Svak vekst i alkoholsalget i første halvår 2019

Publisert:

Sammenligner vi første halvår 2019 med samme periode i 2018, så ser vi at alkoholomsetningen har økt med 0,2 prosent.

I det første halvåret av 2019 ble det omsatt for 12 605 000 alkoholliter, noe som tilsvarer 2,87 alkoholliter per innbygger, viser nye tall fra statistikken Alkoholomsetning. Alkoholomsetningen økte med 28 000 alkoholliter i forhold til samme periode i 2018, som gir en økning på 0,22 prosent. Omsetningen av vin og brennevin målt i alkoholliter har økt i denne perioden med henholdsvis 1,49 og 2,84.

Salget av øl og rusbrus har derimot blitt redusert. Omsetningen av øl ble redusert med 90 alkoholliter, noe som tilsvarer en nedgang på 1,57 prosent fra første halvår 2018 til første halvår 2019. Rusbrussalget gikk ned 4 alkoholliter, hvilket svarer til en nedgang på 0,97 prosent.

Salget målt i vareliter har sunket

Hvis vi måler salget av alkohol i vareliter så ser vi en reduksjon på 0,84 prosent fra første halvår 2018 til samme periode i år. Dette skyldes at salget av varer med høyere alkoholinnhold som vin og brennevin har økt samtidig som salget av rusbrus og øl har blitt redusert. Brennevinsalget har hatt størst økning i denne perioden med 139 000 vareliter, som tilsvarer en økning på 2,91 prosent. Vinsalget økte med 1,44 prosent vareliter. Ølsalget ble redusert med 2 073 000 vareliter, som tilsvarer en reduksjon på 1,64 prosent. Rusbrussalget ble redusert med 0,93 prosent vareliter. 

Figur 1. Omsetning av brennevin, vin, øl og rusbrus

s Brennevin Vin Øl Rusbrus
2. kvartal 2013 1021 2418 2943 169
2. kvartal 2014 1037 2610 3033 192
2. kvartal 2015 932 2267 2753 166
2. kvartal 2016 993 2480 3153 211
2. kvartal 2017 1011 2495 3118 204
2. kvartal 2018 983 2479 3292 252
2. kvartal 2019 1040 2597 3193 242

 

Kontakt