Statistikkområde

Arbeid og lønn: Lønn og arbeidskraftkostnader

Alt innhold for delområdet lønn og arbeidskraftkostnader

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Nedgang i arbeidsgiveravgiften

  Samlet grunnlag for arbeidsgiveravgift utgjorde 1 432 milliarder kroner i 2020, en nedgang på 0,2 prosent fra 2019.

  Artikkel
 • Utdanning og lønnsnivå hos innvandrere

  I november 2019 tjente innvandrere mindre enn den øvrige befolkningen med samme utdanningsnivå. Størst forskjell var det blant personer med fullført videregående der innvandrere tjente 18 prosent mindre. Både alder og yrke innvandrere jobber i er ...

  Artikkel
 • Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn påvirkes av korona

  Fra 2019 til 2020 har lønnsforskjellene mellom menn og kvinner økt, samtidig som de har blitt redusert i samtlige sektorer. Dette tilsynelatende paradokset har sammenheng med tiltak i forbindelse med korona.

  Artikkel
 • Årslønnen steg med 3,1 prosent i 2020

  Gjennomsnittlig årslønn for hele økonomien økte med 3,1 prosent fra 2019 til 2020. I 2019 var årslønnsveksten på 3,5 prosent.

  Artikkel
 • Jobbene med lavest lønn

  Rapporter 2021/01

  Rapporten legger vekt på å forklare egenskaper ved de 20 prosent lavest lønnede arbeidsforholdene (jobbene), og når det er relevant belyser vi lønnstakerne som besitter slike jobber.

  Publikasjon
 • Alder og yrke påvirker lønnsgapet

  Likelønnsdagen i år faller på 16. november, basert på at gjennomsnittlig månedslønn for kvinner er 87,6 prosent av menns. Det er store forskjeller i lønnsgapet mellom menn og kvinner, og generelt er det slik at jo yngre man er, jo mindre er gapet.

  Artikkel
 • Dette er Norge 2020

  Hvor gamle blir vi, hvor mye tjener vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av Dette er Norge.

  Publikasjon
 • Nedgang i samlet kontantlønn

  Totale utbetalinger av kontantlønn var 3,1 prosent lavere i april, sammenlignet med samme måned i fjor.

  Artikkel
 • Vekst i arbeidsgiveravgiften

  Samlet grunnlag for arbeidsgiveravgift utgjorde 1 434 milliarder kroner i 2019, som er 6,0 prosent mer enn året før. Privat sektor hadde størst vekst med 6,3 prosent.

  Artikkel
 • Lønnsutvikling og lønnsforskjeller blant «unge voksne» utdannet i 2007

  Rapporter 2020/19

  Et viktig utviklingstrekk i arbeidsmarkedet de to siste tiårene er den stigende lønnsulikheten, med særlig lav lønnsvekst i laveste desil, se Greier og Grini (2018). Lønnsforskjellene ser ut til å oppstå i «fertil» alder.

  Publikasjon
 • Månedlig statistikk om lønnssummer

  Statistisk sentralbyrå etablerer ny månedlig statistikk. Den vil vise utviklingen i sum beløp for grunnlag for arbeidsgiveravgift og kontantlønn.

  Artikkel
 • Saktere nedgang i lønnsforskjellene mellom kvinner og menn

  Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn minker, men fremdeles jobber kvinner langt mer deltid enn menn. De velger også oftere yrker med lavere lønn.

  Artikkel
 • Høyeste lønnsvekst på flere år

  Fra september 2018 til september 2019 økte månedslønnen med 3,7 prosent. De siste to årene har veksten vært henholdsvis 2,4 og 2,9 prosent.

  Artikkel
 • Høyest lønn for lastebil- og trailerlærlinger

  For første gang har Statistisk sentralbyrå publisert lønnsstatistikk for lærlinger. Lærlingene med yrket som lastebil- og trailersjåfør hadde høyest månedslønn, mens lærlingene med yrket som frisør hadde lavest.

  Artikkel
 • Sykefravær gir dårligere lønnsutvikling

  Selv om de fleste lønnstakere får full sykelønn i Norge, er det ikke sikkert at lønn er helt upåvirket av sykdom. Sykefravær gir en noe svakere lønnsutvikling på kort sikt, og dette kan trolig forsterkes over tid.

  Artikkel