9933_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/stjenester/arkiv
9933
Oppgang innenfor personlig tjenesteyting
statistikk
2007-10-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
stjenester, Annen tjenesteyting, strukturstatistikk, reparasjonsvirksomhet, personlig tjenesteyting, foretak, sysselsatte, omsetningTjenesteyting, Varehandel og tjenesteyting
false

Annen tjenesteyting, strukturstatistikk2006, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Oppgang innenfor personlig tjenesteyting

Foretakene innenfor næringen personlig tjenesteyting omsatte for 11,6 milliarder kroner i 2006. Det tilsvarer en økning på 7,7 prosent fra året før.

Antall foretak og sysselsatte steg med henholdsvis 226 og 1 039. Det tilsvarer en vekst på henholdsvis 2,5 og 4,4 prosent. Totalt var det 9 149 foretak innenfor personlig tjenesteyting i 2006, mens antall sysselsatte var 24 635.

Foreløpige tall

Strukturstatistikk, foreløpige tall, blir bare publisert på foretaksnivå. Videre publiseres bare antall foretak, sysselsetting og omsetning. Tallene for foretak vil som regel vise andre verdier enn tallene for bedrifter. Årsaken er at foretak som er registrerte med hovedaktivitet i en næring, kan ha bedrifter med virksomhet i andre næringer. Datagrunnlaget er ikke like grundig revidert som det vil være ved publisering av endelige tall i mai 2008.

Næringen Personlig tjenesteyting består av følgende næringsgrupper

93.01 Vaskeri og renserivirksomhet

93.02 Frisering og annen skjønnhetspleie

93.03 Begravelsesbyråvirksomhet og drift av kirkegårder og krematorier

93.04 Helsestudio-, massasje- og solstudiovirksomhet

93.05 Personlig tjenesteyting ellers

Tabeller: