Økning i ledigheten

Publisert:

Tall fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viser en oppgang på 40 000 arbeidsledige fra februar til mai. Antall sysselsatte ble redusert med 55 000, mens nedgangen i sysselsatte til stede på jobb i referanseuka var på 129 000 personer.

Det sesongjusterte tallet på arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken var 5,2 prosent i mai. Som vi ser av figur 1 så er ledighetsnivået i mai 2020 betydelig høyere enn det var i februar og økningen er godt utenfor feilmarginen for arbeidsledighet for rene månedstall. Endringstallet i ledigheten fra januar til april lå innenfor feilmarginen. Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken målt som tre måneders glidende gjennomsnitt var på 4,2 prosent i april (målt som gjennomsnittet av perioden mars-mai).  

Figur 1. Arbeidsledige, rene månedstall (AKU), registrerte ledige og registrerte ledige + ordinære tiltaksdeltakere (Nav)

Arbeidsledige (AKU) Registrerte ledige (NAV) Registrerte ledige + ordinære tiltaksdeltakere (NAV)
Jan. 2006 97.6 72.2 83.3
Feb. 2006 97.9 68.2 79.6
Mars 2006 88.4 66.6 77.6
April 206 90.7 65.2 74.6
Mai 2006 87.7 64.4 73.3
Juni 2006 90.3 64.3 73.3
Juli 2006 80.2 63.3 73.6
Aug. 2006 84.2 62.5 72.6
Sep. 2006 77.4 60.6 70
Okt. 2006 64.9 58.2 68.1
Nov. 2006 70.9 55.8 66.4
Des. 2006 70.6 53.6 64.2
Jan. 2007 70.6 51.1 61.4
Feb. 2007 66 49.7 59.9
Mars 2007 63.9 47.7 58.2
April 2007 63.9 46.3 56.8
Mai 2007 61 45.4 55.1
Juni 2007 58.9 45.6 55.5
Juli 2007 69.5 46.6 56.8
Aug. 2007 63.7 45.7 55.8
Sep. 2007 56.2 45.1 55.2
Okt. 2007 65.2 44.2 54.3
Nov. 2007 62.2 43.1 53.2
Des. 2007 60.6 42.2 51.9
Jan. 2008 67.7 40.3 50
Feb. 2008 61.4 39.8 49.7
Mars 2008 59.5 39.7 49.2
April 2008 62.3 37.8 48.8
Mai 2008 64.9 39.5 50.5
Juni 2008 73.4 39.8 51
Juli 2008 74.1 39.5 50.8
Aug.08 68.5 41.2 52.2
Sep. 2008 78.9 43.7 55.3
Okt. 2008 76.8 46 57.4
Nov. 2008 75.1 49.9 61.1
Des. 2008 85.6 53.3 64.5
Jan. 2009 77.6 58.4 70
Feb. 2009 81 62.6 74.5
Mars 2009 77.7 65.9 78.9
April 2009 84.9 69.4 83.2
Mai 2009 86.2 71.4 85.8
Juni 2009 87.9 71.8 86.9
Juli 2009 81.4 72.6 89.7
Aug. 2009 88.7 73.2 89.9
Sep. 2009 81.9 71.4 89.9
Okt. 2009 82.6 72 91.4
Nov. 2009 98.7 71.4 90.8
Des. 2009 88 71.1 91
Jan. 2010 94.1 74.2 93.3
Feb. 2010 96.9 73.7 93.3
Mars 2010 108.1 75.3 93.5
April 2010 92.3 75.9 93.8
Mai 2010 98.9 74.9 91.2
Juni 2010 109 74.7 90.5
Juli 2010 91.1 73.9 89.8
Aug. 2010 94 73.7 89.1
Sep. 2010 98.7 74.9 88.9
Okt. 2010 94.3 75.3 88.8
Nov. 2010 88.6 75.7 88.9
Des. 2010 108 73.7 88.2
Jan. 2011 77.9 74.2 88
Feb. 2011 82.5 72.9 87
Mars 2011 89 70.7 85.6
April 2011 89.4 70.3 84.4
Mai 2011 88.6 68.9 84
Juni 2011 91.5 68.1 84.1
Juli 2011 85.7 68.4 84.2
Aug. 2011 94.6 69 85.5
Sep. 2011 86.7 68 84.9
Okt. 2011 97.4 68.1 84.8
Nov. 2011 90.1 67 84.1
Des. 2011 90.3 67.2 83.8
Jan. 2012 95.7 65.5 82.8
Feb. 2012 92.3 65.6 83.2
Mars 2012 69.7 64.8 82.4
April 2012 85.2 65.5 82.4
Mai 2012 89.9 65.3 82.1
Juni 2012 81.7 66.7 83.5
Juli 2012 85.9 67.4 83.5
Aug. 2012 84.7 65.7 82.3
Sep. 2012 84.9 65.5 82.2
Okt. 2012 99.1 64.9 81.6
Nov. 2012 92.5 65.4 82
Des. 2012 97 65.8 82
Jan. 2013 95.5 65.5 81.6
Feb. 2013 102.1 66.1 82.3
Mars 2013 99.3 67.2 83.2
April 2013 103.3 67.6 84.1
Mai 2013 102.2 69.5 86
Juni 2013 97.4 69.1 86
Juli 2013 94.6 70.2 86.5
Aug. 2013 112.7 70.8 87.1
Sep. 2013 101.2 72 88.4
Okt. 2013 94.4 72.1 88.7
Nov. 2013 103.6 73.1 89.2
Des. 2013 114.7 73.6 89.4
Jan. 2014 105.4 73.6 89.4
Feb. 2014 82.7 73.6 89.7
Mars 2014 99.4 74 89.7
April 2014 92.9 73.6 87.6
Mai 2014 87 76.6 89.3
Juni 2014 88.9 76 88.5
Juli 2014 108.2 75.3 87.5
Aug.14 94.3 76.5 87.4
Sep. 2014 108.2 76.6 86.8
Okt. 2014 104.7 76.2 86.4
Nov. 2014 105.3 75.8 86.5
Des. 2014 102.4 75 86.6
Jan. 2015 114.6 75.9 87.4
Feb. 2015 124.7 76.9 88.2
Mars 2015 117.3 77.7 89
April 2015 120.8 78.4 90.1
Mai 2015 118.8 79.2 90.5
Juni 2015 131.4 80.1 92.4
Juli 2015 138.7 81.1 94.9
Aug. 2015 111 82.6 96.1
Sep. 2015 128.7 82.5 96.6
Okt. 2015 131.7 84.3 98.2
Nov. 2015 121 84.1 98.7
Des. 2015 140.9 84 98.9
Jan. 2016 133.8 85.5 100.9
Feb. 2016 151.8 85.6 100.9
Mars 2016 127.7 85.6 100.8
April 2016 134.5 84.1 100.5
Mai 2016 139.9 84.9 101.4
Juni 2016 126.8 84.5 101.7
Juli 2016 132.1 84 101.9
Aug. 2016 137.7 83.1 101.6
Sep. 2016 127.7 81.7 100.8
Okt. 2016 128.3 82.3 101.3
Nov. 2016 130.2 83.1 101.6
Des. 2016 109.7 81.6 100.6
Jan. 2017 109.3 80.9 100.3
Feb. 2017 119.5 80 99.4
Mars 2017 125.9 78 98.1
April 2017 124.6 77.3 97.1
Mai 2017 128.3 75.4 95.7
Juni 2017 121.9 74.7 94.6
Juli 2017 109.5 73.8 93
Aug. 2017 112 72.5 92
Sep. 2017 114.2 71.6 90.9
Okt. 2017 103.8 70 89.1
Nov. 2017 108.6 68.5 87.4
Des. 2017 119.7 68.2 86.9
Jan. 2018 104.6 65.8 84.3
Feb. 2018 106.9 65.8 84
Mars 2018 111.7 66 83.7
April 2018 111.8 65.9 83.7
Mai 2018 98.5 64.1 80.5
Juni 2018 116.5 63.7 80.4
Juli 2018 110.7 66.8 83.2
Aug. 2018 105.2 65.5 81.2
Sep. 2018 121 65.7 81
Okt. 2018 105.8 65 79.8
Nov. 2018 105.7 66.2 80.7
Des. 2018 98.1 66 80.7
Jan. 2019 103.9 65.4 79.9
Feb. 2019 118.7 64.6 79
Mars 2019 98 63.9 78.2
April 2019 84.9 62.8 77.1
Mai 2019 97.3 63.9 78
Juni 2019 105 63 77.5
Juli 2019 105.4 62.5 77.9
Aug. 2019 114.6 63.2 77.8
Sep. 2019 98.8 63.2 77.3
Okt. 2019 116.4 62.9 76.7
Nov. 2019 109.3 62.9 76.6
Des. 2019 111.2 63.1 76.5
Jan. 2020 108.7 62.4 75.5
Feb. 2020 97.7 61.9 74.8
Mars 2020 94.9 290.1 298.8
April 2020 110.9 266.6 273.9
Mai 2020 147.2 190.8 198
Juni 2020
Juli 2020
Aug. 2020
Sept. 2020
Okt. 2020
Nov. 2020
Des. 2020
Jan. 2021

Nedgangen i antall sysselsatte fra februar til mai på 55 000 var ikke signifikant forskjellig fra nedgangen AKU viste fra januar til april på 44 000. I AKU blir permitterte regnet som sysselsatte midlertidig borte fra jobben i de tre første månedene av permitteringen. Siden mange fortsatt er permitterte, men i mindre enn tre måneder, kan man se på utviklingen i sysselsatte til stede på jobb i referanseuka, samt utførte ukeverk for å måle effekten av koronakrisen. Dette vises i figur 2.

Mindre nedgang i utførte arbeidstimer

Sammenlignet med februar var det 129 000 færre til stede på jobb i mai. Det bidro til at antall utførte ukeverk i samme periode ble redusert med 147 000.  Fra januar til april viste AKU en  nedgang i antall utførte ukeverk på 153 000. Uten  alle reiserestriksjonene i påsken ville nedgangen i utførte ukeverk fra januar til april vært betydelig høyere. Reiserestriksjonene i påsken førte til at en større andel av sysselsatte som ikke var permittert var på jobb i hele eller deler av påskeuken enn det som er vanlig.

Figur 2 Sysselsatte i alt, sysselsatte til stede på jobb i referanseuka, utførte ukeverk (a 37,5 timer) for personer 15-74 år. Sesong- og kalenderjusterte månedstall i 1 000. AKU

Sysselsatte Sysselsatte i arbeid Utførte ukeverk (a 37.5 timer)
Jan. 2006 2330.50 1962.90 1803.60
Feb. 2006 2309.00 1944.80 1793.90
Mars 2006 2317.90 1945.50 1790.40
April 2006 2343.40 1969.80 1833.00
Mai 2006 2328.30 1933.70 1782.10
Juni 2006 2345.90 1971.90 1818.80
Juli 2006 2377.30 2017.40 1841.30
Aug. 2006 2369.50 1977.60 1839.70
Sep. 2006 2373.10 1987.30 1854.80
Okt. 2006 2394.60 2008.80 1863.40
Nov. 2006 2383.00 1982.50 1837.40
Des. 2006 2390.30 2011.60 1862.10
Jan. 2007 2401.30 2016.60 1835.50
Feb. 2007 2402.40 2028.30 1861.90
Mars 2007 2410.70 2019.00 1867.10
April 2007 2409.10 2004.10 1830.40
Mai 2007 2421.10 2024.00 1855.40
Juni 2007 2442.40 2035.90 1866.80
Juli 2007 2433.70 2044.80 1889.20
Aug. 2007 2452.50 2021.30 1846.30
Sep. 2007 2447.10 2057.10 1883.00
Okt. 2007 2462.30 2063.00 1899.40
Nov. 2007 2482.10 2084.30 1904.30
Des. 2007 2477.30 2042.70 1924.10
Jan. 2008 2483.80 2068.40 1948.00
Feb. 2008 2504.40 2084.80 1909.00
Mars 2008 2499.20 2110.20 1895.20
April 2008 2497.40 2094.70 1946.90
Mai 2008 2505.50 2107.40 1930.90
Juni 2008 2503.40 2098.60 1912.20
Juli 2008 2504.90 2101.90 1940.40
Aug. 2008 2528.60 2175.40 2032.00
Sep. 2008 2517.10 2085.80 1917.50
Okt. 2008 2482.90 2091.10 1931.10
Nov. 2008 2512.50 2131.50 1996.20
Des. 2008 2518.00 2124.60 1910.80
Jan. 2009 2503.00 1949.30 1859.20
Feb. 2009 2503.10 2079.70 1907.20
Mars 2009 2524.20 2095.40 1889.50
April 2009 2505.10 2094.20 1890.30
Mai 2009 2502.90 2083.10 1881.10
Juni 2009 2506.10 2087.90 1900.10
Juli 2009 2497.30 2099.50 1915.20
Aug. 2009 2488.20 2090.00 1888.90
Sep. 2009 2478.40 2053.00 1862.00
Okt. 2009 2489.20 2061.30 1851.30
Nov. 2009 2479.60 2033.60 1836.30
Des. 2009 2471.20 1999.30 1869.20
Jan. 2010 2498.50 2096.00 1885.60
Feb. 2010 2493.70 2074.50 1884.50
Mars 2010 2465.30 2067.80 1894.70
April 2010 2483.50 2060.20 1868.30
Mai 2010 2489.80 2066.20 1920.30
Juni 2010 2510.20 2060.20 1872.80
Juli 2010 2511.60 2040.80 1846.00
Aug. 2010 2492.40 2065.70 1890.00
Sep. 2010 2505.30 2073.00 1886.10
Okt. 2010 2505.70 2084.20 1903.10
Nov. 2010 2516.90 2094.70 1916.20
Des. 2010 2502.80 2119.10 1896.90
Jan. 2011 2516.50 2101.20 1899.60
Feb. 2011 2521.00 2121.20 1948.10
Mars 2011 2523.80 2097.80 1905.60
April 2011 2532.10 2102.30 1921.10
Mai 2011 2541.80 2113.20 1977.60
Juni 2011 2527.00 2109.00 1917.60
Juli 2011 2550.00 2065.20 1886.80
Aug. 2011 2544.70 2063.90 1862.40
Sep. 2011 2565.80 2163.20 1993.20
Okt. 2011 2545.70 2135.90 1970.70
Nov. 2011 2549.80 2127.80 1949.20
Des. 2011 2577.00 2225.10 2028.20
Jan. 2012 2564.80 2143.90 1951.80
Feb. 2012 2566.40 2148.00 1948.80
Mars 2012 2590.50 2168.70 1980.70
April 2012 2580.10 2168.80 1990.30
Mai 2012 2587.50 2173.70 1981.10
Juni 2012 2576.80 2131.90 1964.20
Juli 2012 2567.50 2169.10 1995.70
Aug. 2012 2585.00 2174.30 1967.60
Sep. 2012 2607.70 2186.40 2018.20
Okt. 2012 2590.60 2153.20 1953.10
Nov. 2012 2584.60 2158.20 1966.90
Des. 2012 2593.50 2113.00 1973.90
Jan. 2013 2586.20 2155.50 1974.20
Feb. 2013 2585.60 2148.80 1947.90
Mars 2013 2606.30 2156.50 1963.20
April 2013 2596.10 2147.60 1930.50
Mai 2013 2579.10 2138.10 1940.50
Juni 2013 2601.10 2155.10 1969.50
Juli 2013 2623.90 2155.30 1952.70
Aug. 2013 2601.00 2122.90 1921.40
Sep. 2013 2612.60 2172.20 1959.60
Okt. 2013 2616.10 2175.10 1977.20
Nov. 2013 2624.20 2163.30 1976.90
Des. 2013 2598.30 2186.40 1989.70
Jan. 2014 2603.70 2122.40 2026.20
Feb. 2014 2624.00 2159.70 1970.20
Mars 2014 2608.00 2169.90 1998.60
April 2014 2645.30 2203.50 2010.80
Mai 2014 2625.60 2195.70 1986.60
Juni 2014 2625.10 2201.00 2014.80
Juli 2014 2613.60 2150.80 1965.80
Aug. 2014 2639.00 2315.10 2085.50
Sep. 2014 2619.40 2161.50 1962.60
Okt. 2014 2615.30 2187.70 2004.40
Nov. 2014 2622.70 2190.10 2016.50
Des. 2014 2656.70 2234.50 2002.30
Jan. 2015 2641.80 2046.60 1954.30
Feb. 2015 2632.80 2195.40 1973.10
Mars 2015 2642.10 2201.80 1990.60
April 2015 2636.40 2204.50 1991.20
Mai 2015 2655.00 2196.10 1978.20
Juni 2015 2654.00 2239.60 1998.60
Juli 2015 2607.40 2226.90 2013.80
Aug. 2015 2649.50 2289.60 2040.90
Sep. 2015 2656.90 2205.30 1991.50
Okt. 2015 2615.90 2164.20 1958.90
Nov. 2015 2642.40 2203.10 1977.70
Des. 2015 2644.90 2178.00 1999.00
Jan. 2016 2648.40 2214.90 1989.60
Feb. 2016 2650.20 2212.00 2025.40
Mars 2016 2636.00 2195.00 1987.30
April 2016 2632.90 2201.70 1997.90
Mai 2016 2642.10 2182.90 2008.00
Juni 2016 2631.20 2181.20 1978.00
Juli 2016 2640.70 2202.30 2007.80
Aug. 2016 2651.90 2184.30 1973.30
Sep. 2016 2637.00 2207.70 2007.70
Okt. 2016 2657.30 2233.60 2036.70
Nov. 2016 2633.80 2212.20 2031.90
Des. 2016 2605.60 2270.00 2016.00
Jan. 2017 2663.90 2247.90 2027.80
Feb. 2017 2627.10 2200.30 2028.00
Mars 2017 2630.40 2194.00 1998.30
April 2017 2660.80 2212.90 2002.30
Mai 2017 2632.40 2223.10 2030.40
Juni 2017 2641.20 2185.80 2002.70
Juli 2017 2640.20 2198.40 1975.40
Aug. 2017 2649.50 2232.40 2022.10
Sep. 2017 2649.80 2199.50 1991.10
Okt. 2017 2665.60 2203.30 2001.00
Nov. 2017 2661.90 2231.90 2030.60
Des. 2017 2628.90 2203.70 1976.60
Jan. 2018 2673.30 2247.60 2017.70
Feb. 2018 2687.20 2236.50 2005.40
Mars 2018 2676.60 2230.80 2024.90
April 2018 2675.40 2261.90 2046.10
Mai 2018 2690.40 2245.10 1992.40
Juni 2018 2701.20 2266.30 2054.70
Juli 2018 2700.30 2229.70 2023.40
Aug. 2018 2697.10 2254.80 2037.60
Sep. 2018 2707.40 2289.40 2075.80
Okt. 2018 2708.10 2269.90 2047.60
Nov. 2018 2715.30 2277.10 2052.30
Des. 2018 2701.80 2221.70 2051.80
Jan. 2019 2695.50 2271.50 2053.70
Feb. 2019 2712.10 2291.30 2044.80
Mars 2019 2727.70 2281.30 2041.50
April 2019 2716.10 2222.80 2010.00
Mai 2019 2710.00 2267.40 2053.70
Juni 2019 2710.10 2260.90 2039.80
Juli 2019 2750.90 2271.00 2041.00
Aug. 2019 2727.30 2226.10 1995.90
Sep. 2019 2753.80 2286.20 2054.10
Okt. 2019 2728.80 2279.50 2050.70
Nov. 2019 2710.30 2259.80 2030.10
Des. 2019 2761.00 2278.40 2049.60
Jan. 2020 2737.50 2216.10 2027.80
Feb. 2020 2747.20 2275.30 2054.20
Mars 2020 2757.30 2067.40 1852.10
April 2020 2693.50 2109.90 1875.10
Mai 2020 2692.90 2141.30 1897.80
Juni 2020
Aug. 2020
Sept. 2020
Okt. 2020
Nov. 2020
Des. 2020
Jan. 2021

Tabell 1: Sysselsetting og arbeidsledighet for personer 15-74 år. Månedlig sesongjusterte tall og trend. Nivåtall og endringstall i 1 000, i prosent og i prosentpoeng

Til tabellen

«Rene månedstall» gir mer usikkerhet i tallene

For raskere å fange opp endringene som skjer på arbeidsmarkedet under koronakrisen har SSB valgt å publisere rene månedstall fra AKU. Det er stor usikkerhet i de rene månedstallene, noe som er grunnen til at SSB normalt sett ikke publiserer dem. For å gi så gode endringstall som undersøkelsen tillater må vi sammenligne to undersøkelsesmåneder hvor det samme utvalget av personer deltar. I denne artikkelen med foreløpige sesongjusterte rene månedstall sammenligner vi derfor tall for mai måned med tall for februar. Februar er samtidig også siste månedsobservasjon før koronakrisen. Disse tallene er med andre ord forskjellige fra det som normalt publiseres hver måned i statistikkbanken og på statistikksiden , der de sesongjusterte tallene er glattet med 3 måneders glidende gjennomsnitt i etterkant.

Om tremåneders glidende gjennomsnitt

Sesongjusterte månedstall fra AKU varierer en god del fra måned til måned. Det skyldes utvalgsusikkerheten og det at ingen personer intervjues i to påfølgende måneder, men i stedet hver 3. måned over to år.  Derfor er de sesongjusterte tallene som vi normalt har publisert og som ligger i Statistikkbanken glattet med  3 måneders glidende gjennomsnitt for å dempe støyen. For hver måned forskyves tremånedersperioden med én måned, og det er til enhver tid den midterste av de tre månedene som oppgis som «måletidspunkt». Dette kalles et tremåneders glidende, sentrert gjennomsnitt. Vi har laget en artikkel om sammenligning av 3 måneders gjennomsnitt over tid.

Ulike definisjoner og måleperioder i AKU og Nav

Hver måned blir det publisert to tall over arbeidsledige i Norge: Det ene blir publisert av Nav og gjelder dem som er registrert helt arbeidsledige hos Nav. Det andre blir publisert av SSB og utarbeides på grunnlag av svar fra et utvalg av hele befolkningen, og gjelder alle arbeidsledige, også dem som ikke registrerer seg hos Nav.

Ulike innsamlingsmetoder, klassifiseringsregler og måletidspunkt medfører at arbeidsledighetstallene fra AKU kan inkludere personer som ikke har registrert seg hos Nav, eller personer som er registrert på et arbeidsmarkedstiltak eller som yrkeshemmede hos Nav.

På den annen side blir en del personer som er registrert som arbeidsledige hos Nav ikke klassifisert som arbeidsledige i AKU (på grunnlag av spørsmål om søking etter arbeid og tilgjengelighet for arbeidsmarkedet). Særlig gjelder dette eldre personer med lange ledighetsperioder. Personer som er ufrivillig permitterte (med varighet på inntil 3 måneder) klassifiseres som arbeidsledige hos Nav, mens de i AKU regnes de som sysselsatte som er midlertidig fraværende. Personer som har vært helt permitterte i lengre tid enn 3 måneder i sammenheng, vil bli klassifisert som arbeidsledige i AKU.

Et månedstall fra AKU er et gjennomsnitt av alle referanseukene som inngår i måneden, mens månedsstatistikken over registrerte ledige hos Nav er opptellinger pr. en dato mot slutten av måneden.

Sesongjusteringsmetoden endret under koronakrisen

I perioder med uvanlige og store endringer i tallene, som under koronaskrisen, så må man ta noen grep fordi det er mye vanskeligere å vite hvilke datapunkter som er tilfeldige utliggere og hvilke som beskriver en eventuell ny normalsituasjon (nytt sesongmønster). Det vil si at under koronakrisen er sesongjusteringsmetoden justert. Sesongjusteringen under koronakrisen gjøres på en slik måte at tall fra krisen ikke inngår i grunnlaget for sesongmønsteret. Vår håndtering betyr at trendtall om lag følger sesongjusterte tall fra og med mars. SSBs sesongjustering er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.

 

Kontakt