318037_tabell_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/stjenester/aar-forelopige
318037_tabell
statistikk
2017-11-02T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
false

Annen tjenesteyting, strukturstatistikk2016, foreløpige tall

Innhold