Svak nedgang i detaljhandelen

Publisert:

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 0,1 prosent fra august til september 2019, viser sesongjusterte tall. Dette skjer etter en oppgang på 0,1 prosent fra juli til august.

Den langsiktige trenden i detaljomsetningsindeksen viser nå en jevn stigning siden starten av 2019, men med en utflating de siste to månedene.

Figur 1. Detaljomsetningen i volum, sesongjustert og trend. 2015=100

Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner sesongjustert Detaljhandel eksklusiv salg av motorvogner trend
Jan. 2013 99.5 98.2
Feb. 2013 98.9 98.4
Mar. 2013 98.6 98.6
Apr. 2013 97.3 98.6
Mai 2013 100.1 98.7
Juni 2013 99.2 98.7
Juli 2013 98.3 98.7
Aug. 2013 98.7 98.7
Sep. 2013 99.1 98.6
Okt. 2013 98.2 98.6
Nov. 2013 98.4 98.7
Des. 2013 98.8 98.8
Jan. 2014 98.9 99.1
Feb. 2014 99.5 99.4
Mar. 2014 100.2 99.7
Apr. 2014 100.7 99.9
Mai 2014 99.8 100.1
Juni 2014 100.9 100.2
Juli 2014 99.0 100.2
Aug. 2014 99.9 100.2
Sep. 2014 100.3 100.2
Okt. 2014 100.1 100.2
Nov. 2014 100.0 100.2
Des. 2014 100.7 100.3
Jan. 2015 100.0 100.5
Feb. 2015 100.7 100.6
Mar. 2015 100.8 100.6
Apr. 2015 103.5 100.6
Mai 2015 98.8 100.5
Juni 2015 100.1 100.3
Juli 2015 100.4 100.3
Aug. 2015 100.9 100.3
Sep. 2015 100.1 100.4
Okt. 2015 100.8 100.4
Nov. 2015 100.4 100.4
Des. 2015 100.0 100.3
Jan. 2016 100.7 100.1
Feb. 2016 99.8 99.9
Mar. 2016 98.9 99.6
Apr. 2016 98.9 99.5
Mai 2016 100.0 99.4
Juni 2016 99.9 99.4
Juli 2016 99.1 99.5
Aug. 2016 99.7 99.7
Sep. 2016 99.8 99.8
Okt. 2016 100.9 100.0
Nov. 2016 100.4 100.2
Des. 2016 98.1 100.4
Jan. 2017 100.0 100.7
Feb. 2017 101.3 101.0
Mar. 2017 101.3 101.3
Apr. 2017 101.1 101.5
Mai 2017 102.7 101.7
Juni 2017 102.4 101.7
Juli 2017 102.4 101.7
Aug. 2017 101.9 101.7
Sep. 2017 101.3 101.8
Okt. 2017 101.4 101.8
Nov. 2017 103.3 102.0
Des. 2017 102.2 102.2
Jan. 2018 101.8 102.4
Feb. 2018 102.5 102.5
Mar. 2018 102.4 102.6
Apr. 2018 102.9 102.7
Mai 2018 105.3 102.7
Juni 2018 102.2 102.7
Juli 2018 102.4 102.7
Aug. 2018 102.9 102.6
Sep. 2018 102.4 102.5
Okt. 2018 102.1 102.4
Nov. 2018 103.4 102.4
Des. 2018 101.2 102.3
Jan. 2019 102.9 102.4
Feb. 2019 101.7 102.5
Mar. 2019 102.4 102.6
Apr. 2019 104.3 102.8
Mai 2019 103.0 103.0
Juni 2019 102.5 103.1
Juli 2019 103.3 103.3
Aug. 2019 103.4 103.4
Sep. 2019 103.3 103.4

Den viktigste faktoren bak nedgangen i det sesongjusterte omsetningsvolumet i september var redusert salg i dagligvarebutikker. Butikker innenfor byggevarehandel bidro også noe på nedsiden. Butikker med salg av sportsutstyr og fritidsbåter hadde derimot en økning i omsetningsvolumet, og bidro dermed til å dempe den totale nedgangen.

Tremånedersendring: Vekst for norsk netthandel i 3. kvartal

Sesongjustert volum for detaljhandelsbedriftene var uendret i 3. kvartal, sammenlignet med 2. kvartal. For kvartalet sett under ett var det særlig butikkhandel med møbler, belysningsutstyr og andre innredningsartikler som hadde redusert salgsvolum, mens dagligvare og salg fra norske netthandelsbutikker hadde økt salgsvolum.

Kontakt