Vekst i arbeidsgiveravgiften

Publisert:

Samlet grunnlag for arbeidsgiveravgift utgjorde 1 434 milliarder kroner i 2019, som er 6,0 prosent mer enn året før. Privat sektor hadde størst vekst med 6,3 prosent.

Grunnlag for arbeidsgiveravgift i privat sektor utgjorde 1 038 kroner i 2019. Veksten fra 2018 på 6,3 prosent skyldes hovedsakelig økning innen tilskudd og premie til pensjonsordninger på 14,3 prosent. Offentlig sektor utgjorde 395 milliarder kroner av det samlede grunnlaget for arbeidsgiveravgift i 2019. Veksten fra 2018 var på 5,2 prosent, viser statistikken over arbeidsgiveravgift.

Figur 1. Grunnlag for arbeidsgiveravgift, etter sektor

Offentlig sektor Privat sektor I alt
Endring 2015-2016 5.1 1.1 2.1
Endring 2016-2017 3.9 2.5 2.9
Endring 2017-2018 6.8 5.3 5.7
Endring 2018-2019 5.2 6.3 6.0

Tilskudd og premie til pensjonsordninger varierer fra år til år

Tilskudd og premie til pensjonsordninger utgjorde 106 milliarder kroner av det samlede grunnlaget for arbeidsgiveravgift i 2019, en vekst på 10,6 prosent fra 2018. I privat sektor utgjorde tilskudd og premie til pensjonsordninger 56 milliarder kroner, 14,3 prosent mer enn året før. I offentlig sektor utgjorde tilskudd og premier til pensjonsordninger 50 milliarder kroner, 6,9 prosent mer enn året før. For offentlig sektor er veksten redusert sammenlignet med den tilsvarende endringen fra 2017 til 2018, som var på 18,9 prosent.

Innbetalingene til tilskudd og premie til pensjonsordninger svinger fra år til år. Svingningene kan skyldes at avgiftsplikten for pensjonsordninger er knyttet til den kalendermåneden hvor den faktiske innbetalingen av tilskuddene er foretatt. Ved tilbakeføring av midler til arbeidsgiver fra premiefond eller innskuddsfond skal det ikke foretas noe tilbakeføring av arbeidsgiveravgift. Tilsvarende gjelder for tilbakeføring av midler ved avvikling av pensjonsordninger.

Storbykommuner er de største bidragsytere til lønnsgrunnlag i privat sektor

Beregning av arbeidsgiveravgift er bestemt ut fra hvilken arbeidsgiveravgiftssone og beregningskode virksomheten tilhører. Beregningskodene er gitt av hvilken næring virksomheten driver innen, imens arbeidsgiveravgiftssonen er bestemt ut fra hvilket geografisk område arbeidsgiveren rapporterer å drive virksomheten.

De ti kommunene med høyest lønnsgrunnlag i privat sektor stod for 51 prosent av dette lønnsgrunnlaget i 2019. Figur 2 viser de ti kommunenes andel av det samlete lønnsgrunnlaget i privat sektor i 2019.  Oslo kommune ligger på topp med 23 prosent, etterfulgt av Bergen og Stavanger, med henholdsvis 6 og 5 prosent andel av det totale lønnsgrunnlaget i privat sektor dette året.

Figur 2. Andel (prosent) av lønnsgrunnlag i privat sektor, etter kommune. 2019

Prosent
Oslo kommune 23.2 % 23.2
Bergen 6.4 % 6.4
Stavanger 4.9 % 4.9
Bærum 4.4 % 4.4
Trondheim 4.1 % 4.1
Sola 2.2 % 2.2
Kristiansand 1.7 % 1.7
Sandnes 1.7 % 1.7
Drammen 1.3 % 1.3
Tromsø 1.3 % 1.3
Alle andre kommuner 48.7 % 48.7

Faktaside

Kontakt