410368
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/ftot/aar
410368
statistikk
2020-05-25T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
ftot, Næringslivstjenester, omsetning etter tjenestetyper, juridisk tjenesteyting, regnskapstjenester, revisjonstjenester, skatterådgivning, bedriftsrådgivning, markeds- og opinionsundersøkelser, arkitekttjenester, teknisk konsulentvirksomhet, reklamevirksomhet, medieformidling, rekruttering og utleie av arbeidskraftTjenesteyting, Varehandel og tjenesteyting
true

Næringslivstjenester, omsetning etter tjenestetyper

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

28,1 %

utleie av arbeidskraft knyttet til bygg- og anlegg sin andel av total omsetningen innenfor arbeidskrafttjenester for 2018

Næring 78 Formidling og utleie av arbeidskraft. Omsetning etter tjenestetype. Foretak.
2018
78 Arbeidskrafttjenester78.100 Rekruttering og formidling av arbeidskraft78.200 Utleie av arbeidskraft
Millioner kronerAndelMillioner kronerAndelMillioner kronerAndel
I ALT38 082,6100,01 715,4100,036 367,2100,0
01 Rekruttering av arbeidskraft2 255,95,91 575,691,9680,31,9
01.01 Rekruttering av ledende personale844,02,2715,341,7128,70,4
01.02 Rekruttering av øvrig personale1 411,93,7860,350,2551,61,5
02 Utleie av arbeidskraft34 663,091,042,32,534 620,795,2
02.01 Databehandling og telekommunikasjon942,82,50,00,0942,82,6
02.02 Annet kontorarbeid3 737,59,80,00,03 737,510,3
02.03 Butikkarbeid, engroshandel og annet salgsarbeid385,71,00,00,0385,71,1
02.04 Industri og produksjon5 626,114,80,00,05 626,115,5
02.05 Hotell, restaurant og kjøkken/kantine669,11,80,00,0669,11,8
02.06 Helse2 019,95,30,00,02 019,95,6
02.07 Transport, lager og logistikk1 821,64,80,00,01 821,65,0
02.08 Bygg og anlegg10 686,728,10,00,010 686,729,4
02.09 Annet8 773,523,042,32,58 731,224,0
03 Andre tjenester i forbindelse med formidling av arbeidskraft544,21,410,10,6534,11,5
04 Annet619,61,687,45,1532,21,5

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Næring 70.2 Bedriftsrådgivning. Omsetning etter tjenestetype. Foretak.

Næring 70.2 Bedriftsrådgivning. Omsetning etter tjenestetype. Foretak.
2018
70.2 Administrativ rådgivning70.210 PR og kommunikasjonstjenester70.220 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning
Millioner kronerAndelMillioner kronerAndelMillioner kronerAndel
I ALT24 741,0100,02 904,7100,021 836,3100,0
01 Bedriftsrådgivning23 273,694,12 779,195,720 494,593,9
01.1 Public relations (PR) og kommunikasjonstjenester2 448,29,92 313,879,7134,40,6
01.2 Strategisk rådgivning og organisasjonsutvikling8 137,432,90,00,08 137,437,3
01.3 Finansiell rådgivning2 142,98,70,00,02 142,99,8
01.4 Human resources management2 441,69,935,21,22 406,411,0
01.5 Rådgivning innenfor markedsføring1 182,24,8258,08,9924,24,2
01.6 Produksjonsledelse508,92,10,00,0508,92,3
01.7 Rådgivning innenfor distribusjon og logistikk554,62,20,00,0554,62,5
01.8 Rådgivning i forbindelse med arbeidsprosesser1 704,46,90,00,01 704,47,8
01.9 Prosjektledese eksklusiv bygg og anlegg1 674,76,80,00,01 674,77,7
01.10 Annen bedriftsrådgivning2 478,610,0172,05,92 306,610,6
02 Tjenester tilknyttet oppbygging av merkevarer eller franchisekonsepter0,00,00,00,00,00,0
03 Annet1 467,45,9125,64,31 341,86,1

Tabell 2 
Næring 69.1 Juridisk tjenesteyting. Omsetning etter tjenestetype. Foretak

Næring 69.1 Juridisk tjenesteyting. Omsetning etter tjenestetype. Foretak
2018
Millioner kronerProsent
I ALT18 096,9100,0
01 Juridisk rådgivning og representasjon innen strafferett1 569,78,7
02 Juridisk rådgivning og representasjon innen forretningsrett10 736,359,3
03 Juridisk rådgivning og representasjon innen arbeidsrett940,55,2
04 Juridisk rådgivning og representasjon innen sivilrett3 598,119,9
05 Tjenester knyttet til patenter og opphavsrettigheter138,00,8
06 Notartjenester31,30,2
07 Tjenester som involverer voldgift eller mekling183,71,0
08 Juridiske tjenester tilknyttet auksjoner0,00,0
09 Andre Juridiske tjenester782,44,3
10 Annet116,90,6

Tabell 3 
Næring 73.2 Markeds- og opinionsundersøkelser. Omsetning, etter tjenestetype. Foretak

Næring 73.2 Markeds- og opinionsundersøkelser. Omsetning, etter tjenestetype. Foretak
2018
Millioner kronerAndel
I ALT1 359,7100,0
1 Markedsforskning og -undersøkelse1 209,388,9
1.01 Kvalitative undersøkelser127,49,4
1.02 Kvantitative ad-hoc undersøkelser461,633,9
1.03 Kvantitative løpende undersøkelser539,039,6
1.04 Markedsforskning (ikke undersøkelser)81,46,0
2 Meningsmålinger18,81,4
3 Annet131,69,7

Tabell 4 
Næring 71.2 Teknisk prøving og analyse. Omsetning, etter tjenestetype. Foretak.

Næring 71.2 Teknisk prøving og analyse. Omsetning, etter tjenestetype. Foretak.
2018
Millioner kronerAndel
I ALT16 973,0100,0
1 Tjenester tilknyttet teknisk testing og analyse16 321,196,2
1.1 Testing og analyse av sammensetning og renhet376,32,2
1.2 Testing og analyse av fysiske egenskaper9 331,055,0
1.3 Testing og analyse av integrerte mekaniske og elektriske systemer315,81,9
1.4 Tjenester tilknyttet teknisk inspeksjon av motorkjøretøyer186,21,1
1.5 Sertifisering2 117,012,5
1.6 Andre tjenester tilknyttet teknisk prøving, inspeksjon og analyse3 994,823,5
2 Annet651,93,8

Tabell 5 
Næring 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet. Omsetning, etter tjenestetype. Foretak

Næring 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet. Omsetning, etter tjenestetype. Foretak
2018
71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet71.11 Arkitektvirksomhet71.12 Teknisk konsulentvirksomhet
Millioner kronerAndelMillioner kronerAndelMillioner kronerAndel
I ALT106 946,7100,08 673,7100,098 273,0100,0
1 Arkitekttjenester9 545,68,97 206,183,12 339,52,4
1.01 Planlegging og tegninger for arkitektoniske formål2 551,92,41 537,617,71 014,31,0
1.02 Arkitekttjenester knyttet til utforming av alle typer byggverk4 154,33,93 645,542,0508,80,5
1.03 Generelle rådgivende arkitekttjenester454,50,4270,63,1183,90,2
1.04 Landskapsarkitektur1 568,41,51 081,112,5487,30,5
1.05 Arkitekttjenester knyttet til restaurering av historiske bygninger816,40,8671,37,7145,10,1
2 By- og arealplanlegging837,10,8565,06,5272,10,3
3 Ingeniørtjenester65 666,161,4756,28,764 909,966,1
3.01 Generelle rådgivende ingeniørtjenester9 758,19,193,01,19 665,19,8
3.02 Ingeniørtjenester i forbindelse med byggeprosjekter9 790,29,2460,05,39 330,29,5
3.03 Ingeniørtjenester innenfor kraft og energi15 722,514,712,60,115 709,916,0
3.04 Ingeniørtjenester innenfor samferdsel7 123,56,741,20,57 082,37,2
3.05 Ingeniørtjenester innenfor vann, kloakk og drenering2 259,42,133,60,42 225,82,3
3.06 Ingeniørtjenester innenfor industri og produksjon9 743,39,10,00,09 743,39,9
3.07 Ingeniørtjenester innenfor telekommunikasjon og kringkasting881,40,80,00,0881,40,9
3.08 Ingeniørtjenester innenfor gjenvinning av avfall736,20,70,00,0736,20,7
3.09 Ingeniørtjenester innenfor andre prosjekter3 031,52,829,00,33 002,53,1
3.10 Konsulenttjenester knyttet til kart/landmåling1 173,21,169,10,81 104,11,1
3.11 Annen type ingeniør- og teknisk konsulenttjenester5 446,75,117,60,25 429,15,5
4 Prosjektledertjenester for konstruksjon av byggetekniske arbeider8 016,27,552,50,67 963,78,1
5 Geologiske, geofysiske og lignende konsulenttjenester17 577,016,414,70,217 562,317,9
9 Annet5 304,65,079,10,95 225,55,3

Tabell 6 
Næring 69.2 Regnskap, revisjon og skatterådgivning. Omsetning etter tjenestetype. Foretak.

Næring 69.2 Regnskap, revisjon og skatterådgivning. Omsetning etter tjenestetype. Foretak.
2018
69.2 Regnskap, revisjon og skatterådgivning69.201 Regnskap og bokføring69.202 Revisjon69.203 Skatterådgivning
Millioner kronerAndelMillioner kronerAndelMillioner kronerAndelMillioner kronerAndel
I ALT29 310,0100,016 056,0100,013 234,1100,019,7100,0
01 Revisjon9 017,130,815,00,19 002,168,00,00,0
02 Regnskap16 887,457,615 100,594,01 786,813,50,00,0
02.1 Regnskapstjenester eksklusiv selvangivelser3 465,411,83 132,019,5333,42,50,00,0
02.2 Bokføringstjenester8 913,130,48 319,451,8593,74,50,00,0
02.3 Teknisk bistand ved utarbeidelse av regnskap og ligningspapirer2 603,18,91 793,911,2809,16,10,00,0
02.4 Lønningstjenester1 905,86,51 855,111,650,60,40,00,0
03 Skatterådgivning inklusiv selvangivelser1 620,75,5733,34,6873,66,613,870,1
04 Rådgivning i forbindelse med insolvens/konkurser244,90,857,50,4187,41,40,00,0
05 Annet1 539,95,3149,70,91 384,210,55,929,9

Om statistikken

Formålet med statistikken er å gi detaljert informasjon om tjenestetypene som produseres i ulike næringer innen forretningsmessig tjenesteyting.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Foretak

I Standard for næringsgruppering (SN) er et foretak den minste kombinasjon av juridiske enheter som produserer varer eller tjenester, og som til en viss grad har selvstendig beslutningsmyndighet.

Omsetning

Omsetning er definert som enhetens driftsinntekter fratrukket offentlige tilskudd, spesielle offentlige avgifter vedrørende salget og gevinst ved salg av anleggsmidler. Skatter og avgifter er inkludert, men ikke merverdiavgift.

Standard klassifikasjoner

Gjeldende standard for næringsgruppering (SN2007) bygger på EUs næringsstandard NACE Rev. 2. Den finnes på www.ssb.no/nace/

Tjenestetyper

Tjenestetypene som omsetningen fordeles etter, samsvarer til en viss grad med EU sin nye produktklassifisering (CPA) som vil bli tatt i bruk fra og med 2008, men er ikke like detaljert.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for næringslivets strukturer

Regionalt nivå

Nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Statistikken publiseres normalt 16 måneder etter referanseårets utløp.

Statistikken publiseres etter følgende syklus:

Årlig:

Næring 69.1 Juridisk tjenesteyting.

Næring 69.2 Regnskap, revisjon og skatterådgivning.

Næring 70.2 Administrativ rådgivning

Næring 71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet

Næring 71.2 Teknisk prøving og analyse

Næring 73.1 Annonse- og reklamevirksomhet.

Næring 73.2 Markeds- og opinionsundersøkelser

Næring 78 Arbeidskrafttjenester

Næring 69.1, 69.2, 70.2, 73.1 og 78 ble samlet inn for referanseåret 2008. Næring 71.1, 71.2, 73.1, 73.2 og 78 ble samlet inn for referanseåret 2009.

Internasjonal rapportering

Rapportering til Eurostat

Etter ny Rådsforordning skal det rapporteres årlig for næringene 73.1 og 78, mens næringene 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2 og 73.2 rapporteres annet hvert år.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata, informasjon om utvalgsenheter og populasjon lagres midlertidig i programspråket SAS og langtidslagres som tekstfiler.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikken er å gi detaljert informasjon om tjenestetypene som produseres i ulike næringer innen forretningsmessig tjenesteyting.

Statistikken tilfredsstiller kravene i EUs forordning for strukturstatistikk, annex 8. Statistikken ble første gang publisert i 2006, for referanseåret 2004

Brukere og bruksområder

Statistikken benyttes bl.a. av offentlige etater og ulike bransjeforeninger. Statistikken brukes også til å gi vektinformasjon i forbindelse med utvikling av nye prisindekser innen forretningsmessig tjenesteyting. Nasjonalregnskapet etterspør mer detaljert statistikk innen tjenestesektoren og vil derfor være en viktig bruker av tallmaterialet.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl.08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest 3 måneder før i Statistikkalenderen.

Likebehandlingsprinsippet

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken er en del av Statistisk sentralbyrås næringsstatistikk som dekker de fleste næringer. Statistikken brukes som grunnlag for beregning av vekter i forbindelse med utarbeidelse av prisindekser for tjenestenæringene. Nasjonalregnskapet etterspør mer detaljert statistikk innen tjenestesektoren og vil derfor være en viktig bruker av tallmaterialet.

Lovhjemmel

Statistikkloven §2-2, §2-3 og §3-2.

EØS-referanse

Rådsforordning nr. 58/97 av 20. desember 1996, endret mars 2008 til (EC) No. 295/2008 of the European Parliament.

Produksjon

Omfang

Statistikken er inndelt etter standard for næringsgruppering og omfatter næringene:

69.1 Juridisk tjenesteyting

69.2 Regnskap, revisjon og skatterådgivning

70.2 Bedriftsrådgivning

71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet

71.2 Teknisk prøving og analyse

73.1 Annonse- og reklamevirksomhet

73.2 Markeds- og opinionsundersøkelser

78 Arbeidskrafttjenester

De aller fleste foretak innenfor de ovennevnte næringene er med i populasjonen dersom de er registrert med aktiv virksomhet i Norge i statistikkåret.

Unntaket er foretak innenfor stats- og trygdeforvaltningen, fylkeskommuner og kommuner. Disse foretakene må ikke forveksles med foretak innenfor statens forretningsdrift, statlig eide foretak, statsforetak, kommunal forretningsdrift og selvstendige kommuneforetak som er med i statistikken dersom de driver virksomhet som faller inn under næringene over.

Observasjonsenheten er foretak.

Datakilder og utvalg

Data innhentes direkte fra foretakene gjennom en egen skjemaundersøkelse. I tillegg hentes informasjon om omsetning fra det enkelte foretak fra den årlige strukturstatistikken.

Populasjonen består av alle aktive foretak i næringsområdet i statistikkåret. Populasjonen er inndelt i delpopulasjoner, kalt strata, etter kriteriene næring og antall sysselsatte. Enkelte strata fulltelles, fra andre blir det trukket et representativt antall foretak. Disse foretakene er de samme som trekkes til den årlige strukturstatistikken. Fra foretakene i utvalget innhentes omsetning fordelt på ulike tjenestetyper. For de andre foretakene innhentes total omsetning fra strukturstatistikken.

Datainnsamling, editering og beregninger

Data blir samlet inn elektronisk på Internett eller ved hjelp av postalt spørreskjema for de som ønsker det. Skjemaene blir sendt ut i månedsskiftet april/mai etter statistikkårets utløp, med 4 til 5 ukers svarfrist. Foretak som ikke svarer på den første henvendelsen, blir fulgt opp skriftlig i opptil 6 måneder etter svarfristens utløp. Foretak som ikke svarer, blir ilagt tvangsmulkt.

Det er foretatt kontroller og opprettinger av de utfylte spørreskjemaene. Særlig kritiske kontrollstørrelser er næringskode og fordeling av omsetning på ulike tjenestetyper.

Editering av datamaterialet foretas etter kontroller mot fjorårstall, andre tilgjengelige kilder som for eksempel Internett og etter rådføring med oppgavegiver der det er nødvendig.2

For de foretakene i utvalget, hvor det foreligger fullstendig næringsoppgave med tilleggsskjema, er ingen variabler estimerte.

For foretakene utenfor utvalget hentes total omsetning fra strukturstatikken. Omsetningen brytes ned på de ulike tjenestetyper etter nøkler basert på foretak i utvalget i samme strata (næring og sysselsettingsgrupper).

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Dersom færre enn tre enheter ligger til grunn for en celle i en tabell, blir ikke tallene offentliggjort. Årsaken er fare for identifisering ved at tallet kan føres tilbake til oppgavegiver. Dette blir løst ved å undertrykke disse tallene i tabellen.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Tall foreligger fra 2004.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Resultatene fra en statistisk undersøkelse vil som regel inneholde visse måle- og bearbeidingsfeil.

Målefeil oppstår ved at oppgavegiveren på grunn av glemsel, misforståelse av spørsmål eller lignende gir feil svar. Et vanlig eksempel er tall som oppgis i hele kroner i stedet for 1 000 kroner. Bruk av kjente begreper og lett tilgjengelig rettledning reduserer denne typen feil.

Bearbeidingsfeil er feil ved koding eller feil som oppstår ved overføring av opplysninger fra spørreskjemaet til maskinlesbart medium eller under revisjonen

I skjemabaserte undersøkelser vil det normalt være et visst frafall. Med frafallsfeil mener vi feil som enten skyldes enhetsfrafall, dvs. at enheten har unnlatt å svare, eller partielt frafall, dvs. at enheten har levert ufullstendig utfylt skjema. Enhetsfrafall skyldes forhold som nedleggelser, konkurser, fusjoner, fisjoner, ferier, feil i utsendingen, nekting o.l. Partielt frafall kan skyldes forglemmelser, mangel på data eller andre forhold.

Frafall av viktige enheter blir fulgt opp i den manuelle etterkontrollen. Andre foretak som ikke returnerer sine skjema, behandles på samme måte som foretakene som ikke er med i utval.

Med utvalgsfeil menes usikkerheten som forårsakes av at tallene er produsert på grunnlag av et utvalg enheter og ikke hele populasjonen. Utvalgsfeilen måler altså det forventede avviket mellom hva utvalget gir for resultat, og hva vi ville fått dersom hele populasjonen ble undersøkt. Det er så langt ikke gjort beregninger av størrelsen på utvalgsfeilen i denne undersøkelsen.

Skjevheter i utvalget (f.eks. misvisende stratifisering) kan medføre feil for de variablene hvor det ikke er innhentet opplysninger for alle enhetene i populasjonen. Man antar eksplisitt ved imputeringen at foretak utenfor utvalget har lik produktstruktur som foretakene i utvalget.

Flere administrative registre er sentrale i arbeidet med å produsere denne statistikken. Bedrifts- og foretaksregisteret benyttes både til å definere populasjonen og til å hente inn kjennemerker og opplysninger. Enhetsregisteret i Brønnøysund og Momsregisteret benyttes til å hente inn opplysninger om enhetene. Dette gir grunnlag for to typer registerfeil som kan påvirke usikkerheten i statistikken.

Det vanligste er feil som følge av etterslep i registreringene. Slike etterslep kan skyldes forsinket rapportering til registrene eller det faktum at endringer normalt registreres noe tid etter at de har inntruffet. Konsekvensen er at registrene ikke er fullstendig oppdatert til enhver tid, noe som f.eks. kan føre til skjevhet i utvalget eller at foreldede opplysninger benyttes som datagrunnlag i statistikken.

Kjennemerker som næringskode, tilstand o.l. i Bedrifts- og foretaksregisteret ligger også til grunn når utvalget trekkes. Kvaliteten på disse kjennemerkene vil være avgjørende for inndelingen av populasjonen i hensiktsmessige strata, og dermed påvirke kvaliteten på det grunnlaget som utvalget trekkes fra.

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB