188015_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/stjenester/aar-forelopige
188015
Reparasjoner for 2,3 milliarder kroner
statistikk
2014-11-04T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
stjenester, Annen tjenesteyting, strukturstatistikk, reparasjonsvirksomhet, personlig tjenesteyting, foretak, sysselsatte, omsetningTjenesteyting, Varehandel og tjenesteyting
false

Annen tjenesteyting, strukturstatistikk2013, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Reparasjoner for 2,3 milliarder kroner

Foretakene innenfor næringen reparasjon av datamaskiner og varer til personlig bruk omsatte for 2,3 milliarder kroner i 2013. Dette er en vekst på 2,6 prosent sammenliknet med 2012.

Strukturstatistikk for annen tjenesteyting. Foreløpige tall
Foreløpige tallEndelige tall
20132012
 
Næringsområde S (næring 95-96)
Antall foretak11 57411 241
Antall sysselsatte25 35624 817
Omsetning (Mill. kr)16 759,315 992,8
Figur 1. Omsetning, etter næringshovedgruppe. Reparasjoner av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk. Foretak. 2013

Sysselsetting og antall bedrifter innenfor ‘reparasjon av datamaskiner og varer til personlig bruk’ gikk ned med henholdsvis 2,2 prosent og 1,5 prosent. Foretak som reparerer datamaskiner og kommunikasjonsutstyr, omsatte for 1,2 milliarder kroner, en vekst på 3,4 prosent. Sysselsettingen gikk ned med 4,2 prosent, til 1 120 personer.

Foretakene innenfor næringshovedgruppen ‘reparasjoner av husholdningsvarer og varer til personlig bruk’ omsatte i 2013 for 1 milliard kroner og sysselsatte 1 291 personer. Det er omtrent uendret fra 2012.

Foretakene innenfor annen personlig tjenesteyting hadde i 2013 en omsetning på 14,5 milliarder kroner, som utgjør en vekst på 5,1 prosent i forhold til 2012. Sysselsettingen steg med 2,7 prosent til, 22 945 personer.