Rekordmange folkeavstemninger i fjor

Publisert:

Det ble avholdt 204 lokale folkeavstemninger i 2016. Antallet er rekordhøyt, og nesten alle avstemningene dreide seg om  kommunetilhørighet.

202 av folkeavstemningene handlet om kommunetilhørighet og kan knyttets til gjennomføring av kommunereformen. I tillegg ble det avholdt to avstemninger om målform i deler av Gausdal og Tysvær.

Figur 1. Antall lokale folkeavstemninger. 1970-2016

Antall lokale folkeavstemninger
1970 24
1971 29
1972 36
1973 28
1974 15
1975 10
1976 20
1977 28
1978 26
1979 8
1980 23
1981 25
1982 5
1983 21
1984 21
1985 45
1986 31
1987 22
1988 24
1989 13
1990 24
1991 10
1992 7
1993 7
1994 6
1995 8
1996 11
1997 15
1998 17
1999 11
2000 17
2001 6
2002 5
2003 26
2004 21
2005 12
2006 9
2007 6
2008 3
2009 4
2010 16
2011 13
2012 8
2013 5
2014 6
2015 17
2016 204
 

Flest avstemninger i Møre og Romsdal

Det ble avholdt lokale folkeavstemninger i alle fylker unntatt Oslo. Flest ble avholdt i Møre og Romsdal hvor det ble gjennomført 31 avstemninger, fulgt av Oppland og Nordland med henholdsvis 20 og 19 avstemninger. Det ble gjennomført færrest folkeavstemninger i Østfold og Vestfold.

8 av 10 av folkeavstemninger ble avholdt i kommuner med mindre enn 10 000 innbyggere. Fire kommuner – Halsa, Hareid, Verran og Nærøy – gjennomførte to folkeavstemninger. 

Kart 1

Kart 1 Kommuner med folkeavstemninger. 2016

Varierende deltagelse

Det er tradisjonelt stor variasjon i valgdeltagelsen i lokale folkeavstemninger. Normalt er den lavere enn ved stortingsvalg og kommune- og fylkestingsvalg. Totalt deltok 38 prosent av 1 128 800 stemmeberettigede i de 204 avstemningene. Dette er betydelig lavere deltagelse enn i 2015 da 58 prosent deltok i 17 lokale folkeavstemninger. Det er også lavt sett i forhold til tidligere folkeavstemninger om territorielle spørsmål.

Av de avstemningene som ble gjennomført i hele kommunen, var det høyest deltagelse i Snåsa. Der stemte 75 prosent av de stemmeberettigede om kommunen skulle slå seg sammen/ikke slå seg sammen med Steinkjer og Verran. 70 prosent stemte for at Snåsa skulle forbli en selvstendig kommune. Lavest var deltagelsen i Båtsfjord. Her møtte kun i underkant av 10 prosent av de som kunne stemme opp for å avgi sin stemme. 74 prosent av disse stemte for at kommunen fortsatt skulle bestå som i dag.

Lavest deltagelse i større kommuner

Ser vi alle kommunene under ett, var tendensen at valgdeltakelsen var lavest i de største kommunene. Alle kommuner med over 20 000 innbyggere som gjennomførte folkeavstemning, hadde en valgdeltagelse på 41 prosent eller lavere. Dersom vi ser på den totale valgdeltagelsen i kommuner med mer enn 20 000 innbyggere, var den 26 prosent. I kommuner med under 10 000 innbyggere var prosenten 46. De største kommunene som avholdt folkeavstemning var Stavanger og Sandnes. Her deltok henholdsvis 26 og 33 prosent av de stemmeberettigede.  

Figur 2

Figur 2. Lokale folkeavstemninger. Valgdeltagelse etter folketall i kommunen. 2016

Over 900 folkeavstemninger siden 1970

Det har vært avholdt 948 lokale folkeavstemninger om ulike temaer i tidsrommet 1970 til 2016. Det årlige antallet har variert fra tre avstemninger i 2008 til 204 i 2016. Frem til 2015 hadde flest handlet om målform, men alle avstemningene om kommunesammenslåing i 2016 har gjort at territorielle spørsmål nå har blitt den mest vanlige kategorien.

Figur 3. Lokale folkeavstemninger 1970-2016, etter tema

Antall
Territorielle 33.9 % 321
Andre tema 0.2 % 2
Miljø 2.4 % 23
Krets og identitet 10.9 % 103
Alkohol 19.0 % 180
Målform 33.6 % 319

Kontakt