Statistikkområde

Varehandel og tjenesteyting: Varehandel

Alt innhold for delområdet varehandel

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Sal av petroleumsprodukt ned med 3 prosent

  Samla sal av petroleumsprodukt i august enda på 722 millionar liter, ein nedgang på vel 3 prosent frå same periode i 2018.

  Artikkel
 • Svak vekst i alkoholsalget i første halvår 2019

  Sammenligner vi første halvår 2019 med samme periode i 2018, så ser vi at alkoholomsetningen har økt med 0,2 prosent.

  Artikkel
 • Oppsving for detaljhandelen

  Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 0,8 prosent fra juni til juli 2019, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 0,3 prosent fra mai til juni.

  Artikkel
 • Vekst i varekonsumet utenom bilkjøp

  Husholdningenes varekonsum falt 1,8 prosent fra juni til juli 2019, viser sesongjusterte tall. Nedgangen skyldes lave bilkjøp. Utenom bilene var det god vekst i varekonsumet.

  Artikkel
 • Fortsatt økt grensehandel

  Grensehandelen på dagsturer til utlandet økte med 9,6 prosent fra 3. kvartal 2018 til og med 2. kvartal 2019 sammenliknet med foregående firekvartalsperiode. 

  Artikkel
 • Lavere investeringer i detaljhandelen

  Etter en liten nedgang i 1. kvartal fortsetter fallet i investeringsaktiviteten med 6,9 prosent i 2. kvartal 2019, viser sesongjusterte tall.

  Artikkel
 • Lågare sal av bilbensin og autodiesel i sommer

  Samla sal av petroleumsprodukt i juli enda på 715 millionar liter, tilnærma uendra frå same periode i 2018.

  Artikkel
 • Nedgang i detaljhandelen

  Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 0,4 prosent fra mai til juni 2019, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 1,4 prosent fra april til mai.

  Artikkel
 • Biler trakk opp varekonsumet i juni

  Husholdningenes varekonsum økte 1,1 prosent i juni 2019, viser sesongjusterte tall. Veksten skyldes hovedsakelig økning i bilkjøpene.

  Artikkel
 • Framleis nedgang i salet av petroleumsprodukt

  Samla sal av petroleumsprodukt i juni enda på 725 millionar liter, ein nedgang på 5,7 prosent frå juni 2018.

  Artikkel
 • Byggevarer og dagligvarer bidro til nedgang i detaljhandelen

  Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 1,3 prosent fra april til mai 2019, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en oppgang på 1,9 prosent fra mars til april.

  Artikkel
 • Svak nedgang i varekonsumet

  Husholdningenes varekonsum falt med 0,3 prosent i mai etter et fall også måneden før, viser sesongjusterte tall. Det var flere varegrupper som bidro til nedgangen siste måned, deriblant klær og sko.

  Artikkel
 • Ein nedgang i salet på 6 prosent i mai 2019

  Samla sal av petroleumsprodukt i mai enda på 678 millionar liter, ein nedgang på 6 prosent frå mai 2018.

  Artikkel
 • Reduksjon i alkoholomsetningen for 1. kvartal 2019

  I 1. kvartal 2019 ble det omsatt 1,6 prosent mindre alkoholliter per innbygger sammenlignet med samme kvartal i 2018. Sammenligningen med fjoråret påvirkes av forskjellig tidspunkt for påskeferien.

  Artikkel
 • Biler trakk ned varekonsumet

  Husholdningenes varekonsum falt med 1,2 prosent fra mars til april 2019, viser sesongjusterte tall. Etter en sterk vekst de to foregående månedene falt bilkjøpene med 8,0 prosent i april og bidro til å trekke ned varekonsumet med 1,5 prosentpoeng.

  Artikkel