9931_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/stjenester/arkiv
9931
12,8 milliarder kroner til personlig tjenesteyting
statistikk
2008-10-29T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
stjenester, Annen tjenesteyting, strukturstatistikk, reparasjonsvirksomhet, personlig tjenesteyting, foretak, sysselsatte, omsetningTjenesteyting, Varehandel og tjenesteyting
false

Annen tjenesteyting, strukturstatistikk2007, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

12,8 milliarder kroner til personlig tjenesteyting

Foretakene innenfor næringen personlig tjenesteyting omsatte for 12,8 milliarder kroner i 2007. Det tilsvarer en økning på 11,1 prosent fra året før.

Antall foretak økte med 4,6 prosent til 9 513. Antall sysselsatte steg med 5,4 prosent, til 23 736.

Næringen personlig tjenesteyting består av følgende næringsgrupper:

93.01 Vaskeri og renserivirksomhet

93.02 Frisering og annen skjønnhetspleie

93.03 Begravelsesbyråvirksomhet og drift av kirkegårder og krematorier

93.04 Helsestudio-, massasje- og solstudiovirksomhet

93.05 Personlig tjenesteyting ellers

Foreløpige tall

Strukturstatistikk, foreløpige tall, blir bare publisert på foretaksnivå. Videre publiseres bare antall foretak, sysselsetting og omsetning. Tallene for foretak vil som regel vise andre verdier enn tallene for bedrifter. Årsaken er at foretak som er registrert med hovedaktivitet i en næring, kan ha bedrifter med virksomhet i andre næringer. Datagrunnlaget er ikke like grundig revidert som det vil være ved publisering av endelige tall i mai 2009.

Tabeller: