436011_tabell_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/doi/maaned
436011_tabell
statistikk
2021-04-28T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting;Inntekt og forbruk
no
false

Varehandelsindeksenmars 2021

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Detaljomsetning. Prosentvis endringfullscreen-iconDetaljomsetning. Prosentvis endringexcel-iconDetaljomsetning. Prosentvis endringcsv-iconDetaljomsetning. Prosentvis endring
Tabell 2Detaljomsetning. Månedlig volumindeks etter næring, sesongjustert. 2015=100fullscreen-iconDetaljomsetning. Månedlig volumindeks etter næring, sesongjustert. 2015=100excel-iconDetaljomsetning. Månedlig volumindeks etter næring, sesongjustert. 2015=100csv-iconDetaljomsetning. Månedlig volumindeks etter næring, sesongjustert. 2015=100
Tabell 3Detaljomsetning. 3-måneders volumindeks etter næring, sesongjustert. 2015=100fullscreen-iconDetaljomsetning. 3-måneders volumindeks etter næring, sesongjustert. 2015=100excel-iconDetaljomsetning. 3-måneders volumindeks etter næring, sesongjustert. 2015=100csv-iconDetaljomsetning. 3-måneders volumindeks etter næring, sesongjustert. 2015=100
Tabell 4Detaljomsetning. Månedlig volumindeks etter næring, kalenderjustert. 2015=100fullscreen-iconDetaljomsetning. Månedlig volumindeks etter næring, kalenderjustert. 2015=100excel-iconDetaljomsetning. Månedlig volumindeks etter næring, kalenderjustert. 2015=100csv-iconDetaljomsetning. Månedlig volumindeks etter næring, kalenderjustert. 2015=100
Tabell 5Detaljomsetning. Årlig volumindeks etter næring, ujustert. 2015=100fullscreen-iconDetaljomsetning. Årlig volumindeks etter næring, ujustert. 2015=100excel-iconDetaljomsetning. Årlig volumindeks etter næring, ujustert. 2015=100csv-iconDetaljomsetning. Årlig volumindeks etter næring, ujustert. 2015=100
Tabell 6Detaljomsetning. Årlig verdiindeks etter næring, ujustert. 2015=100fullscreen-iconDetaljomsetning. Årlig verdiindeks etter næring, ujustert. 2015=100excel-iconDetaljomsetning. Årlig verdiindeks etter næring, ujustert. 2015=100csv-iconDetaljomsetning. Årlig verdiindeks etter næring, ujustert. 2015=100

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken