De med høy inntekt stemmer oftere

Publisert:

Har du høy utdannelse eller høy inntekt? Da er sjansen større for at du kommer til å stemme ved årets stortingsvalg.

De med høy inntekt stemmer oftere ved valg

– Vi ser at personer med høy husholdningsinntekt i langt større grad deltok ved forrige stortingsvalg enn personer med lav inntekt, og personer med høy utdannelse oftere enn dem med lav utdannelse.

Det sier Mari Lande With, rådgiver ved seksjon for levekårsstatistikk i Statistisk sentralbyrå. Tallene om valgdeltakelse er lagt frem i forbindelse med SSBs sommerserie Slik har vi det– en temaside om livskvalitet og levekår.

Rådgiveren forklarer at siden høyt utdannede i snitt også har høyere inntekt, er dette grupper som til dels overlapper hverandre. Men uansett er det slik at de med høy inntekt oftest stemmer ved valg.

– Når vi sammenlikner personer med samme utdanningsnivå, finner vi altså likevel at en større andel av de med høy inntekt stemte ved forrige stortingsvalg enn de med lavere inntekt, sier hun.

Lav valgdeltakelse blant de som er tidlig i tjueårene

Ved stortingsvalget i 2013 stemte 78 prosent av de stemmeberettigede. Valgdeltakelsen i Norge er noe lavere enn i Sverige, men høyere enn snittet for EU-land.

Selv om valgdeltakelsen er relativt høy, er det store forskjeller i deltakelse mellom befolkningsgrupper. Blant unge mellom 18 og 25 år var det bare 65 prosent som deltok i stortingsvalget høsten 2013, mot 83 prosent av dem som var 45 år eller eldre.

– Tidligere undersøkelser har funnet at deltakelsen er særlig lav blant unge tidlig i tjueårene, mens 18-åringene deltar i noe større grad, sier With.

Flere stemmer i Oslo

Statistikken viser at det er forskjeller i deltakelse mellom personer i ulike typer husholdninger; par over 45 år uten barn og par med barn i alderen 0–19 år skiller seg ut med den høyeste valgdeltakelsen.

– Men til tross for at personer bosatt i spredtbygde strøk i snitt er eldre enn befolkningen i byene, er valgdeltakelsen noe lavere i distriktene enn i Oslo og andre store tettsteder, sier With, men legger til at forskjellene i valgdeltakelse etter hvor man er bosatt imidlertid er relativt små.

Kontakt