029 82000
Juli 2012 685 0 86000
Aug. 2012 2039 2039 85000
Sep. 2012 3257 503 85000
Okt. 2012 0 0 99000
Nov. 2012 3572 798 93000
Des. 2012 4104 0 97000
Jan. 2013 1250 0 96000
Feb. 2013 3097 1859 102000
Mars 2013 4411 1557 99000
April 2013 1715 0 103000
Mai 2013 2193 1344 102000
Juni 2013 2394 0 97000
Juli 2013 716 0 95000
Aug. 2013 1486 827 113000
Sep. 2013 2080 0 101000
Okt. 2013 0 0 94000
Nov. 2013 2140 0 104000
Des. 2013 1297 0 115000
Jan. 2014 3294 0 106000
Feb. 2014 7052 2052 83000
Mars 2014 1172 0 99000
April 2014 327 327 93000
Mai 2014 2901 2098 87000
Juni 2014 923 0 89000
Juli 2014 2450 658 108000
Aug. 2014 1305 497 94000
Sep. 2014 1442 0 108000
Okt. 2014 1565 0 105000
Nov. 2014 741 0 105000
Des. 2014 5853 0 102000
Jan. 2015 1440 0 115000
Feb. 2015 6073 357 125000
Mars 2015 2121 0 117000
April 2015 3900 1721 121000
Mai 2015 2704 0 118000
Juni 2015 2294 0 131000
Juli 2015 1973 1443 139000
Aug. 2015 856 0 111000
Sep. 2015 6769 2711 129000
Okt. 2015 6060 1248 132000
Nov. 2015 10514 1035 121000
Des. 2015 4206 0 141000
Jan. 2016 7534 1434 134000
Feb. 2016 9331 3436 152000
Mars 2016 3774 436 128000
April 2016 7495 1176 134000
Mai 2016 8103 4851 139000
Juni 2016 4748 1779 127000
Juli 2016 5351 2771 132000
Aug. 2016 790 0 138000
Sep. 2016 2892 1312 128000
Okt. 2016 2144 0 128000
Nov. 2016 4994 0 130000
Des. 2016 5279 1589 110000
Jan. 2017 3823 1851 110000
Feb. 2017 4497 2529 120000
Mars 2017 3467 511 126000
April 2017 2721 2096 125000
Mai 2017 2222 0 127000
Juni 2017 1531 1531 122000
Juli 2017 2764 1421 110000
Aug. 2017 2685 780 112000
Sep. 2017 574 0 115000
Okt. 2017 1871 1213 104000
Nov. 2017 1004 0 109000
Des. 2017 1898 0 120000
Jan. 2018 937 0 105000
Feb. 2018 3526 957 107000
Mars 2018 3684 601 112000
April 2018 3762 1262 112000
Mai 2018 588 0 97000
Juni 2018 916 0 117000
Juli 2018 2009 536 111000
Aug. 2018 908 908 105000
Sep. 2018 0 0 121000
Okt. 2018 1244 725 106000
Nov. 2018 0 0 106000
Des. 2018 1268 585 98000
Jan. 2019 3103 1382 104000
Feb. 2019 1871 851 119000
Mars 2019 1869 616 98000
April 2019 1508 0 85000
Mai 2019 519 235 96000
Juni 2019 423 0 105000
Juli 2019 1424 1424 106000
Aug. 2019 433 0 115000
Sep. 2019 2840 0 99000
Okt. 2019 1074 0 117000
Nov. 2019 545 545 109000
Des. 2019 1755 0 111000
Jan. 2020 1906 0 109000
Feb. 2020 5419 1091 98000
Mars 2020 79152 1177 95000
April 2020 169123 2556 110000
Mai 2020 118368 5541 144000
Juni 2020 69923 19744 138000
Juli 2020 40190 26439 164000

Figur 2 viser at de som regnes som permitterte i AKU har gått kraftig ned siden toppunktet i april. Samme figur viser også at andelen av de permitterte som regnes som arbeidsledige i AKU har gått opp i juli, sammenliknet med de foregående månedene.   

Sysselsatte på jobb på samme nivå som før korona

I figur 3 kan vi se at selv om antall sysselsatte er lavere i juli enn det det var i februar, så er antall sysselsatte til stede på jobb i referanseuka på samme nivå som før starten på koronapandemien. Det var 10 000 flere sysselsatte til stede på jobb i referanseuka i juli enn i februar, ifølge sesongjusterte tall. Endringen for antall sysselsatte viser at det var 66 000 færre sysselsatte i juli enn i februar, noe som er en forverring fra juni da det tilsvarende tallet var 61 000.

Figur 3. Sysselsatte i alt, sysselsatte til stede på jobb i referanseuka, utførte ukeverk (a 37,5 timer) for personer 15-74 år. Sesong- og kalenderjusterte rene månedstall i 1 000. AKU

Sysselsatte Sysselsatte til stede på jobb i referanseuka Utførte ukeverk (a 37.5 timer)
Juli 2006 2377 2017 1841
Aug. 2006 2370 1978 1840
Sep. 2006 2373 1987 1855
Okt. 2006 2395 2009 1863
Nov. 2006 2383 1983 1837
Des. 2006 2390 2012 1862
Jan. 2007 2401 2017 1836
Feb. 2007 2402 2028 1862
Mars 2007 2411 2019 1867
April 2007 2409 2004 1830
Mai 2007 2421 2024 1855
Juni 2007 2442 2036 1867
Juli 2007 2434 2045 1889
Aug. 2007 2453 2021 1846
Sep. 2007 2447 2057 1883
Okt. 2007 2462 2063 1899
Nov. 2007 2482 2084 1904
Des. 2007 2477 2043 1924
Jan. 2008 2484 2068 1948
Feb. 2008 2504 2085 1909
Mars 2008 2499 2110 1895
April 2008 2497 2095 1947
Mai 2008 2506 2107 1931
Juni 2008 2503 2099 1912
Juli 2008 2505 2102 1940
Aug. 2008 2529 2175 2032
Sep. 2008 2517 2086 1918
Okt. 2008 2483 2091 1931
Nov. 2008 2513 2132 1996
Des. 2008 2518 2125 1911
Jan. 2009 2503 1949 1859
Feb. 2009 2503 2080 1907
Mars 2009 2524 2095 1890
April 2009 2505 2094 1890
Mai 2009 2503 2083 1881
Juni 2009 2506 2088 1900
Juli 2009 2497 2100 1915
Aug. 2009 2488 2090 1889
Sep. 2009 2478 2053 1862
Okt. 2009 2489 2061 1851
Nov. 2009 2480 2034 1836
Des. 2009 2471 1999 1869
Jan. 2010 2499 2096 1886
Feb. 2010 2494 2075 1885
Mars 2010 2465 2068 1895
April 2010 2484 2060 1868
Mai 2010 2490 2066 1920
Juni 2010 2510 2060 1873
Juli 2010 2512 2041 1846
Aug. 2010 2492 2066 1890
Sep. 2010 2505 2073 1886
Okt. 2010 2506 2084 1903
Nov. 2010 2517 2095 1916
Des. 2010 2503 2119 1897
Jan. 2011 2517 2101 1900
Feb. 2011 2521 2121 1948
Mars 2011 2524 2098 1906
April 2011 2532 2102 1921
Mai. 2011 2542 2113 1978
Jun. 2011 2527 2109 1918
Jul. 2011 2550 2065 1887
Aug. 2011 2545 2064 1862
Sep. 2011 2566 2163 1993
Okt. 2011 2546 2136 1971
Nov. 2011 2550 2128 1949
Des. 2011 2577 2225 2028
Jan. 2012 2565 2144 1952
Feb. 2012 2567 2148 1949
Mars 2012 2591 2169 1981
April 2012 2580 2169 1990
Mai 2012 2588 2174 1981
Juni 2012 2577 2132 1964
Juli 2012 2567 2169 1996
Aug. 2012 2585 2174 1968
Sep. 2012 2608 2186 2018
Okt. 2012 2591 2153 1953
Nov. 2012 2585 2158 1967
Des. 2012 2594 2113 1974
Jan. 2013 2586 2156 1974
Feb. 2013 2586 2149 1948
Mars 2013 2606 2157 1963
April 2013 2596 2148 1931
Mai 2013 2579 2138 1941
Juni 2013 2601 2155 1970
Juli 2013 2624 2155 1953
Aug. 2013 2601 2123 1921
Sep. 2013 2613 2172 1960
Okt. 2013 2616 2175 1977
Nov. 2013 2624 2163 1977
Des. 2013 2598 2187 1990
Jan. 2014 2604 2122 2026
Feb. 2014 2624 2160 1970
Mars 2014 2608 2170 1999
April 2014 2645 2203 2011
Mai 2014 2626 2196 1987
Juni 2014 2625 2201 2015
Juli 2014 2614 2151 1966
Aug. 2014 2639 2315 2086
Sep. 2014 2619 2162 1963
Okt. 2014 2615 2188 2004
Nov. 2014 2623 2190 2017
Des. 2014 2657 2235 2002
Jan. 2015 2642 2047 1954
Feb. 2015 2633 2196 1973
Mars 2015 2642 2202 1991
April 2015 2636 2205 1991
Mai 2015 2655 2196 1978
Juni 2015 2654 2240 1999
Juli 2015 2607 2227 2014
Aug. 2015 2650 2290 2041
Sep. 2015 2657 2205 1992
Okt. 2015 2616 2164 1959
Nov. 2015 2642 2203 1978
Des. 2015 2645 2178 1999
Jan. 2016 2648 2215 1990
Feb. 2016 2650 2212 2025
Mars 2016 2636 2195 1987
April 2016 2633 2202 1998
Mai 2016 2642 2183 2008
Juni 2016 2631 2181 1978
Juli 2016 2641 2202 2008
Aug. 2016 2652 2184 1973
Sep. 2016 2637 2208 2008
Okt. 2016 2657 2234 2037
Nov. 2016 2634 2212 2032
Des. 2016 2606 2270 2016
Jan. 2017 2664 2248 2028
Feb. 2017 2627 2201 2028
Mars 2017 2631 2194 1998
April 2017 2661 2213 2002
Mai 2017 2632 2223 2030
Juni 2017 2641 2186 2003
Juli 2017 2640 2198 1975
Aug. 2017 2649 2232 2022
Sep. 2017 2650 2200 1991
Okt. 2017 2666 2204 2001
Nov. 2017 2662 2232 2031
Des. 2017 2629 2204 1977
Jan. 2018 2673 2247 2018
Feb. 2018 2687 2237 2005
Mars 2018 2677 2231 2025
April 2018 2675 2262 2046
Mai 2018 2690 2245 1993
Juni 2018 2701 2266 2055
Juli 2018 2700 2229 2023
Aug. 2018 2697 2255 2038
Sep. 2018 2707 2290 2076
Okt. 2018 2708 2270 2048
Nov. 2018 2715 2277 2052
Des. 2018 2702 2222 2052
Jan. 2019 2696 2271 2054
Feb. 2019 2712 2292 2045
Mars 2019 2728 2282 2042
April 2019 2716 2223 2010
Mai 2019 2710 2268 2054
Juni 2019 2711 2261 2040
Juli 2019 2751 2270 2040
Aug. 2019 2727 2226 1996
Sep. 2019 2754 2286 2054
Okt. 2019 2729 2280 2051
Nov. 2019 2710 2260 2030
Des. 2019 2761 2278 2050
Jan. 2020 2738 2216 2028
Feb. 2020 2747 2276 2054
Mars 2020 2758 2068 1852
April 2020 2694 2110 1872
Mai 2020 2701 2152 1905
Juni 2020 2686 2229 2010
Juli 2020 2681 2281 2032

I juli var det 13 000 færre utførte ukeverk enn i februar, men forskjellen mellom februar og juni var større med 35 000 færre utførte ukesverk. Altså begynner nivået på antall utførte ukesverk også å nærme seg februarnivå, noe som er synlig i figur 3.  

Økt usikkerhet i sysselsettingstallene

Det er to hovedkilder som danner grunnlag for produksjon av statistikk over antall sysselsatte/lønnstakere:

1) data rapportert i a-ordningen, der virksomhetene rapporterer en rekke forhold knyttet til arbeidsforhold og lønn til det offentlige

2) den personbaserte intervjuundersøkelsen Arbeidskraftundersøkelsen (AKU)

Disse kildene er utgangspunkt for flere ulike statikker; blant annet AKU, eksperimentell månedsstatistikken om jobber og kontantlønn (basert på a-ordningen), antall arbeidsforhold og lønn (basert på a-ordningen) og nasjonalregnskapet (basert på begge kildene).

Forskjellig utgangspunkt og ulike målemetoder medfører at tallet på sysselsatte/lønnstakere blir noe forskjellig i statistikkene. Koronasituasjonen påvirker også tallene og vi ser at det er noe større sprik/forskjeller enn normalt mellom overnevnte statistikker. Det er flere mulige årsaker til forskjeller som er relevante å trekke frem. En sentral forskjell er referansetidspunktet. AKU og nasjonalregnskapet dekker alle månedene i kvartalet. Statistikken antall arbeidsforhold og lønn har 3. uke i midtmåneden som referansetidspunkt mens den eksperimentelle månedsstatistikken om jobber og kontantlønn har 3. uke i den aktuelle måned som referansetidspunkt. Store endringer fra uke til uke fanges dermed raskere opp i AKU, nasjonalregnskapet og den eksperimentelle månedsstatistikken enn i antall arbeidsforhold og lønn. For mer informasjon om forskjellene på statistikkene se artikkelen ulike tall om lønnstakere.

For det andre kan AKU og statistikker basert på a-ordningen fange opp permitteringer og endringer i permitteringer på ulik måte. For mer informasjon se artikkelen Forskjellen på arbeidsledige og permitterte i statistikken.

Rapportering til a-ordningen har vært god i månedene med korona, men likevel på et litt lavere nivå enn tidligere. Det kan også se ut til å være noe større innslag av mangelfull rapportering ved at datoer for start og slutt for en permittering ikke er oppdatert eller utfylt. Tilsvarende utfordringer kan også gjelde sluttdatoer for arbeidsforhold som faktisk er avsluttet. I tillegg kan enkelte ha jobbet noe selv om de har vært permittert og svart slik at de blir regnet som sysselsatte i AKU.

Disse forholdene kan være med på å forklare et noe større sprik mellom statistikkene i 2. kvartal 2020. Usikkerheten i tallene er derfor større enn normalt. Det betyr at endringer må tolkes med forsiktighet.

«Rene månedstall» gir mer usikkerhet i tallene

For raskere å fange opp endringene som skjer på arbeidsmarkedet under koronakrisen har SSB valgt å publisere rene månedstall fra AKU. Det er stor usikkerhet i de rene månedstallene, noe som er grunnen til at SSB normalt sett ikke publiserer dem. For å gi så gode endringstall som undersøkelsen tillater må vi sammenligne to undersøkelsesmåneder hvor så stor andel som mulig av det samme utvalget av personer deltar. I denne artikkelen med foreløpige sesongjusterte rene månedstall sammenligner vi derfor tall for juni måned med tall for februar. I tillegg så viser vi også sammenligningen mellom februar og mai, for å kunne gi en så sikker som mulig analyse av utviklingen mellom mai og juni.

Rene månedstall er med andre ord forskjellige fra det som normalt publiseres hver måned i statistikkbanken og på statistikksiden , der de sesongjusterte tallene er glattet med 3 måneders glidende gjennomsnitt i etterkant.

I tillegg til månedstallene publiseres det også kvartalsresultater for AKU, på https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/aku

Om tremåneders glidende gjennomsnitt

Sesongjusterte månedstall fra AKU varierer en god del fra måned til måned. Det skyldes utvalgsusikkerheten og det at ingen personer intervjues i to påfølgende måneder, men i stedet hver 3. måned over to år. Derfor er de sesongjusterte tallene som vi normalt har publisert og som ligger i Statistikkbanken glattet med 3 måneders glidende gjennomsnitt for å dempe støyen. For hver måned forskyves tremånedersperioden med én måned, og det er til enhver tid den midterste av de tre månedene som oppgis som «måletidspunkt». Dette kalles et tremåneders glidende, sentrert gjennomsnitt. Vi viser til denne artikkelen om sammenligning fra måned til måned basert på 3 måneders gjennomsnitt for flere detaljer om den målemetoden.

Ulike definisjoner og måleperioder av arbeidsledige i AKU og Nav

Hver måned blir det publisert to tall over arbeidsledige i Norge: Det ene blir publisert av Nav og gjelder de som er registrert helt arbeidsledige hos Nav. Det andre blir publisert av SSB og utarbeides på grunnlag av svar fra et utvalg av hele befolkningen og gjelder alle arbeidsledige, også de som ikke registrerer seg hos Nav.

Ulike innsamlingsmetoder, klassifiseringsregler og måletidspunkt medfører at arbeidsledighetstallene fra AKU kan inkludere personer som ikke har registrert seg hos Nav, eller personer som er registrert på et arbeidsmarkedstiltak eller som yrkeshemmede hos Nav.

På den annen side blir en del personer som er registrert som arbeidsledige hos Nav ikke klassifisert som arbeidsledige i AKU. Særlig gjelder dette eldre personer med lange ledighetsperioder. Personer som er ufrivillig permitterte (med varighet på inntil 3 måneder) klassifiseres med en gang som arbeidsledige hos Nav, mens de i AKU regnes de som sysselsatte som er midlertidig fraværende i de tre første månedene av permitteringsperioden.

Et månedstall fra AKU er et gjennomsnitt av alle referanseukene som inngår i måneden, mens månedsstatistikken over registrerte ledige hos Nav er opptellinger pr. en dato mot slutten av måneden.

Sesongjusteringsmetoden endret under koronakrisen

I perioder med uvanlige og store endringer i tallene som under koronaskrisen, så må man ta noen grep fordi det er mye vanskeligere å vite hvilke datapunkter som er tilfeldige utliggere og hvilke som beskriver en eventuell ny normalsituasjon, altså et nytt sesongmønster. Det vil si at under koronakrisen er sesongjusteringsmetoden justert. Sesongjusteringen under koronakrisen gjøres på en slik måte at tall fra krisen ikke inngår i grunnlaget for sesongmønsteret. Vår håndtering betyr at trendtall om lag følger sesongjusterte tall fra og med mars. SSBs sesongjustering er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.