Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper2002

Innhold

Arkiv for Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
22. juni 2006 2004 Driftskostnader opp - finanskostnader ned
23. juni 2005 2003 Økt innskutt egenkapital
26. august 2004 2002 Årsresultatet halvert fra 2000
29. august 2003 2001 Svakere årsresultat - større aksjeutbytte
3. oktober 2002 2000 Vekst i finansielle eiendeler
12. september 2001 1999 Store verdier hos aksjeselskapene

Arkiv for Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper - årlig, foreløpige tall

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
22. juni 2006 2004 Driftskostnader opp - finanskostnader ned
23. juni 2005 2003 Økt innskutt egenkapital
26. august 2004 2002 Årsresultatet halvert fra 2000
29. august 2003 2001 Svakere årsresultat - større aksjeutbytte
3. oktober 2002 2000 Vekst i finansielle eiendeler
12. september 2001 1999 Store verdier hos aksjeselskapene

For tidligere publiseringer se også: Hotell- og restaurantvirksomhet, regnskap, Godstransport på vei, regnskap for aksjeselskaper, Årsregnskaper for ikke-finansielle aksjeselskaper, Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet, regnskap, Aksjeselskaper i informasjonssektoren og Olje- og gassvirksomhet, regnskap.