Statistikkområde

Varehandel og tjenesteyting: Varehandel

Alt innhold for delområdet varehandel

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Økte investeringer i detaljhandelen

  Etter redusert investeringsaktivitet i årets to første kvartaler økte den med drøyt 13 prosent i 3. kvartal 2019, viser sesongjusterte tall.

  Artikkel
 • Nedgang i sal av bensin og diesel

  Samla sal av petroleumsprodukt i oktober enda på 715 millionar liter, en nedgang på 5,7 prosent frå same periode i 2018.

  Artikkel
 • Svak nedgang i detaljhandelen

  Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 0,1 prosent fra august til september 2019, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en oppgang på 0,1 prosent fra juli til august.

  Artikkel
 • Stabilt varekonsum i tredje kvartal

  Husholdningenes varekonsum steg 0,3 prosent i september, viser sesongjusterte tall. Konsum av elektrisitet samt bilkjøp bidro til oppgangen. Sett under ett, var det nullvekst i varekonsumet i 3. kvartal.

  Artikkel
 • Svak nedgang i detaljhandelen

  Omsetningen fra detaljhandelen ble i 3. termin 2019 redusert med 0.8 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, mens engroshandelen økte med 1,9 prosent samme periode.

  Artikkel
 • Sal av petroleumsprodukt opp med 3,5 prosent

  Samla sal av petroleumsprodukt i september enda på 714 millionar liter, ein oppgang på vel 3,5 prosent frå same periode i 2018.

  Artikkel
 • Uendret detaljhandel

  Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene var uendret fra juli til august 2019, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en oppgang på 0,8 prosent fra juni til juli.

  Artikkel
 • Oppgang i varekonsumet

  Husholdningenes varekonsum steg 0,3 prosent i august etter et fall måneden før, viser sesongjusterte tall. Bilkjøp samt mat- og drikkevarer bidro til oppgangen.

  Artikkel
 • Sal av petroleumsprodukt ned med 3 prosent

  Samla sal av petroleumsprodukt i august enda på 722 millionar liter, ein nedgang på vel 3 prosent frå same periode i 2018.

  Artikkel
 • Svak vekst i alkoholsalget i første halvår 2019

  Sammenligner vi første halvår 2019 med samme periode i 2018, så ser vi at alkoholomsetningen har økt med 0,2 prosent.

  Artikkel
 • Oppsving for detaljhandelen

  Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 0,8 prosent fra juni til juli 2019, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 0,3 prosent fra mai til juni.

  Artikkel
 • Vekst i varekonsumet utenom bilkjøp

  Husholdningenes varekonsum falt 1,8 prosent fra juni til juli 2019, viser sesongjusterte tall. Nedgangen skyldes lave bilkjøp. Utenom bilene var det god vekst i varekonsumet.

  Artikkel
 • Fortsatt økt grensehandel

  Grensehandelen på dagsturer til utlandet økte med 9,6 prosent fra 3. kvartal 2018 til og med 2. kvartal 2019 sammenliknet med foregående firekvartalsperiode. 

  Artikkel
 • Lavere investeringer i detaljhandelen

  Etter en liten nedgang i 1. kvartal fortsetter fallet i investeringsaktiviteten med 6,9 prosent i 2. kvartal 2019, viser sesongjusterte tall.

  Artikkel
 • Lågare sal av bilbensin og autodiesel i sommer

  Samla sal av petroleumsprodukt i juli enda på 715 millionar liter, tilnærma uendra frå same periode i 2018.

  Artikkel