436011_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
436011
statistikk
2021-04-28T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
doi, Varehandelsindeksen, detaljomsetning, volumindeks, verdiindeks, butikkhandel, varehandel, omsetning (av for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer)Varehandel, Forbruk, Varehandel og tjenesteyting, Inntekt og forbruk
false

Varehandelsindeksenmars 2021

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Detaljomsetningsindeksen skifter navn til Varehandelsindeksen. Statistikken er utvidet fra kun å dekke næring 47 Detaljhandel, unntatt motorvogner til også å dekke næring 45 Handel med og reparasjoner av motorvogner og næring 46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner. Statistikken vil dermed dekke hele næringshovedområde G Varehandel, reparasjon av motorvogner. I første omgang publiseres verdiindekser for 45 og 46, men i de kommende månedene vil volumindekser og sesongjusterte tall for nye næringer også bli publisert. Les mer om endringene her.

Detaljomsetning. Prosentvis endring
Volumindeks. Sesongjustert1Volumindeks. Kalenderjustert2
Månedsendring3-måneders endring12-måneders endring
Mars 2021 / Februar 2021Januar 2021 - Mars 2021 / Oktober 2020 - Desember 2020Mars 2021 / Mars 2020
1I tillegg til kalenderjustert er denne også justert for sesongmønsteret som er gjennom året.
2Korrigert for antall virkedager og sammensetningen av dem, samt for offentlige fri- og helligdager i Norge.
3For nærmere beskrivelse av næringene, se G, 47 her: https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6
47 Detaljhandel, unntatt motorvogner30,0-3,36,7
47.1 Butikkh. med bredt vareutvalg2,9-1,12,5
47.2 Spesialforr. nær.- og nytelsesmidl.4,5-4,69,6
47.3 Detaljh. drivstoff til motorvogner-3,5-6,40,2
47.4 Butikkh. med IKT-utstyr-13,9-2,6-13,1
47.5 Butikkh. med andre husholdningsvarer1,3-4,06,1
47.6 Butikkh. med bøker, musikkart. etc.-4,4-6,714,7
47.7 Annen butikkhandel-9,0-12,47,2
47.9 Detaljh. utenom utsalgssted4,715,040,8