Økte investeringer i detaljhandelen

Publisert:

Etter redusert investeringsaktivitet i årets to første kvartaler økte den med drøyt 13 prosent i 3. kvartal 2019, viser sesongjusterte tall.

Selv om investeringene i detaljhandelen økte i 3. kvartal viser trenden en relativt flat utvikling de siste 3-4 årene, med mindre svingninger enn tidligere, viser nye tall for Investeringsindeks for detaljhandel.

Figur 1. Investeringsindeks for detaljhandel, sesongjustert og trend. 2005=100

Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner sesongjustert Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner trend
1. kv. 2005 94.3 90.2
2. kv. 2005 84.4 90.6
3. kv. 2005 99.4 99.3
4. kv. 2005 116.4 115.3
1. kv. 2006 120.1 118.1
2. kv. 2006 108.2 110.3
3. kv. 2006 104.7 104.2
4. kv. 2006 104.4 105
1. kv. 2007 108.8 108.7
2. kv. 2007 110.3 108.7
3. kv. 2007 103.2 105
4. kv. 2007 103.4 101.1
1. kv. 2008 99 107.3
2. kv. 2008 126.7 116.2
3. kv. 2008 112.8 113.7
4. kv. 2008 100.2 102.6
1. kv. 2009 96.6 93.2
2. kv. 2009 82.2 86.4
3. kv. 2009 84.1 80.2
4. kv. 2009 72.5 73.8
1. kv. 2010 70.7 73.5
2. kv. 2010 84.1 79
3. kv. 2010 81 87.3
4. kv. 2010 99.5 95.3
1. kv. 2011 91.8 89.5
2. kv. 2011 67 72.1
3. kv. 2011 67.2 65.5
4. kv. 2011 68.8 69
1. kv. 2012 73.9 73.6
2. kv. 2012 80.8 82.6
3. kv. 2012 95.1 88.6
4. kv. 2012 75.8 88.5
1. kv. 2013 87.5 87.8
2. kv. 2013 87.8 85.5
3. kv. 2013 75.2 77.1
4. kv. 2013 70.3 70.1
1. kv. 2014 67.6 66.8
2. kv. 2014 64.2 65.3
3. kv. 2014 67.3 66.8
4. kv. 2014 69.7 68.7
1. kv. 2015 71.2 74.2
2. kv. 2015 85.8 84
3. kv. 2015 86.3 83.5
4. kv. 2015 69.7 73.1
1. kv. 2016 71 71.7
2. kv. 2016 80.3 74.3
3. kv. 2016 67.7 74.2
4. kv. 2016 79.4 78.6
1. kv. 2017 82.8 78.9
2. kv. 2017 67.5 72.5
3. kv. 2017 74.2 72.4
4. kv. 2017 74.8 72.8
1. kv. 2018 66.4 70.1
2. kv. 2018 73.3 69.6
3. kv. 2018 69.3 73.2
4. kv. 2018 79 75.7
1. kv. 2019 73.8 74.2
2. kv. 2019 70.2 73.3
3. kv. 2019 79.4 74.8

De ujusterte tallene viser at investeringene for 3. kvartal 2019 ligger drøyt 14 prosent høyere enn tilsvarende kvartal året før.

Denne oppgangen ble drevet av betydelig økte investeringer i maskiner og inventar, med en økning på 45 prosent sammenliknet med samme kvartal i fjor. Disse investeringer utgjorde to tredeler av de totale investeringene.

For biler og andre transportmidler var nedgangen 30 prosent mens investeringer i nybygg og rehabilitering gikk ned 25 prosent fra 3. kvartal i fjor til 3. kvartal i år. Disse investeringene utgjorde henholdsvis 12 og 21 prosent av de totale investeringene i detaljhandelen.

Figur 2. Investeringer i detaljhandel etter type driftsmiddel i prosent av totale investeringer i 3. kvartal 2019

Prosent
Maskiner og inventar 66
Biler og andre transportmidler 12
Nybygg og rehabilitering 21

Kontakt