9929_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/stjenester/arkiv
9929
2,8 milliarder kroner til reparasjoner
statistikk
2009-10-29T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
stjenester, Annen tjenesteyting, strukturstatistikk, reparasjonsvirksomhet, personlig tjenesteyting, foretak, sysselsatte, omsetningTjenesteyting, Varehandel og tjenesteyting
false

Annen tjenesteyting, strukturstatistikk2008, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

2,8 milliarder kroner til reparasjoner

Foretakene innenfor næringen reparasjoner av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk omsatte for 2,8 milliarder kroner i 2008. Det tilsvarer en økning på 4,9 prosent fra året før.

Reparasjoner av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk. Foretak. Omsetning, etter næringshovedgruppe. 2008. Prosent

Antall foretak innenfor disse næringene økte med 2,5 prosent til 1 362 i 2008. Antall sysselsatte steg med 2,0 prosent til 2 694.

Vekst innenfor annen personlig tjenesteyting

Foretakene innenfor annen personlig tjenesteyting, som blant annet driver med vaskeri- og renserivirksomhet, frisering og skjønnhetspleie, begravelsesbyråvirksomhet og virksomhet knyttet til kroppspleie, hadde en omsetning i 2008 på 11,5 milliarder, hvilket tilsvarer en vekst på 8,4 prosent..

Foreløpige tall

Strukturstatistikk, foreløpige tall, blir bare publisert på foretaksnivå. Videre publiseres bare antall foretak, sysselsetting og omsetning. Tallene for foretak vil som regel vise andre verdier enn tallene for bedrifter. Årsaken er at foretak som er registrerte med hovedaktivitet i en næring kan ha bedrifter med virksomhet i andre næringer. Datagrunnlaget er ikke like grundig revidert som det vil være ved publisering av endelige tall i mai 2010.

Viktig melding: Overgang til ny næringsklassifisering

Fra januar 2009 brukes en ny versjon av norsk Standard for næringsgruppering (SN2007), en nomenklatur for klassifisering av bedrifter og foretak i ulike næringer. Strukturstatistikken for 2008 publiseres etter både ny og gammel standard. Tallene for 2007 publiseres også etter ny standard. Reparasjon av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk er nå samlet i en egen næring i den nye standarden. For generell informasjon om overgang til ny standard klikk her .

Tabeller: