Nedgang i samlet kontantlønn

Publisert:

Totale utbetalinger av kontantlønn var 3,1 prosent lavere i april, sammenlignet med samme måned i fjor.

Det totale beløp for kontantlønn i privat sektor viste en endring på -6,7 prosent fra samme måned året før. I privat sektor var samlet akkumulert beløp for de fire første månedene i år 1,8 prosent høyere enn i 2019.

Denne statistikken viser lønnssummer etter privat og offentlig sektor, og gir konjunkturinformasjon på månedsbasis. Lønnssummer er de totale summene av utbetalinger fra arbeidsgivere i Norge. Denne statistikken viser de totale summene som er utbetalt for totalt grunnlag for arbeidsgiveravgift, tilskudd og premier til pensjonsordninger, refusjoner, beregnet arbeidsgiveravgift og kontantlønn. Kilden til summene er månedlig innrapporterte opplysninger om arbeidsgiveravgift, lønn og andre ytelser til A-ordningen.

Figur 1. Utvikling i utbetaling av kontantlønn, hele landet. Per måned 2016-2020

2016 2017 2018 2019 2020
Januar 95517.59 98157.57 102555.45 107962.07 114122.70
Februar 99327.54 101394.21 105763.18 113427.84 118816.93
Mars 102952.28 104963.31 109324.79 116042.16 120294.97
April 101627.26 103455.62 109793.66 115212.37 111637.99
Mai 104696.77 107433.49 113176.33 119171.85
Juni 129803.11 133214.96 139678.11 146232.26
Juli 96842.02 104453.60 109192.52 117063.05
August 96143.10 100471.77 105620.24 112290.59
September 100284.54 104284.03 109336.38 115917.74
Oktober 99685.75 104123.27 109904.89 116604.09
November 100479.82 104496.08 112000.49 117623.91
Desember 111844.02 115545.02 121591.76 126487.31

Figur 2. Endring i kontantlønn fra samme måned året før. Hele landet. Per måned 2016-2020

Endring (prosent)
Jan. 2017 2.8
Feb. 2017 2.1
Mars 2017 2.0
April 2017 1.8
Mai 2017 2.6
Juni 2017 2.6
Juli 2017 7.9
Aug. 2017 4.5
Sep. 2017 4.0
Okt. 2017 4.5
Nov. 2017 4.0
Des. 2017 3.3
Jan. 2018 4.5
Feb. 2018 4.3
Mars 2018 4.2
April 2018 6.1
Mai 2018 5.3
Juni 2018 4.9
Juli 2018 4.5
Aug. 2018 5.1
Sep. 2018 4.8
Okt. 2018 5.6
Nov. 2018 7.2
Des. 2018 5.2
Jan. 2019 5.3
Feb. 2019 7.2
Mars 2019 6.1
April 2019 4.9
Mai 2019 5.3
Juni 2019 4.7
Juli 2019 7.2
Aug. 2019 6.3
Sep. 2019 6.0
Okt. 2019 6.1
Nov. 2019 5.0
Des. 2019 4.0
Jan. 2020 5.7
Feb. 2020 4.8
Mars 2020 3.7
April 2020 -3.1

Virkninger av koronasituasjonen og myndighetenes tiltak påvirker utviklingen i statistikken. Dette er tydelig i figur 1 og figur 2 hvor vi ser nedgang fra samme måned året før for kontantlønn.

Myndighetenes tiltak med endrede regler for permitteringer og sykefravær som skyldes Covid-19-pandemien er ventet å føre til en betydelig økning i refusjoner. Innrapportering til a-ordningen av refusjoner kommer gjerne i en senere måned enn den måneden refusjonen gjelder for. Statistikken viser innrapporterte beløp per måned.

I figur 3 ser vi en sterk økning 15,2 prosent i refusjoner fra april 2019 til april 2020 i privat sektor. Samtidig hadde sum grunnlag for arbeidsgiveravgif] en nedgang på 6,4 prosent fra samme måned året før.

Figur 3. Endring i grunnlag for arbeidsgiveravgift og refusjoner i privat sektor fra samme måned året før. Per måned 2016-2020

Grunnlag for arbeidsgiveravgift Refusjoner
Jan. 2019 4.7 12.8
Feb. 2019 7.3 -0.3
Mars 2019 7.0 10.5
April 2019 5.6 7.3
Mai 2019 6.0 0.8
Juni 2019 4.5 7.5
Juli 2019 7.8 3.8
Aug. 2019 5.9 9.8
Sep.2019 6.3 -1.3
Okt.2019 7.0 8.3
Nov.2019 5.7 7.1
Des. 2019 7.2 1.4
Jan.2020 6.4 7.7
Feb. 2020 3.8 6.9
Mars 2020 5.9 9.2
April 2020 -6.4 15.2

Figur 4. Beregnet arbeidsgiveravgift, etter sektor. Endring i prosent for akkumulert beløp på samme tid året før. Per måned fra 2017-2020

Samlet Privat sektor Offentlig sektor
Jan. 2017 2.1 1.2 4.5
Feb. 2017 2.7 1.3 6.7
Mars 2017 2.6 1.2 6.7
April 2017 2.4 1.1 6.1
Mai 2017 2.6 1.3 6.4
Juni 2017 2.8 1.7 6.0
Juli 2017 2.9 1.7 6.2
Aug. 2017 3.0 1.9 6.2
Sep. 2017 3.0 2.0 6.0
Okt. 2017 3.2 2.3 5.8
Nov. 2017 3.3 2.3 5.9
Des. 2017 2.6 2.2 3.8
Jan. 20 8 5.1 4.7 6.3
Feb. 2018 4.6 4.7 4.4
Mars 2018 4.2 4.1 4.4
April 2018 4.6 4.5 4.9
Mai 2018 4.7 4.7 4.8
Jun. 2018 4.6 4.6 4.7
Jul. 2018 4.6 4.6 4.7
Aug. 2018 4.7 4.8 4.6
Sep. 2018 4.8 4.8 4.9
Okt. 2018 5.0 4.8 5.6
Nov. 2018 5.3 5.1 5.7
Des. 2018 5.6 5.1 7.2
Jan. 2019 4.3 4.4 4.3
Feb. 2019 5.7 5.9 5.2
Mars 2019 5.9 6.3 4.8
April 2019 5.8 6.1 4.8
Mai 2019 5.8 6.1 5.0
Juni 2019 5.5 5.8 4.6
Juli 2019 5.7 6.1 4.8
Aug.19 5.8 6.1 4.9
Sep. 2019 5.8 6.1 4.9
Okt. 2019 5.7 6.2 4.3
Nov. 2019 5.7 6.2 4.5
Des. 2019 6.0 6.3 5.3
Jan. 2020 6.2 6.6 5.2
Feb. 2020 5.4 5.2 6.1
Mars 2020 5.7 5.5 6.3
April 2020 3.4 2.5 6.1

Privat sektor utgjør største delen av beløpene og er sektoren som i stor grad er påvirket av koronaepidimien og har nedgang i lønnssummene. I figur 4 ser vi utviklingen for privat og offentlig sektor i beregnet arbeidsgiveravgift.

Kontantlønn omfatter alle kontante ytelser fra arbeidsgiver herunder avtalt månedslønn, alle tillegg både faste og uregelmessige, bonus, overtidsgodtgjørelse, sluttvederlag og andre kontante ytelser ikke spesifisert her, før skatt. En ny eksperimentell månedlig statistikk gir en måling av lønn som gir et bilde av endringen i arbeidsmengde i løpet av måneden. Gjennomsnittlig kontantlønn i den statistikken ser på en avgrenset del av måneden og knytter og fordeler den utbetalte kontantlønna på alle jobbene.

Mer om produksjonen av månedlig statistikk om lønnssummer

Kilden til statistikken er månedlige uttak fra A-ordningen.

Statistikken inkluderer rapporterte beløp for måned. Alle som har ansatte, eller utbetaler lønn, pensjon eller andre ytelser er opplysningspliktige til A-ordningen. Opplysningsplikten til a-ordningen gjelder plikt til arbeidsgiver med å gi opplysninger om arbeidsforhold, lønn og andre ytelser, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og finansskatt på lønn.

Antall foretak med beløp i statistikken viser hvor mange opplysningspliktige som har rapportert beløp for de ulike statistikkvariablene.

Dataene blir koblet med Virksomhets- og foretaksregisteret som gir informasjon om sektor.

Alle tall for siste måned i statistikken, som nå er februar 2020, er basert på 1. uttak fra A-ordningen. Det vil si at den inkluderer alle som innrapporterte til frist, som er den 5. i hver måned. Summene for februar vil bli oppdatert ved neste publisering, både med de innrapporteringene som var for sene til frist og med korrigeringer for feilrapportering. Det er vanlig med en relativt betydelig oppjustering av sum beløp fra 1. til 2. uttak og statistikk bør tolkes i lys av dette. Statistikken merkes som foreløpige tall i Statistikkbanken.

Les mer om statistikken her.

Faktaside

Kontakt