Fortsatt nedgang i detaljhandelen

Publisert:

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 0,8 prosent fra september til oktober 2019, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en nedgang på 0,1 prosent fra august til september.

Den langsiktige trenden i detaljomsetningsindeksen viser en jevn stigning i første halvdel av 2019, men som nå de siste månedene har snudd til en svak nedgang.

Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2015=100

Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner sesongjustert Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner trend
Jan. 2013 99.5 98.2
Feb. 2013 98.9 98.4
Mar. 2013 98.6 98.6
Apr. 2013 97.3 98.6
Mai 2013 100.1 98.7
Juni 2013 99.2 98.7
Juli 2013 98.3 98.7
Aug. 2013 98.7 98.7
Sep. 2013 99.1 98.6
Okt. 2013 98.2 98.6
Nov. 2013 98.4 98.7
Des. 2013 98.8 98.8
Jan. 2014 99.0 99.1
Feb. 2014 99.5 99.4
Mar. 2014 100.2 99.7
Apr. 2014 100.7 100.0
Mai 2014 99.8 100.1
Juni 2014 100.9 100.2
Juli 2014 99.0 100.2
Aug. 2014 99.9 100.2
Sep. 2014 100.3 100.2
Okt. 2014 100.1 100.2
Nov. 2014 100.0 100.2
Des. 2014 100.7 100.3
Jan. 2015 100.0 100.5
Feb. 2015 100.7 100.6
Mar. 2015 100.8 100.6
Apr. 2015 103.5 100.6
Mai 2015 98.8 100.5
Juni 2015 100.1 100.4
Juli 2015 100.4 100.3
Aug. 2015 100.9 100.3
Sep. 2015 100.1 100.4
Okt. 2015 100.8 100.4
Nov. 2015 100.4 100.5
Des. 2015 100.0 100.3
Jan. 2016 100.8 100.1
Feb. 2016 99.8 99.9
Mar. 2016 99.0 99.7
Apr. 2016 98.9 99.5
Mai 2016 100.0 99.4
Juni 2016 99.9 99.4
Juli 2016 99.1 99.5
Aug. 2016 99.6 99.7
Sep. 2016 99.8 99.8
Okt. 2016 101.0 100.1
Nov. 2016 100.4 100.2
Des. 2016 98.1 100.5
Jan. 2017 100.0 100.7
Feb. 2017 101.3 101.0
Mar. 2017 101.3 101.3
Apr. 2017 101.1 101.5
Mai 2017 102.7 101.7
Juni 2017 102.4 101.7
Juli 2017 102.4 101.7
Aug. 2017 101.8 101.7
Sep. 2017 101.3 101.8
Okt. 2017 101.5 101.9
Nov. 2017 103.3 102.1
Des. 2017 102.2 102.3
Jan. 2018 101.8 102.4
Feb. 2018 102.6 102.5
Mar. 2018 102.4 102.6
Apr. 2018 102.9 102.6
Mai 2018 105.3 102.7
Juni 2018 102.1 102.7
Juli 2018 102.4 102.6
Aug. 2018 102.8 102.6
Sep. 2018 102.3 102.5
Okt. 2018 102.3 102.5
Nov. 2018 103.4 102.4
Des. 2018 101.2 102.4
Jan. 2019 103.0 102.4
Feb. 2019 101.7 102.5
Mar. 2019 102.4 102.6
Apr. 2019 104.3 102.8
Mai 2019 102.9 103.0
Juni 2019 102.4 103.1
Juli 2019 103.3 103.2
Aug. 2019 103.3 103.2
Sep. 2019 103.2 103.1
Okt. 2019 102.4 103.0

Den største bidragsyteren til nedgangen i det sesongjusterte omsetningsvolumet i oktober var butikkhandel med byggevarer. Salg på bensinstasjoner hadde også en nedgang, og bidro til å forsterke nedgangen ytterligere. På den andre siden hadde dagligvarebutikkene en oppgang i omsetningsvolumet og bidro til å dempe den totale nedgangen.

Sesongjustert volum for detaljhandelsbedriftene gikk opp med 0,1 prosent i tremånedersperioden august - oktober 2019, sammenlignet med mai - juli samme år.

Svak nedgang i Norge i september mot svak økning i eurosonen

Tall fra Eurostat, statistikkontoret i EU, viste en økning i det sesongjusterte omsetningsvolumet for detaljhandelen på 0,1 prosent fra august til september i år, samlet for landene i eurosonen. I Norge i samme periode var det en nedgang på 0,1 prosent.

Kontakt