Uendret detaljhandel

Publisert:

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene var uendret fra juli til august 2019, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en oppgang på 0,8 prosent fra juni til juli.

Den langsiktige trenden i detaljomsetningsindeksen viser nå en jevn stigning siden starten av 2019.

Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2015=100

Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner sesongjustert Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner trend
Jan. 2013 99.5 98.2
Feb. 2013 98.9 98.4
Mar. 2013 98.5 98.6
Apr. 2013 97.4 98.6
Mai 2013 100.1 98.6
Juni 2013 99.2 98.7
Juli 2013 98.3 98.7
Aug. 2013 98.7 98.7
Sep. 2013 99.1 98.6
Okt. 2013 98.2 98.6
Nov. 2013 98.4 98.7
Des. 2013 98.8 98.8
Jan. 2014 98.9 99.1
Feb. 2014 99.5 99.4
Mar. 2014 100.1 99.7
Apr. 2014 100.8 100.0
Mai 2014 99.9 100.1
Juni 2014 100.9 100.2
Juli 2014 99.0 100.2
Aug. 2014 99.9 100.2
Sep. 2014 100.3 100.2
Okt. 2014 100.1 100.2
Nov. 2014 100.0 100.2
Des. 2014 100.7 100.4
Jan. 2015 100.0 100.5
Feb. 2015 100.8 100.6
Mar. 2015 100.8 100.6
Apr. 2015 103.5 100.6
Mai 2015 98.9 100.5
Juni 2015 100.1 100.3
Juli 2015 100.4 100.3
Aug. 2015 100.9 100.3
Sep. 2015 100.1 100.4
Okt. 2015 100.8 100.5
Nov. 2015 100.4 100.5
Des. 2015 100.0 100.3
Jan. 2016 100.7 100.1
Feb. 2016 99.8 99.9
Mar. 2016 98.9 99.6
Apr. 2016 98.9 99.5
Mai 2016 100.0 99.4
Juni 2016 99.9 99.4
Juli 2016 99.1 99.5
Aug. 2016 99.7 99.7
Sep. 2016 99.8 99.8
Okt. 2016 101.0 100.0
Nov. 2016 100.4 100.2
Des. 2016 98.1 100.4
Jan. 2017 100.0 100.7
Feb. 2017 101.3 101.0
Mar. 2017 101.3 101.3
Apr. 2017 101.1 101.5
Mai 2017 102.7 101.7
Juni 2017 102.4 101.7
Juli 2017 102.4 101.7
Aug. 2017 101.9 101.7
Sep. 2017 101.3 101.8
Okt. 2017 101.5 101.9
Nov. 2017 103.3 102.1
Des. 2017 102.2 102.2
Jan. 2018 101.8 102.4
Feb. 2018 102.5 102.5
Mar. 2018 102.4 102.6
Apr. 2018 102.9 102.6
Mai 2018 105.3 102.7
Juni 2018 102.2 102.7
Juli 2018 102.4 102.7
Aug. 2018 102.9 102.6
Sep. 2018 102.5 102.6
Okt. 2018 102.1 102.5
Nov. 2018 103.4 102.4
Des. 2018 101.2 102.4
Jan. 2019 102.9 102.4
Feb. 2019 101.7 102.4
Mar. 2019 102.4 102.6
Apr. 2019 104.3 102.7
Mai 2019 102.9 102.9
Juni 2019 102.5 103.1
Juli 2019 103.3 103.3
Aug. 2019 103.3 103.4

Selv om det samlede omsetningsvolumet var uendret var det et blandet bilde for de ulike bransjene. Det var først og fremst salg på bensinstasjoner som hadde en økning i sesongjustert volum i august. Klesbutikker, samt salg av fritidsbåter og sportsutstyr hadde derimot en nedgang i omsetningsvolumet, og bidro dermed til å nulle ut de positive bidragene.

Sesongjustert volum for detaljhandelsbedriftene gikk ned 0,2 prosent i tremånedersperioden juni – august, sammenlignet med mars – mai.

Kontakt