Kommunen med «valgprofetene»

Publisert:

Følg ekstra godt med på Gjerdrum når valgresultatene kommer inn mandag kveld. Innbyggerne her har nemlig stemt svært likt med de nasjonale resultatene ved de tre siste valgene.

Gjerdrum-610px

Gjerdrum ligger sentralt plassert i Akershus fylke og har nå over 6 500 innbyggere etter stigende folketall de siste årene.

Til tross for en relativt landlig plassering mellom hovedstaden og Oslo lufthavn Gardermoen er det bare 10 prosent i kommunen som bor på landbrukseiendom, og varehandel, restaurant- og hotelldrift dominerer sysselsettingen.Så langt skiller ikke Gjerdrum seg voldsomt fra mange andre kommuner i Norge som ligger tett på større bysentra.

Men få kommuner kan skilte med nærmest å være «et Norge i miniatyr» når det gjelder valgresultat – noe Gjerdrum har vært i tre stortingsvalg på rad.

Litt blåere enn snittet i 2005

– Tilbake i 2005 var valgresultatet i Risør det som lå tettest opp til stemmegivingen på landsbasis. Den gang kom Gjerdrum på 2. plass. Dette var valget da den rødgrønne koalisjonen av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet inntok regjeringskontorene, forteller forsker Frode Berglund i SSB.

Stemmegivningen i Gjerdrum lå imidlertid litt mer til høyre enn landsgjennomsnittet dette året, noe som gjorde at Risør havnet nærmest.

På topp i 2009

Ved neste stortingsvalg i 2009 da den rødgrønne regjeringen fikk fornyet tillit, var ingen nærmere landsgjennomsnittet enn Gjerdrum. Nabokommunen i Akershus, Sørum, var nest nærmest.

– Nok en gang stemte Gjerdrum litt mer blått enn landet sett under ett, sier Berglund, men stemmegivningen var ikke blåere enn at resultatet for Gjerdrum var det som lå nærmest landsgjennomsnittet.

Nok en 2. plass

For fire år siden mistet de rødgrønne flertallet sitt på Stortinget, og Gjerdrum stemte enda tettere på landsgjennomsnittet. Denne gangen var faktisk oppslutningen om Arbeiderpartiet så vidt større i Gjerdrum enn nasjonalt, men også Høyre og Frp lå høyere i Gjerdrum enn på landsbasis.

Denne gangen avvek resultatet for Gjerdrum mindre fra den nasjonale trenden enn ved de to forutgående valgene. Når de likevel havnet på andre plass, så skyldes det naturligvis at resultatet i en annen kommune avvek mindre enn Gjerdrum denne gang.

Resultatet for Flora i Sogn og Fjordane lignet nemlig enda mer på landsgjennomsnittet enn Gjerdrum. Avvikene fra her var svært små.

– Venstre og Høyre lå 1 prosentpoeng over snittet, Fremskrittspartiet 1 prosentpoeng under. Avvikene for andre parter var lavere enn 0,6 prosentpoeng, utdyper Berglund.

Flora var ikke så langt unna landsgjennomsnittet for tolv år siden (18. plass), men i 2009 lå kommunen helt nede på 56. plass.

Flere «profetkommuner»

Gjerdrum er altså i en klasse for seg når det gjelder å stemme likt med landsgjennomsnittet over tid, men det er enkelte andre kommuner som også er gjengangere i «toppsjiktet».

Sørum ble for eksempel nummer tre i 2005 og nummer to i 2009 – ved begge anledninger på plassen bak naboene i Gjerdrum. Ved valget i 2013 var Sørum nummer seks.

Risør, som lå på toppen tilbake i 2005, var nummer sju i 2009 og nummer 16 ved sist valg. Nabokommunen Tvedestrand har også dukket opp høyt på listene ved de tre foregående valgene med 13. plass i 2005, 5. plass i 2009 og 8. plass sist i 2013.

Også Bodø ligger vanligvis høyt: nummer seks i 2005, nummer 15 og elleve i de to påfølgende valgene.

Kontakt

Faktaside