269267_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/stjenester/aar-forelopige
269267
Nedgang for reparasjoner
statistikk
2016-11-02T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
stjenester, Annen tjenesteyting, strukturstatistikk, reparasjonsvirksomhet, personlig tjenesteyting, foretak, sysselsatte, omsetningTjenesteyting, Varehandel og tjenesteyting
false
Nedgang for reparasjoner av datamaskiner og kommunikasjonsutstyr

Annen tjenesteyting, strukturstatistikk2015, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang for reparasjoner

Foretakene som reparerer datamaskiner og varer til personlig bruk, omsatte for 2,3 milliarder kroner i 2015. Dette er en nedgang på 3,4 prosent fra 2014.

Strukturstatistikk for annen tjenesteyting. Foreløpige tall
Foreløpige tallEndelige tall
20152014
 
Næringsområde S (næring 95-96)
Antall foretak12 93412 118
Antall sysselsatte27 19825 732
Omsetning (Mill. kr)17 965,217 332,5
Figur 1. Annen tjenesteyting, 2015*. Klikk på bildet for større versjon.

Det var næringshovedgruppen reparasjon av datamaskiner og kommunikasjonsutstyr som alene bidro til dette, med en nedgang i omsetningen på 6,4 prosent i forhold til 2014. Sysselsettingen gikk ned med 4 prosent til 2 297 personer.

Foretakene innenfor annen personlig tjenesteyting, som består av vaskeri- og renserivirksomhet, frisering og skjønnhetspleie samt begravelsesvirksomhet, hadde i 2015 en omsetning på 15,7 milliarder kroner. Det er en vekst på 4,8 prosent i forhold til 2014. Sysselsettingen utgjorde 23 340 personer, en vekst på 6,7 prosent.

Nytt datagrunnlag for sysselsettingÅpne og lesLukk

Strukturstatistikken er fra og med 2015 basert på et nytt datagrunnlag for lønnstakere. Hovedkilden fram til og med 2014 var NAVs Arbeidstakerregister (Aa-registeret). I 2015 ble rapporteringen til NAV til dette registeret samordnet med rapportering av lønns- og personelldata til Skatteetaten og SSB. Det felles rapporteringssystemet kalles a-ordningen. A-ordningen gir generelt et bedre datagrunnlag ved at det er mer korrekt på individnivå, samt at det dekker flere lønnstakerforhold enn Aa-registeret. I Aa-registeret var ikke ansatte som arbeidet mindre enn 4 timer per uke i gjennomsnitt inkludert.