Annen tjenesteyting, strukturstatistikk2016, foreløpige tall

Innhold

Arkiv for Annen tjenesteyting, strukturstatistikk - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
2. november 2018 2017 2017
2. november 2017 2016 2016
2. november 2016 2015 Nedgang for reparasjoner
2. november 2015 2014 Vekst for reparasjoner
4. november 2014 2013 Reparasjoner for 2,3 milliarder kroner
4. november 2013 2012 Vekst innenfor reparasjoner
5. november 2012 2011 Reparerte for 2,1 milliarder
2. november 2011 2010 Reparerte for 2,1 milliarder
4. november 2010 2009 Uendret omsetning for reparasjoner
29. oktober 2009 2008 2,8 milliarder kroner til reparasjoner
29. oktober 2008 2007 12,8 milliarder kroner til personlig tjenesteyting
30. oktober 2007 2006 Oppgang innenfor personlig tjenesteyting
1. november 2006 2005 11 milliarder kroner innenfor personlig tjenesteyting

Arkiv for Annen tjenesteyting, strukturstatistikk - årlig, foreløpige tall

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
2. november 2018 2017 2017
2. november 2017 2016 2016
2. november 2016 2015 Nedgang for reparasjoner
2. november 2015 2014 Vekst for reparasjoner
4. november 2014 2013 Reparasjoner for 2,3 milliarder kroner
4. november 2013 2012 Vekst innenfor reparasjoner
5. november 2012 2011 Reparerte for 2,1 milliarder
2. november 2011 2010 Reparerte for 2,1 milliarder
4. november 2010 2009 Uendret omsetning for reparasjoner
29. oktober 2009 2008 2,8 milliarder kroner til reparasjoner
29. oktober 2008 2007 12,8 milliarder kroner til personlig tjenesteyting
30. oktober 2007 2006 Oppgang innenfor personlig tjenesteyting
1. november 2006 2005 11 milliarder kroner innenfor personlig tjenesteyting