Alt innhold for området valg

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Mer enn halvparten av valgkampbidragene fra fagforeningene

  De politiske partiene mottok i alt over 67 millioner kroner i støtte under årets valgkamp, nær 36 millioner kroner ble gitt av fagforeningene til Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Rødt.

  Artikkel
 • Kommunen med «valgprofetene»

  Følg ekstra godt med på Gjerdrum når valgresultatene kommer inn mandag kveld.

  Artikkel
 • Færre innvandrere stemmer

  Personer med innvandrerbakgrunn deltar sjeldnere ved valg uansett, selv når man sammenligner deltakelsen med tilsvarende demografiske grupper i den øvrige befolkningen.

  Artikkel
 • Lavere deltakelse blant innvandrerne

  Innvandrere i Norge 2017

  Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre vil utgjøre 7 prosent av de stemmeberettigede ved Stortingsvalget 2017. Hva, hvordan og hvor mye stemmer de?

  Artikkel
 • Inntektene opp 43 prosent siden 2005

  De politiske partiene har økt inntektene med 43 prosent mellom 2005 og 2016. Det er særlig den statlige støtten som har steget.

  Artikkel
 • By mot land – kampen om mandatene

  Hvor mange stemmeberettigede bak hver stortingsrepresentant? Bygd og by har til ulike tider «tjent» på valgordningen de siste to hundre årene.

  Artikkel
 • De med høy inntekt stemmer oftere

  Har du høy utdannelse eller høy inntekt? Da er sjansen større for at du kommer til å stemme ved årets stortingsvalg.

  Artikkel
 • Rekordmange folkeavstemninger i fjor

  Det ble avholdt 204 lokale folkeavstemninger i 2016. Antallet er rekordhøyt, og nesten alle avstemningene dreide seg om kommunetilhørighet.

  Artikkel
 • 4 av 10 stortingskandidater er kvinner

  Til sammen stiller det 4 438 ulike kandidater ved årets stortingsvalg. 42 prosent av disse er kvinner, en økning på 2 prosentpoeng fra 2013. På halvparten av stortingspartienes lister er kvinner i flertall.

  Artikkel
 • Laber valg-entusiasme etter 1814

  Stemmerett var forbeholdt de få i tiårene etter 1814. Det var også relativt få som brukte den.

  Artikkel
 • Stemmeberettigede, valgordninger og valgdeltakelse siden 1815

  Lange linjer 2017

  Alle norske borgere over 18 år, rundt 3,75 millioner personer, kan stemme ved høstens stortingsvalg. Ved det første stortingsvalget i 1815 var det bare 11 prosent av dem over 18 år som hadde stemmerett.

  Artikkel
 • Innvandrere og kommunestyrevalget 2015

  Rapporter 2017/10

  De tre siste lokalvalgene stemte rundt 40 prosent av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn, mens valgdeltakelsen for dem uten innvandrerbakgrunn lå rundt 65 prosent. Samtidig blir stadig flere med innvandrerbakgrunn valgt inn i kommunestyrene.

  Publikasjon
 • 3 756 400 har røysterett ved stortingsvalet

  3 756 400 veljarar har røysterett ved stortingsvalet i år. I høve til stortingsvalet i 2013 er dette ein auke på 112 800 røysteføre.

  Artikkel
 • Deltar flyktningene i lokalpolitikken?

  Samfunnsspeilet 4/2016

  Innvandrere har lavere valgdeltakelse enn andre stemmeberettigede. Flyktninger generelt er ikke mer politisk engasjerte enn innvandrere flest. De som flyktet fra Sri-Lanka eller Somalia, er derimot mer politisk aktive enn andre med samme landbakgr...

  Artikkel
 • Ap står støtt blant innvandrere fra sør

  Samfunnsspeilet 3/2016

  Seks av ti innvandrere fra Afrika, Asia og Latin-Amerika stemmer Arbeiderpartiet. Blant innvandrere fra Europa er støtten til Ap derimot på nivå med befolkningen uten innvandrerbakgrunn, mens regjeringspartiene Høyre og Frp er noe mer populære enn...

  Artikkel