Alt innhold for området valg

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Dette er Norge 2020

  Hvor gamle blir vi, hvor mye tjener vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av Dette er Norge.

  Publikasjon
 • Syv lokale folkeavstemninger i 2019

  Det ble avholdt syv lokale folkeavstemninger i fjor. To handlet om utbygging av vindkraft, fire om målform mens regionsreformen var tema i en av avstemningene.

  Artikkel
 • Miljøpartier gjør det godt blant de yngre

  I de siste valgene har vi sett at partiene med miljøprofil som MDG, SV og Venstre gjør det godt blant de yngre. Denne trenden forsterket seg ved det siste kommunestyrevalget.

  Artikkel
 • Ny kvinnerekord blant ordførerne

  Etter det siste kommunevalget er 35 prosent av landets ordførere kvinner. Andelen kvinnelige ordførere har mer enn fordoblet seg de siste 20 årene. Menn og kvinner mellom 40 og 70 år med lang utdanning er mest overrepresentert i kommunestyrene.

  Artikkel
 • Langt flere unge stemte i årets lokalvalg

  Valgdeltakelsen blant førstegangsvelgere var 10 prosentpoeng høyere i høstens lokalvalg enn for fire år siden. Økningen er betydelig også for gruppen som inkluderer de opp til 30 år.

  Artikkel
 • 60 millioner i valgkampbidrag

  Før årets kommunevalg rapporterte de politiske partiene om snaut 60 millioner i mottatte bidrag. Dette er nesten 20 prosent mer enn ved forrige kommunevalg.

  Artikkel
 • Flest menn med lav utdanning som ikke stemmer

  Ved forrige lokalvalg i 2015 var det nær 1,6 millioner som valgte å ikke stemme. Blant hjemmesitterne er det flest menn, mange unge og mange med lav utdanning.

  Artikkel
 • Tre firedeler av parti-inntektene kom fra det offentlige

  De politiske partiene fikk i 2018 nær 512 millioner i offentlig støtte. Offentlig støtte utgjorde 76 prosent av de samlede rapporterte inntektene.

  Artikkel
 • Stemmeberettigede ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

  Rapporter 2019/25

  Aldri tidligere har så mange hatt stemmerett som ved høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg. I denne rapporten finner du blant annet tabeller over stemmeberettigede og valgdeltakelse tilbake til 1975.

  Publikasjon
 • Færre småkommuner å stemme i

  Ved høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg vil 4,2 millioner innbyggere ha stemmerett. 133 av kommunene har under 2 500 stemmeberettigede – ved forrige kommunevalg var det 168.

  Artikkel
 • Stortingsvalgundersøkelsen 2017

  Notater 2019/29

  Stortingsvalgundersøkelsen ble gjennomført høsten 2017. Formålet med undersøkelsen var å beskrive valgdeltagelse, politisk orientering samt holdninger til politiske spørsmål blant befolkningen.

  Publikasjon
 • 5 lokale folkeavstemninger i 2018

  Det ble avholdt fem lokale folkeavstemninger i fjor. Tre av avstemningene handlet om endring av kommune- eller fylkesgrenser.

  Artikkel
 • 4 av 10 kandidater til kommunevalget er kvinner

  54 254 personer stiller til høstens kommunestyrevalg. Av disse er 23 258 kvinner. Andelen er omtrent uendret siden valget for fire år siden.

  Artikkel
 • Innvandrere og stortingsvalget 2017

  Rapporter 2019/17

  Ved det siste stortingvalget hadde 7 prosent av de stemmeberettigede innvandrerbakgrunn. 6 prosent var innvandrere som har blitt norske statsborgere, mens 1 prosent var norskfødte med innvandrerforeldre.

  Publikasjon
 • Flere eldre velgere før valget

  Ved valget til kommunestyrer og fylkesting i september vil nær 4,2 millioner innbyggere ha stemmerett. Det er særlig økning blant dem mellom 67 og 79 år, og for første gang er mennene i flertall. 

  Artikkel