Miljøpartier gjør det godt blant de yngre

Publisert:

Endret:

I de siste valgene har vi sett at partiene med miljøprofil som MDG, SV og Venstre gjør det godt blant de yngre. Denne trenden forsterket seg ved det siste kommunestyrevalget.

Ser vi på oppslutning om partiene etter aldersgrupper, viser det seg at partiene med miljøprofil som Miljøpartiet de grønne (MDG), SV og Venstre har det samme mønsteret: De gjør det best i de yngste aldersgruppene.

MDG fikk for eksempel 14 prosent oppslutning blant dem under 30 år, og 10 prosent blant velgerne som er i 30-årene. Blant velgerne over 60 år er det kun 3 prosent som oppgir å ha stemt MDG.

Frp og Høyre har motsatt tendens, og gjør det relativt dårligere blant de yngre velgerne. Senterpartiet som var det partiet som gikk mest frem sammenliknet med tidligere valg, gjør det best blant de eldste velgerne, men ligger på rundt 13 prosent oppslutning også blant de under 50 år.

1 Inkluderer Folkeaksjonen Nei til mer bompenger

Figur 1. Oppslutning om de ulike partiene, etter aldersgrupper. Kommunestyrevalget 2019

AP Frp H KrF Lister m. bomp.¹ MDG Rødt SP SV V
18-29 år 23 5 14 4 2 14 4 13 10 7
30-39 år 23 6 17 4 3 10 4 13 9 5
40-49 år 26 7 22 3 3 7 5 13 6 5
50-59 år 24 10 23 5 3 5 4 15 4 2
60-69 år 27 11 19 3 3 3 3 16 6 2
70-79 år 26 9 22 6 3 3 3 16 3 2
Over 80 år 24 7 29 5 3 3 1 17 1 3

Partiene på venstresiden har flest kvinnelige velgere

Av de som i 2019 oppga at de stemte SV var 66 prosent kvinner, mens for Rødt og Ap var tilsvarende andel 57 og 54 prosent. Det er kvinneflertall også blant MDGs velgere, med 58 prosent.

Blant partiene på høyresiden er det flest mannlige velgere. 56 prosent av Frps velgere er menn, og for Høyre og Venstre er andelen menn 54 prosent¹. Krf hadde tidligere en klar overvekt av kvinner blant sine velgere, men i det siste kommunestyrevalget var kvinneandelen 48 prosent.

¹ Rettet 04.01.2022.

Sp er det stortingspartiet som har den jevneste kjønnsbalansen med 50 prosent. Kjønnsbalansen blant dem som stemte på Folkeaksjonen Nei til mer bompenger eller en annen liste mot bompenger var om lag 50/50.

1 Inkluderer Folkeaksjonen Nei til mer bompenger.

Figur 2. Andel kvinnelige velgere, etter parti. Stortingsvalgene 2013 og 2017, kommunestyrevalgene 2015 og 2019

Stv 2013 Kv 2015 Stv 2017 Kv2019
Fremskrittspartiet 39 40 37 44
Høyre 46 50 46 46
Venstre 55 47 53 46
Kristelig Folkeparti 63 59 62 48
Lister m. bomp.¹ 50
Senterpartiet 47 43 50 50
Arbeiderpartiet 58 60 57 54
Rødt 50 50 57 57
Miljøpartiet de Grønne 48 58 55 58
Sosialistisk Venstreparti 69 68 69 66

Frp gjør det best blant dem med lav utdanning

Frp har en klar profil når det gjelder utdanningsnivå. I det siste kommunestyrevalget fikk de 8 prosent av stemmene, men blant velgerne over 25 år med grunnskole som høyeste utdanning oppgir 15 prosent å ha stemt Frp.

Blant dem med kort eller lang universitets- og høyskoleutdanning er det henholdsvis 5 og 3 prosent som oppgir å ha stemt Frp. De fleste med grunnskole som høyeste fullførte utdanning, 31 prosent, foretrekker allikevel Ap, mens 16 prosent av dem stemte Sp.

Figur 3. Oppslutning om de ulike partiene, etter utdanning blant velgere over 25 år. Kommunstyrevalget 2019

AP Frp H KrF Liste m. bomp. MDG Rødt SP SV V
Grunnskole 31 15 13 3 4 3 3 16 4 2
Videregående skole 24 9 22 4 4 3 3 19 4 2
Universitet/Høyskole kort 27 5 20 5 1 8 5 12 8 5
Universitet/Høyskole lang 17 3 28 4 2 15 4 6 9 7

Arbeiderpartiet, Høyre og Sp er de største partiene blant dem med videregående skole som høyeste fullførte utdanning. Blant dem med kort universitet- og høyskoleutdanning stemte 3 av 10 Ap og 2 av 10 Høyre. Ser vi på dem med lang universitet- og høyskoleutdanning er Høyre det største partiet, etterfulgt av Ap og MDG.

SV, MDG og Venstre gjør det klart bedre blant de med universitet- og høyskoleutdanning sammenliknet med dem med grunnskole eller videregående skole blant personer over 25 år.

Ap står fortsatt sterkt blant innvandrere

Tidligere undersøkelser har vist at Arbeiderpartiet er det største partiet blant innvandrere, og at det er innvandrere fra land i Afrika og Asia som i størst grad stemmer Ap.

Blant menn med innvandrerbakgrunn fra Afrika, Asia etc. stemte nær 6 av 10 Ap. Blant kvinnene gjorde litt over 4 av 10 det samme. Oppslutningen om Ap og partiene på venstresiden (SV, Rødt) er lavere blant innvandrere med bakgrunn fra Europa, USA, Australia etc. MDG står imidlertid relativt sterkt blant utenlandske statsborgere, da 14 prosent svarte at de stemte MDG i 2019.

Faktaside

Kontakt