Svak nedgang i detaljhandelen

Publisert:

Omsetningen fra detaljhandelen ble i 3. termin 2019 redusert med 0.8 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, mens engroshandelen økte med 1,9 prosent samme periode.

Det ble omsatt for 87 883 millioner kroner i hele detaljhandelsnæringen 3. termin 2019 viser nye tall fra statistikken Omsetning i varehandel. Dette er en nedgang på 670 millioner sammenlignet med 3. termin i fjor. Til tross for en nedgang i omsetning for detaljhandelsnæringene totalt, har næring 47.9 «Detaljhandel utenom utsalgssted» økt med 421 millioner, som tilsvarer en økning på 10,8 prosent.

Figur 1. Omsetning i detaljhandelen, terminvis

1. termin 2. termin 3. termin 4. termin 5. termin 6. termin
2015 65 72 80 80 77 88
2016 68 74 83 82 78 91
2017 69 76 86 84 80 94
2018 71 77 89 86 80 96
2019 72 79 88

Engroshandelen har økt med 1,9 prosent fra 3. termin 2018 til samme periode i år. Næring 46.7 «Engroshandel med spesialisert vareutvalg ellers» er den næringen som har hatt størst økning, på 6,4 %. Til tross for en økning i engrosnæringene totalt, ser vi en nedgang i næring 46.4 «Engroshandel med husholdningsvarer til personlig bruk». Omsetningen til denne næringen har blitt redusert med 5,2 prosent, som tilsvarer 1 317 millioner kroner.

Kontakt