Syv lokale folkeavstemninger i 2019

Publisert:

Det ble avholdt syv lokale folkeavstemninger i fjor. To handlet om utbygging av vindkraft, fire om målform mens regionsreformen var tema i en av avstemningene.

I alt 10 600 stemmeberettigede hadde muligheten til å delta i fjorårets avstemninger. Av disse møtte 54,6 prosent opp for å stemme. Dette viser nye tall fra statistikken om lokale folkeavstemninger.

Nei til vindkraft

Spørsmålet om utbygging av vindkraft er et aktuelt stridsspørsmål. I 2019 ble det avholdt folkeavstemninger om temaet i Aure og på Frøya. Samlet sett i begge avstemningene stemte 3 av 4 nei til utbygging av vindkraft.

Størst var motstanden på Frøya der nesten 80 prosent stemte nei til utbygging av vindkraft på øya. Valgdeltagelsen var 48,2 prosent. I Aure stemte i underkant av 70 prosent nei til utbygging. Her var valgdeltagelsen noe høyere enn på Frøya, 61,5 prosent.

Figur 1. Lokale folkeavstemninger om vindkraft avholdt i 2019. Valgresultat. Prosent

Prosent
Nei til vindkraft - Aure 69.28327645
Nei til vindkraft - Frøya 78.69109948

Fire avstemninger om målform

Det ble gjennomført fire folkeavstemninger om målform i skolekretser i Aukra, Gjesdal og Sunndal. I Sunndal ble det avholdt avstemning i to skolekretser. Samlet sett stemte 60 prosent for nynorsk i de fire ulike folkeavstemningene og valgdeltagelsen var 43,2 prosent. Det ble flertall for nynorsk i tre av avstemningene. I avstemningen i Løykja skolekrets i Sundal ble det flertall for bokmål.

Figur 2. Lokale folkeavstemninger om målform avholdt i 2019. Valgresultat. Prosent

Bokmål Nynorsk
Gjesdal 44.70284238 54.52196382
Aukra 44.11764706 55.88235294
Sunndal (Ålvundfjord) 39.12175649 58.28343313
Sunndal (Løykja) 52.8150134 46.38069705

Avstemning om regionreformen i Forsand

Som en følge av regionreformen ble det vedtatt at nordre del Forsand kommune (inkludert Prekestolen) skulle overføres til Strand, mens resten av kommunen skulle slås sammen med Sandnes. I denne forbindelse ble det arrangert en folkeavstemning der innbyggerne skulle ta stilling til to spørsmål: 1. Omgjøring av grensejusteringen som medførte at en del av kommunen ble overført til Strand. 2. Ta stilling til om kommunen skulle slå seg sammen med Sandens eller Strand. 54 prosent ønsket omgjøring av grensejusteringen, mens ett flertall på 56 prosent fortrakk sammenslåing med Sandnes. Valgdeltagelsen var høy, 78,5 prosent. Uavhengig av dette resultatet ble kommunen ved årsskiftet delt i to i tråd med det opprinnelige vedtaket.

Faktaside

Kontakt