9935_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/stjenester/arkiv
9935
11 milliarder kroner innenfor personlig tjenesteyting
statistikk
2006-11-01T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
stjenester, Annen tjenesteyting, strukturstatistikk, reparasjonsvirksomhet, personlig tjenesteyting, foretak, sysselsatte, omsetningTjenesteyting, Varehandel og tjenesteyting
false

Annen tjenesteyting, strukturstatistikk2005, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

11 milliarder kroner innenfor personlig tjenesteyting

Foretakene innenfor personlig tjenesteyting omsatte for 10,8 milliarder kroner i 2005, en økning på 7,3 prosent fra året før.

Antall foretak og sysselsatte økte med henholdsvis 290 og 823, og dette tilsvarer en økning på 3,4 og 3,5 prosent. Det var totalt 8 922 foretak innenfor personlig tjenesteyting i 2005, mens antall sysselsatte var 24 137.

Foreløpige tall

Strukturstatistikk, foreløpige tall, blir bare publisert på foretaksnivå. Videre publiseres bare antall foretak, sysselsetting og omsetning. Tallene for foretak vil som regel vise andre verdier enn tallene for bedrifter. Årsaken er at foretak som er registrerte med hovedaktivitet i en næring kan ha bedrifter med virksomhet i andre næringer. Datagrunnlaget er ikke like grundig revidert som det vil være ved publisering av endelige tall i juni 2007.

Tabeller: