9937_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/stjenester/arkiv
9937
Uendret omsetning for reparasjoner
statistikk
2010-11-04T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
stjenester, Annen tjenesteyting, strukturstatistikk, reparasjonsvirksomhet, personlig tjenesteyting, foretak, sysselsatte, omsetningTjenesteyting, Varehandel og tjenesteyting
false

Annen tjenesteyting, strukturstatistikk2009, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Uendret omsetning for reparasjoner

Foretakene innenfor næringen reparasjoner av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk omsatte for 2,8 milliarder kroner i 2009. Dette er uendret i forhold til 2008.

Reparasjoner av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk. Foretak. Omsetning etter næringshovedgruppe. 2009

Antall foretak i denne næringen gikk imidlertid ned med 4,6 prosent til knappe 1 290 i fjor. Antall sysselsatte var samme år snaut 2 620, som er en nedgang på 2,8 prosent.

Vekst innenfor annen personlig tjenesteyting

Foretakene innenfor annen personlig tjenesteyting, som blant annet driver med vaskeri- og renserivirksomhet, frisering og skjønnhetspleie samt begravelsesvirksomhet, hadde en omsetning i 2009 på 12 milliarder kroner, hvilket tilsvarer en vekst på 5,7 prosent fra året før.

Foreløpige tall

Strukturstatistikk, foreløpige tall, blir bare publisert på foretaksnivå. Videre publiseres bare antall foretak, sysselsetting og omsetning. Tallene for foretak vil som regel vise andre verdier enn tallene for bedrifter. Årsaken er at foretak som er registrerte med hovedaktivitet i én næring, også kan ha bedrifter med virksomhet i andre næringer. Datagrunnlaget er ikke like grundig revidert som det vil være ved publisering av endelige tall i mai 2011.

Avvik mellom foreløpige og endelige tall

For 2008 var antall foretak innenfor annen tjenesteyting 0,1 prosent lavere ved publisering av endelige tall enn for de foreløpige tallene. De endelige tallene for omsetning og sysselsetting var henholdsvis 1,5 og 1,8 prosent lavere i 2008, sammenlignet med foreløpige tall.

Tabeller: